همه جا واسه‌م گاردونیه

مطلب دریافتی

Text Size

مث الباقی ایام هفته بعد شب‌بیداری و سگ‌دوزدن تنها چیزی که دلم می‌خواست دونخ بهمن بود. رفتم پاتوق کنار تولیدی. اکثراً سعی می‌کنم نرم چون واقعاً تاب خیره‌شدنشون به خودم‌و ندارم. پام‌و که گذاشتم داخل یه پیرمرد با لباس سنتی دیدم. تسبیحی دستش بود که برام آشنا بود. پاتوق شلوغ بود و منم کلا تو هپروت بودم. انقد بی‌خوابی کشیدم که مث مستی تلوتلوخوران می‌رم سر میز و دونخ بر می‌دارم. فندک رو می‌گیرم زیرش. تو ذهنم عین آینۀ دق هی تکرار می‌شه: «زده شعله در چمن/ در شب وطن…»؛ پوزخند می‌زنم. وطن؟ آخه این چه مزخرفاتیه. پیرمرده جمع‌وجور می‌شه و با زبون خودش من‌و دعوت به نشستن می‌کنه. فک کنم چون دیده تو فکروخیالم می‌خواد حال و هوام‌و عوض کنه. دوباره تسبیحش‌و دیدم سوالم برام زنده شد.
_: «گوش می‌دی چی می‌گم؟ می‌گم کل این گاردونی رو کثافت گرفته!…».
گریه‌م گرفت. زدم بیرون. پیرمرده شوکه شده بود و از شدت تعجب خشکش زده بود. هرکی اونجا بود حتماً بهم زل زده بود. احتمالاً این‌بار نه واسه‌لباسم یا که نه واسه صدام؛ واسه گریه‌م. احساس کردم حبیب و حجت پشت سرم اومدن که ببینن چه‌م شده. زدم تو کوچه‌ها که پیدام نکنن. احمد همیشه تولیدی براش گاردونی بود. بعد خودسوزیش همه جا واسه‌م گاردونیه.

 

دریافتی

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل