فراخوانی برای همبستگی بین‌المللی در حمایت از مبارزات زنان در افغانستان

A wall graffiti saying "Anarchists of the world unite against Taliban"
Text Size

پس از فروپاشی دولت قبلی در افغانستان، حکومت تروریستی طالبان دوباره به قدرت رسید. بسیاری از مردم افغانستان به دلیل وحشتی که از طالبان در دل داشتند، مهاجر شدند. بسیاری تن به فقر و بدبختی داده‌اند و اکنون در حاکمیت این گروه، به زندگی سخت خود ادامه می‌دهند. در این میان، زنان افغانستان، تنها صدای واقعی مردم، تنها نیروی مقاومت واقعی در برابر زن‌ستیزترین و وحشی‌ترین گروه اسلامی شدند. زنان، با مبارزات خیابانی، طالبان را همواره محکوم کردند و جنایت‌های شان را به رخ شان کشیدند. زنان معترض در افغانستان برای نان، کار، آزادی که حق و حقوق هر انسان در هر شرایطی است، مجبور شدند تا سرحد مرگ، ربوده‌شدن، تحقیر و توهین‌شدن، مبارزه کنند.
درست زمانی که این مبارزات به اوج خود رسیده است و توجه جنبش‌های مردمی را در جهان به خود جلب می‌کند، طالبان وارد مرحله پاک‌سازی معترضان از شهرهای افغانستان شدده است. طالبان، در دو هفته گذشته چند تن از معترضان را شب‌ هنگام از خانه‌های شان ربودند و اکنون نیز منکر آن شده‌اند. در روزهای آخر، تقریبا هر روز، یک زن از میان زنان معترض توسط طالبان ربوده شده است. در ولایت بلخ افغانستان، در یک ماه گذشته پانزده زن که سابقه فعالیت در راستای حقوق زنان داشتند، با ضرب گلوله کشته شده‌اند.
اکنون، سرکوب سراسری در ولایت‌های افغانستان جریان دارد. زنان معترض کشته می‌شوند. ربوده می‌شوند و بسیاری نیز مجبور به ترک افغانستان می‌شوند. این یعنی، نیروی مبارزه با توحش، نیرویی که صدای واقعی مردم بود، در حال از بین رفتن است.
برای همراهی با زنان مبارز افغانستان، باید دست به سازماندهی اعتراضات زنجیره‌ای در شهرهای مختلف جهان زد. باید در شهرهای مختلف همراه با مهاجران افغانستانی دست به ایجاد تشکلات مشترک شهری زد و صدای زنان در بند، زنان ناپدید شده و ربوده شده شد؛ همانگونه که آنان صدای هر انسان برابری‌طلبی در افغانستان بودند.
پیش به سوی همبستگی با زنان معترض در افغانستان و پیش به سوی همبستگی جهانی ما علیه جنایت‌ دولت‌ها و محصول بیست‌ساله شان در افغانستان؛ یعنی دولت تروریستی طالبان!

فدراسیون عصرآنارشیسم

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل