فراخوان بین المللی درباره بحران سیاسی افغانستان

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print

این یک فراخوان بین المللی در رابطه با بحران سیاسی داخلی افغانستان است.

همانطور که آگاه هستیم، پس از مذاکرات و نشست های پی در پی دولت ها از جمله آمریکا، روسیه، ایران و دولت مرکزی افغانستان با نمایندگان گروه اسلام‌گرای طالبان، اکنون این گروه به سرعت در حال در اختیار گرفتن کنترل مناطق مختلف افغانستان است، و آنچه نهایتا قصد تشکیل آن را دارد، یک حکومت اسلامی با شکل و شمایل داعش است. بازگرداندن یک گروه با افکار مرتجع مذهبی و تاریخچه‌ای از خونریزی، بر مسند قدرت در افغانستان، نه تنها علیه مبارزات آزادی‌خواهانه مردم در افغانستان است، بلکه تحمیل یک حکومت تئوکراتیک دیگر به مردم منطقه‌ است. این امر فقط در توان سیاست های امپریالیستی سیستم حاکمیت جهانی و ترفندهای مختص آن در منطقه و عرصه‌ی جهانی می تواند باشد. آمریکا هرگز برای مقابله حقیقی با طالبان وارد افغانستان نشد، و اخیرا هم با وضوح بیشتر شاهد آن بودیم که چگونه با دادن فضای سیاسی به طالبان باعث قدرت گیری بیشتر این گروه اسلامگرای شد. همزمان آزادی ده هزار نفر از جهادی های عضو گروه طالبان از زندانهای افغانستان در طی زمان مذاکرات با آمریکا، گواهی بر این مدعا است که منافع امپریالیستی سیستم سرمایه داری حاکم بر جهان در کل منافاتی با میدان دادن به گروه‌های رادیکال اسلام‌گرا که عمدتا ساخته همین دولت های امپریالیستی هستند، ندارد. جای تعجب نیست که بعد از دو دهه استقرار نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان و تشکیل دولت مرکزی، امروز گروه تروریستی طالبان تا حدی قدرت پیدا کرده است که بعد از گرفتن چراغ سبز از دولتهای متخاصم در منطقه از توانایی تحت کنترل گرفتن اكثر ولایت های افغانستان برخوردار است.

فدراسیون آنارشیست های ایران و افغانستان موضع صریح و آشکار خود را در ارتباط با شرایط گذشته و حال حاضر در افغانستان اعلام کرده است، و امروز آگاه است که بیشتر مردم افغانستان نسبت به سیاست هاي مصیبت بار سیستم حاکمیت جهانی از همیشه آگاه ترند و خواستار بازپسگیری اراده ی خود از راه ایجاد تشکل های سازمان یافته مردمی برای مقابله با تروریست های طالبان و همچنین اداره تمامی امورات دیگر به شیوه ی مردم نهاد هستند. فدراسیون آنارشیست ایران و افغانستان جهت ایجاد یک راه حل عملی و آزادی‌گرایانه در مورد مسئله افغانستان، از جنبش بین المللی و رفقای انترناسیونال برای پشتیبانی و حمایت از جنبش مقاومت مردم افغانستان در برابر طالبان، فراخوان یک مجمع باز بین المللی(به زبان فارسی و انگلیسی) میدهد.
آرمانهای انقلابی ما نوید بخش فردای پیروزی جوامع فرودست به وسعت جغرافیای تحت سلطه سیستم سرمایه داری است.

جهت شرکت در این مجمع بین المللی برای ما یک ایمیل ارسال کنید:
Info@asranarshism.com

فدراسیون عصر آنارشیسم (اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران پیشین)
www.asranarshism.com

 

 

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۸- کانال تلگرام کتابخانه شورشی