بازنشر بیانیۀ اتحادیۀ آنارشیست‌های افغانستان و ایران

بخشی از خودسازماندهی‌های فدراسیون عصرآنارشیسم

Text Size

«بازنشر بیانیۀ اتحادیۀ آنارشیست‌های افغانستان و ایران پیرو اهمیت ایجاد کمیته‌های تخصصی و مخفی محلاتی!»

اتحادیۀ آنارشیست‌های افغانستان و ایران به عنوان یکی از چندین خودسازماندهی‌های آنارشیستی تشکیل‌دهندۀ فدراسیون عصر آنارشیسم، با توجه به اوضاع فعلی منطقۀ جغرافیایی مطرح با نام اصطلاحی خاورمیانه و تحولات سیاسی دهه‌های اخیر در مبارزۀ قدرت‌های حکومتی علیه مردم ویا علیه یک‌دیگر، ایجاد هرگونه خودمختاری برپایۀ مشارکتِ اجتماعیِ داوطلبانۀ فعالِ ساکنینِ منطقۀ جغرافیایی و دموکراسی مستقیم را راه‌حلی رادیکال و اصولی در جهت بهبود و توسعۀ جنبش‌های خواهان استقلال و آزادی حقیقی می‌بیند.

پرپایی نظم‌ها و اجتماعات محلی، برپایۀ خودگردانی‌های داخلی دموکراتیک و تسلیح درونی محلات و ایجاد جامعه‌ای با سازماندهی اُفقی در سطح روستاها، مناطق کم‌جمعیت‌، بخش‌های دورافتاده و حاشیۀ شهرهای مرکزی یا بزرگ، می‌تواند نقطۀ شروعی نه‌تنها برای ایجاد شبکه‌ای آنارشیستی باشد؛ بلکه در مناطق جغرافیایی مانند منطقۀ جغرافیایی موسوم به نام ایران که احتمالاً دچار جنگ داخلی در بخش‌ها و سطح‌هایی خواهد شد، محافظت بهتر از توده را در پی خواهد داشت و حتی امکان مصادرۀ انقلاب به نفع اقلیتی خائن را در بخش‌های مختلف نزدیک به خودگردانی، کاهش می‌دهد.

ایجاد کمیته‌های تخصصی و مخفی محلاتی، پیش از انقلابات و روی کار آمدن این کمیته‌های محلاتی به صورت ایجاد شوراهای خودگردان مردمی پس از انقلاب، از سری راه‌حل‌هایی اساسی برای ایجاد جامعه‌ای سالم و آزاد ست…

اتحادیۀ آنارشیست‌های افغانستان و ایران، طی این بیانیه همبستگی خود را با تمام جنبش‌های ضداقتدارگرایانۀ مردمی اعلام کرده و ضمن استقبال از هرگونه فعالیت‌های رادیکال و ستیزه‌جویانه علیه حکومت‌ها و نیروهای سیستماتیک سرکوب‌گرشان، حمایت خود را از تمام نهضت‌های آزادی‌بخش استقلال‌طلبانۀ ضداقتدارگرا بیش‌ازپیش و کمافی‌السابق اعلام می‌دارد.

اتحادیۀ آنارشیست‌های افغانستان و ایران

(به‌عنوان بخشی از خودسازماندهی‌های فدراسیون عصرآنارشیسم)

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل