قطعنامه اعتراضات زنان در ولایت بلخ

Text Size

* ما شرکت‌کنندگان و سازمان‌دهندگان اعتراضات و تجمعات زنان، شرایط سختی را که طالبان بر مردم، جامعه و بخصوص زنان تحمیل کرده‌اند به شدت محکوم می‌کنیم.

– ما اعلام می‌کنیم که نقض حقوق بشری مردم افغانستان به ویژه بانوان[زنان]، غیرقابل قبول است و باید فورا متوقف شود.
– میلیون‌ها زن امروز در ناامنی ذهنی، روحی، فکری و جسمی بسر می‌برند و حقوق سیاسی و اجتماعی خود را از دست داده اند.

– ما می‌خواهیم زنان کشور حق کار و تحصیل داشته باشند و حضور آنان در همه عرصه‌ها، به رسمیت شناخته شود.
– ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که فشار سیاسی و دیپلماتیک را بر رژیم طالبان وارد کند تا حقوق شهروندی زنان و حق مشارکت سیاسی، تحصیلی و اجتماعی‌شان اجرا شود.
– ما همچنین خواهان توزیع فوری مواد غذایی و نیز کمک‌های بشردوستانه به افراد نیازمند در افغانستان؛ و نه برای طالبان[کمک‌ها نباید به طالبان سپرده شود]، تحت حمایت جامعه جهانی هستیم.
– از سوی دیگر، ما خواستار ایجاد یک حکومت فراگیر، غیر ایدئولوژیک و شایسته با مشارکت گسترده و معنادار زنان کشور هستیم زیرا زنان‌ نیمی از بدنه‌‌ جامعه هستند.
– زنان باید حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن در سطوح سیاسی و رهبری را داشته باشند.
– حاکمیت باید از طریق انتخابات به مردم افغانستان منتقل شود.

* به تمامی زنان شجاع و دلیر افغانستان از [بزنگاه] این اعتراضات تا سراسر جهان درود میفرستیم و دست تک تک شما را با صداقت و صمیمیت و همدلی می‌فشاریم.

 

 

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل