ابراهیم رئیسی به عنوان “رئیس جمهور قتل عام” مُستقر می شود!

EBRAHIM RAISI TAKES HIS PLACE AS “GENOCIDAL PRESIDENT” IN IRAN

Text Size

By Hasse-Nima Golkar

 

ابراهیم رئیسی به عنوان “رئیس جمهور قتل عام”  مُستقر می شود!

“بَرنده” دو میدانیِ امدادی در جنایت علیه بشریت در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۰ به عنوان “رئیس جمهور قتل عام” مستقر می شود.

حسن روحانی و ابراهیم رئیسی، دو قتل عام کننده به همراه صدها سیاستمدار اسلامی – شیعی دیگر تحت رهبری مذهب افراطی گرای آیت الله خمینی، در کُشتار دگراندیشان سیاسی – عقیدتی در زندان ها، در خیابان ها و میدان های کشور پس از به قدرت رسیدن دیکتاتوری خمینی از سال ۱۳۵۷ تا کنون، فعالانه مشارکت داشته اند.

ابراهیم رئیسی درجریان یکی از مصاحبه های تلویزیونی در جریان سیزدهمین دوره ی “انتخابات ریاست جمهوری” در چند هفته ی گذشته، مشارکت خود را در قتل‌عام زندانیان سیاسی درتابستان ۱۳۶۷ اِنکار نکرد، بلکه آن را به منزلۀ ی “دفاع از حقوق بشر و صیانت از امنیت مردم” معرفی نمود و خود را مُستحق دریافت جایزه دانسته است!!

در همین راستا ، بازداشت حمید نوری (عباسی) در فرودگاه بین المللی استکهلم [۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸] به عنوان عامل و مُجری سیاستِ دولتِ اسلامی، باعث می شود که سرنوشت قانونی وی در دادگاه کیفری استکهلم با بسیاری دیگر از جنایتکاران مانند ابراهیم رئیسی در هم تَنیده شود، زیرا رئیسی به عنوان یکی از اعضاء مُهم “هیئت مرگ” در آن زمان، رئیس حمید نوری بوده است.

محاکمه ی حمید نوری قرار است که در تاریخ  ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۰ در استکهلم برگزار شود. او می بایستی پاسخگوی جنایات خود علیه بشریت و پذیرش مسئولیت در این قتل عام وحشیانه باشد.

اما آنچه که امروز برای جنبش دادخواهی مردم ایران مهم است، محکوم شدن او – به احتمال زیاد –  در دادگاه جنائی سوئد می باشد. این که سرنوشت قضائی و نهائی او در آینده چه خواهد شد و به چه سمت و سوئی روانه می گردد، طبیعتن به فاکتورهای بسیاری از جمله، ممکن بودن سازش و مُصالحه میان دولت سوئد و دولت اسلامی – شیعی حاکم بر ایران، بر پایه ی منافع اجتماعی – اقتصادی – سیاسی هر کدامشان بستگی دارد و این، مسئله ای است که در شرائط کنونی قابل پیش بینی نمی باشد.

ما نَه فراموش می کنیم و نَه می بخشیم!

 برای آگاهی بیشتر در مورد حمید نوری

https://asranarshism.com/fa/1400/05/05/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%8f%d8%b1%d9%85-%d8%ac

 برای آگاهی بیشتر در مورد ابراهیم رئیسی

https://asranarshism.com/fa/1400/03/29/genocidal-president

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل