سیرک انتخاباتی مهندسی شده در ایران

By Hasse-Nima Golkar سیرک انتخاباتی مهندسی شده در ایران “اگر رأی دادن می توانست سیستم را به طور واقعی تغییر دهد، انتخابات را غیرقانونی اعلام می کردند”! برای تغییر سیستم … ادامه خواندن سیرک انتخاباتی مهندسی شده در ایران