هجوم دولت فاشیستی ترکیه به روژاوا را محکوم می کنیم!

بخش رسانه اي فدراسيون عصر آنارشيسم

Text Size

هجوم دولت فاشیستی ترکیه به منطقه ی روژاوا در کوردستان را محکوم می کنیم!

دولت فاشیست ترکیه در روزهای اخیر زمانی که جهانیان به جنگ روسیه و اوکراین خیره شده اند، بار دیگر با همکاری لجستیکی، جاسوسی و نظامی (پ د ک) حزب دست راستی در مسند قدرت اقلیم کوردستان دست به حملات اشغالگرانه و بدور از انسانیت علیه مناطق حفاظتی میدیا، جنوب کوردستان و روژاوا زده است.

رجب طیب اردوغان برای جلب رضایت ناسیونالیست ها وفاشیست های ترکیه و همچنین در راستای توهمات پوچ امپریالیستی با توسل به امکانات و ادوات نظامی دریافتی از ناتو و سلاح های ممنوعه عملیاتهای نظامی اخیر را در ابعاد وسیعتری ترتیب داده است که موجبات خشم و نگرانی تمام آزادیخواهان از امکان وقوع یک نسل کشی دیگر و ضررو زیان به غیرنظامیان منطقه را فراهم آورده است. از طرفی گمان میرود کانتونهای خودمدیریتی شمال سوریه هدف این حملات قرار بگیرند و این به معنی یک جنگ نیابتی دولتها وتهدید تجربه کنفدرالیسم دمکراتیک شمال سوریه و روژاوا خواهد بود.

به همین دلیل از آنارشیستها و تمام آزادیخواهان اروپا دعوت می کنیم تا در میتینگ اعتراضی دوسلدورف  شرکت بعمل آورند.

زمان:   2022/04/30  ساعت 10 صبح

مکان: DBG Haus Dusseldorf

روژاوا تنها نیست!

بخش رسانه اي فدراسيون عصر آنارشيسم

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل