مَرد، این راویِ همیشه، دانایِ کُل و همه‌کاره، مُرده است + ویدئو کلیپ

Text Size

مَرد، این راویِ همیشه، دانایِ کُل و همه‌کاره، مُرده است!

 

زنان، امروز دارند ما را با معنای دیگری از زن مواجه می‌کنند؛ با معنایی که مَردان آن را تعریف نمی‌کنند. مَرد، این راوی همیشه، دانای کُل و همه‌کاره، مُرده است.

زنان، اکنون خود، خویشتن را بیان می‌کنند. مبارزه شان نیز برای همین است؛ آنان هستند که علیه اجبار می‌جنگند؛ دیگر نمی‌خواهند کسی، معنایی را که خود از زن دارد و خود از مرد، کار، نان‌آوری، تحصیل و… دارد، بر آنان و جامعه آنان تحمیل کند.

اکنون، زنان‌ به مفهومی که از زن دارند، مبدل می‌شوند.

کاش، ای کاش ما نیز با پیوستن با زنان، مردی را که خود معنا می‌کنیم، بسازیم؛ به مفهومی که از مرد داریم، مبدل شویم.

کاش دانشجو، خود به مفهومی که از دانشجو دارد، مبدل شود و علیه تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها بایستد و کاش…

همه این‌ها، در جنبش زنانه خود را پیدا می‌کنند؛ زیرا این جنبش به حاشیه‌رانده‌شده‌ها است، این جنبش، جنبش روایت، بدون راوی دانای کل است.

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل