میعاد بهرام سهراب، مبارز کورد، دستگیر شده و در معرض خطر استرداد به ایران است

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print
اندازه متن

میعاد بهرام سهراب ، فعال و مبارز سیاسی کُرد و عضو سابق انجمن حقوق بشر کردستان، در روز ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ شمسی، در سلیمانیه عراق دستگیر شد و مدت یک ماه است که در زندان با امنیت بالا به سر می برد و ارتباطی با خارج از زندان ندارد.

به گفته منابع موثق ، وی در اتاق هتلش دستگیر شد و چشمهایش را بستند و مستقیماً به زندان منتقل کرد. به دلیل حضور در یک زندان با امنیت بالا ، وی تاکنون دسترسی به وکیل ندارد.

با این دستگیری ، تهدید به استرداد ایران وجود دارد که زندگی میعاد را به خطر می اندازد.

پیش از دستگیری ، میعاد تهدیدهای متعددی دریافت کرد و قصد داشت سلیمانیه را ترک کند. کمیساریای عالی پناهندگان میعاد بهرام سهراب را به عنوان پناهنده به رسمیت میشناسد و انجمن حقوق بشر کردستان نیز در حال تلاش برای آزادی او است.

میعاد دوست فدراسیون عصر آنارشیسم است. ما خواهان توقف هرگونه روند استرداد و آزادی فوری میعاد از زندان هستیم.

 

 

همبستگی با میعاد.
همبستگی با همه زندانیان سیاسی

فدراسیون عصر آنارشیسم

 

منبع:‌ https://www.kmmk.info/fa/?p=25222

 

 

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی