جنبش زنان مرزی بین توحّش و انسانیت است + ویدئو کلیپ

Text Size

جنبش زنان مرزی بین توحّش و انسانیت است!

تنها موضع سیاسی، تنها کنشگری واقعی در  اجتماع ما و تنها جنبش ( به معنای لغوی و اصطلاحی آن)، «جنبش زنانه» علیه طالبان است.

اکنون، اعتراض و حرکت، جنبندگی در جامعه، صرفا یک امر زنانه است.

این جنبش مرزی بین توحش و انسانیت است.

می‌توانی سکوت کنی و توحش‌طلبی؛ شدت انفعالت را تحت توحش، نشان بدهی یا در کنار آن با کمترین توان خود بایستی و از این توحش فاصله بگیری.

زنان، امروز در یک نقطه مرزی خیلی حساس قرار گرفته‌اند؛ آنان در نقطه انتقادی جامعه شان ایستاده‌اند.

نقطه‌ای که هم خودشان را زن می‌سازد و هم زمینه حضور واقعی دیگران را به عنوان یک انسان مهیا می‌کند.

مفهوم رایج مرد، با جنبش زنان افغانستان شکسته است؛ مفهومی که آزادگی، شهامت برای عدالت و برابری را غصب کرده بود و آنقدر زیاده‌خواه شده بود که حتا نمادهای پرقدرت و حتا وحشی طبیعت را به خود پیوند می‌زد؛ صفاتی مثل شیر بودن!

اینک، زنان افغانستان، زن را از همه صفات مردانه و البته فریبنده و پر از غلو، پاک می‌کنند. چون دیگر مردی نیست. دیگر، میدان هست اما مبارز  آن برخلاف کل ادبیات مردباور فارسی، زن است.

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل