فراخوان بین المللی درباره بحران سیاسی افغانستان

Text Size

این یک فراخوان بین المللی در رابطه با بحران سیاسی داخلی افغانستان است.

همانطور که آگاه هستیم، پس از مذاکرات و نشست های پی در پی دولت ها از جمله آمریکا، روسیه، ایران و دولت مرکزی افغانستان با نمایندگان گروه اسلام‌گرای طالبان، اکنون این گروه به سرعت در حال در اختیار گرفتن کنترل مناطق مختلف افغانستان است، و آنچه نهایتا قصد تشکیل آن را دارد، یک حکومت اسلامی با شکل و شمایل داعش است. بازگرداندن یک گروه با افکار مرتجع مذهبی و تاریخچه‌ای از خونریزی، بر مسند قدرت در افغانستان، نه تنها علیه مبارزات آزادی‌خواهانه مردم در افغانستان است، بلکه تحمیل یک حکومت تئوکراتیک دیگر به مردم منطقه‌ است. این امر فقط در توان سیاست های امپریالیستی سیستم حاکمیت جهانی و ترفندهای مختص آن در منطقه و عرصه‌ی جهانی می تواند باشد. آمریکا هرگز برای مقابله حقیقی با طالبان وارد افغانستان نشد، و اخیرا هم با وضوح بیشتر شاهد آن بودیم که چگونه با دادن فضای سیاسی به طالبان باعث قدرت گیری بیشتر این گروه اسلامگرای شد. همزمان آزادی ده هزار نفر از جهادی های عضو گروه طالبان از زندانهای افغانستان در طی زمان مذاکرات با آمریکا، گواهی بر این مدعا است که منافع امپریالیستی سیستم سرمایه داری حاکم بر جهان در کل منافاتی با میدان دادن به گروه‌های رادیکال اسلام‌گرا که عمدتا ساخته همین دولت های امپریالیستی هستند، ندارد. جای تعجب نیست که بعد از دو دهه استقرار نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان و تشکیل دولت مرکزی، امروز گروه تروریستی طالبان تا حدی قدرت پیدا کرده است که بعد از گرفتن چراغ سبز از دولتهای متخاصم در منطقه از توانایی تحت کنترل گرفتن اكثر ولایت های افغانستان برخوردار است.

فدراسیون آنارشیست های ایران و افغانستان موضع صریح و آشکار خود را در ارتباط با شرایط گذشته و حال حاضر در افغانستان اعلام کرده است، و امروز آگاه است که بیشتر مردم افغانستان نسبت به سیاست هاي مصیبت بار سیستم حاکمیت جهانی از همیشه آگاه ترند و خواستار بازپسگیری اراده ی خود از راه ایجاد تشکل های سازمان یافته مردمی برای مقابله با تروریست های طالبان و همچنین اداره تمامی امورات دیگر به شیوه ی مردم نهاد هستند. فدراسیون آنارشیست ایران و افغانستان جهت ایجاد یک راه حل عملی و آزادی‌گرایانه در مورد مسئله افغانستان، از جنبش بین المللی و رفقای انترناسیونال برای پشتیبانی و حمایت از جنبش مقاومت مردم افغانستان در برابر طالبان، فراخوان یک مجمع باز بین المللی(به زبان فارسی و انگلیسی) میدهد.
آرمانهای انقلابی ما نوید بخش فردای پیروزی جوامع فرودست به وسعت جغرافیای تحت سلطه سیستم سرمایه داری است.

جهت شرکت در این مجمع بین المللی برای ما یک ایمیل ارسال کنید:
Info@asranarshism.com

فدراسیون عصر آنارشیسم (اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران پیشین)
www.asranarshism.com

 

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل