افسر نگهبان زندان: توی این مملکت قانون فقط یه شوخیه!

نوشته ی سُهیل عربی، زندانی سیاسی آنارکو سندیکالیست در ایران

Text Size

برام دعا کن داداش!

 من هم اجرایی هستم!

لیوان نایلونی _ یک بار مصرف چای را از دریچه ی روی درب سلول به دستم داد و این جملات را گفت؛ وقتی گفت من هم اجرایی هستم، لیوان چای در دستم ترکید و چای داغ دستم و جملاتش قلبم را سوزاند.

از تعجب، خشم و اندوه ، خشکم زد،

خواستم بپرسم، اجرایی هستم یعنی چه، که پاسداربند ( زندانبان) سرش فریاد کشید :

مگه نگفتم با این امنیتیه حرف نزن!

این ( من) جرمش سیاسیه ، برامون دردسر میشه …

داشت می رفت باز زیر لب گفت:

فقط برام دعا کن…

دنیا داشت دور سرم می چرخید، صداش توی گوشم  می پیچید:

من هم اجرایی هستم !

چشمم به نوشته های روی دیوارهای  سلول افتاد:

بدرود زندگی ، چهارشنبه اجراست…

آخرین روزهای حبس، فردا میرم بالا چوبه و بعدش کلا آزادم، از زندگی از زجرهای بی پایان، لعنت به پایین شهر، لعنت به دعوا…

از زندان تهران بزرگ تا اینجا با چشم بند آوردنم،  تازه چند دقیقه پیش از روی نوشته روی لباس سرباز فهمیدم اینجا زندان رجایی شهر( گوهردشت) است،

موقعی داشتن می انداختنم توی ماشین، دستم را از پشت خیلی پیچاند و صدای شکستنش را شنیدم، تا صبح از درد خوابم نبرد، از صدای ناله ها و شیونهای زندانی ها فهمیدم که اینجا بندی است که اجرایی ها را در آن محبوس می کنند، نزدیکای اذان صبح بود که دیدم چند نفر را با غل و زنجیر می کشند، آنها را برای اجرای حکم اعدام می بردند،

در شیفت جدید، یکی از مراقب ها آشنا بود، وقتی در زندان تهران بزرگ بودم او در آنجا  افسر نگهبان بود ، از او پرسیدم، مگر قانون اسلام این نیست که در محرم و صفر نباید کسی اعدام شود ؟؟

لبخند تلخی زد و گفت: توی این مملکت قانون فقط یه شوخیه! خود من را از تهران بزرگ به دلیل مبارزه با باندهای مواد مخدر به اینجا تبعید کردند، مثل خودت، تو با یک شیوه جنگیدی و من با شیوه دیگر، ولی هر دو به یک جا تبعید شدیم، تهران بزرگ شکنجه گاه بود، اینجا کشتار گاه…

فردای آن روز ، دوباره مرد مهربان آمد و همان جملات را تکرار کرد:

برام دعا کن ، من هم اجرایی هستم…

بهش گفتم آخه چرا؟ تو اصلا به  قاتلا شبیه نیستی!

گفت نود درصد قاتل ها ناخواسته قاتل میشن!

من دست فروش بودم، در دوران کرونا کاسبی داغونتر شد،

 صاحب خانه چند بار اومد برای کرایه، هی گفتم هفته بعد …

یک بار خیلی عصبانی شد و شروع کرد داد زدن،

هی بهش گفتم آبرو دارم صبر کن،

هی داد زد…

اومدم جلوی دهنشو بگیرم

ترسید

عقب عقب رفت

از پله ها افتاد

ضربه مغزی شد…

داشتم بهش می گفتم   خب وکیل بگیر ، بگو عمدی نبوده ،اصلا شماره شا‌کیتو بده ، من از اینجا در بیام بتونم تلفن بزنم ، میگم چند نفر برن ازش رضایت بگیرن، دیه رو قسطی کنیم…

که زندان بان داد زد سرش

با این حرف نزن!!!!

رفت.

رفت و دیگه نیامد،

از فرداش یک خدماتی دیگه جاش اومد.

بعد از اون نگهبانی که از تهران بزرگ می شناختمش پرسیدم اون خدماتی قبلی چی شد؟

گفت حکمش اجرا شد بنده خدا….

#سهیل_عربی

#دریچه

#دادخواهان_دربند

سوم خرداد ماه ۱۴۰۱

Soheil Arabi

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل