افتخار و مبارزه برای آنارشیست بایرام ممدوف

Text Size

سال ۲۰۱۶ بود که آنارشیست بایرام ممدوف ، به همراه گیاس ابراهیموف به اتهام دیوارنگاری بر روی مجسمه دیکتاتور سابق آذربایجان حیدر علی اف ، پدر الهام علی اف دیکتاتور حال حاضر آذربایجان ، توسط پلیس آذربایجان دستگیر شدند. بر روی تندیس دیکتاتور حیدر علی اف “روز برده مبارک باد” نوشته شده بود. رفقا برای پذیرفتن اتهامات توسط پلیس آذربایجان شکنجه شدند. پلیس با شکنجه رفقا را مجبور به پذیرفتن اتهامات جعلی درباره فعالیت های جدی جنایتکارانه مرتبط با مواد مخدر کرد. اگرچه رفقا شکنجه شده و مجبور به پذیرش اتهامات دروغین مواد مخدر شدند ، اما روشن بود که رژیم توتالیتر در آذربایجان به دنبال جرم انگاری رفقا به اتهامات واهی است. رژیم توتالیتر حتی سعی کرد رفقا را مجبور کند در مقابل مجسمه دیکتاتور حیدر علی اف بصورت عمومی عذرخواهی کنند ، اما رفقا با شجاعت از تقاضای سیاسی رژیم خودداری کردند. رفقا سرانجام به اتهامات واهی به ۱۰ سال زندان محکوم شدند ، اما پس از سه سال شکنجه در زندانهای رژیم توتالیتر آذربایجان ، تحت فشار افکار عمومی بر رژیم آذربایجان، آزاد شدند.
آنارشیست بایرام ممدوف ، که پس از آزادی در سال ۲۰۱۹ مدتی در ترکیه زندگی می کرد ، امروز ۵ مه ، بدن بی جان او از آب گرفته شد. (طبق اطلاعات)
“آنچه برای او اتفاق افتاده است ، باید روشن شود.”
رژیم دیکتاتوری آذربایجان ، همراه با دیکتاتوری ترکیه ، که به سمت یک رژیم دینی(تئوکراتیک) حرکت می کند ، آرزوی امپراتوری در گذشته ساخته شده توسط تروریست های اسلامگرا عثمانی را دارند. سرکوب شدید داخلی همراه با حملات به خارج از کشور بخشی از این مکانیسم تروریستی است که رژیم های ترکیه و آذربایجان به عنوان برنامه ریزی آن را دنبال می کنند.
الهام علی اف میراث سیاسی حزب کمونیست شوروی و KGB است. حیدر علی اف ، دیکتاتور سابق آذربایجان ، به عنوان بنیانگذار حزب آذربایجان نوین، از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۷ عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی بود. دیکتاتور حیدر علی اف بارها وفاداری خود را به حزب کمونیست شوروی و KGB نشان داده است (دیکتاتور حیدر علی اف از سال ۱۹۴۱ تا ۱۹۶۹ عضو KGB بود). در سال ۱۹۶۹ ، حیدر علی اف توسط KGB به دبیرکلی حزب کمونیست آذربایجان منصوب شد (به همین دلیل حیدر علی اف KGB را ترک کرد). پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ ، بلشویک حیدر علی اف با ایجاد حزب آذربایجان نوین در سال ۱۹۹۲ به سلطه خود بر آذربایجان ادامه داد و سرانجام بلشویک حیدر علی اف در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳ در سن ۸۰ سالگی درگذشت.
دیکتاتور الهام علی اف پس از مرگ پدر بلشویک خود در آذربایجان قدرت را بدست آورد. دیکتاتور الهام علی اف در مؤسسه روابط بین الملل مسکو تحصیل کرد و تحت آموزش KGB قرار داشت. موسسه روابط بین الملل مسکو ، به طور خاص ، یکی از مراکز ساخت جاسوس و مزدور برای KGB بود که دانشجویان برای آموزش توسط KGB از مناطق دیگر گرد می آمدند و سپس برای انجام سیاست های KGB به زادگاه خود باز میگشتند. (مؤسسه روابط بین الملل مسکو در سال ۱۹۴۴ توسط KGB به طور خاص برای ایجاد دانشجویان بین المللی که توانایی انجام سیاست های KGB در زادگاه های خود دارند ایجاد شد). این واقعیت که الهام علی اف از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰ در مؤسسه روابط بین الملل مسکو معلم بود ، دلیل بر این است که دیکتاتور الهام علی اف مانند پدر بلشویک خود عضو KGB و بلشویک بوده است.
مرگ مشکوک آنارشیست بایرام ممدوف باید مورد توجه جنبش بین المللی قرار گیرد. بلشویک الهام علی اف سالها روش های ترور به سبک KGB را در مسکو تدریس کرده است ، این خارج از واقعیت نیست که این نئوبولشویک ها رفیق ما بایرام ممدوف را کشته اند.
بلشویکیسم دشمن طبقه کارگر است.
آبتین پارسا
۵ مه ۲۰۲۱
ترجمه‌ توسط مترجم ماشینی گوگل از مقاله اصلی که به زبان انگلیسی نوشته شده است. (به همین دلیل ممکن است که کیفیت نوشته پائین آمده باشد)
لینک مقاله اصلی به زبان انگلیسی:

https://www.indymedia.nl/node/49654

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل