مادران شجاع در ایران؛ خواهان عدالت هستند! + ویدئو کلیپ

THE BRAVE MOTHERS IN IRAN. THEY DEMAND JUSTICE

Text Size

By Hasse-Nima Golkar

 

مادران شجاع در ایران؛ خواهان عدالت هستند!

بر پایه ی گزارش شبکه های اجتماعی، دیروز هشتم مردادماه ۱۴۰۰ تعدادی از مادرانِ جوانان کُشته شده در قیام مردمی آبان ماه ۱۳۹۸، با در دست داشتن تصویری از فرزندان خود در میدان بزرگ “آزادی” واقع در غرب تهران تجمع کرده بودند. پسران آنها در جریان این قیام، همراه با دستکم ۱۵۰۰ انسان دیگر توسط  دولت اسلامی – شیعی حاکم بر ایران کُشته شدند و صد ها نفر نیز دستگیر گردیدند.

این مادران بر علیه وحشیگری رژیم و برای عدالت دست به اعتراض زده بودند و همبستگی خود را با قیام کننده گان در رابطه با بحران آب در جنوب غربی ایران نشان دادند. نیروی پولیس طبق روال معمول، مادران را مورد ضرب و شتم قرار داده و آنها را دستگیر کرد که پس از چند ساعت بعد، همگی را آزاد نمودند.

یکی از مادران خطاب به مردم گفته است: ” بَردگی دیگر بس است! ما نمی‌گوییم از ما پُشتیبانی کنید، بلکه از خودتان و جوان‌هایتان حمایت کنید!”

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل