اعلامیه عمومی اسکوات عفرین در آمستردام

Text Size

از ٢٩ دسامبر سال ٢٠٢٠، سازمان آنارشیست برای بازسازی پرولتاریای مبارز ساختمانی را در آمستردام اشغال کرد.(آدرس اسکوات همراه با فراخوان مجمع باز در داخل اسکوات اعلام خواهد شد).

اهداف و اصول و نکات وحدت مجمع اسکوات عفرین:

همه مشکلاتی که امروز با آنها روبرو هستیم ناشی از وجود دولت و سرمایه داری است که منافع طبقه حاکم و بورژوازی را تأمین و محافظت می کند. در حالی که سود سرشار از بحران ها و فجایع نظام سرمایه داری و ثروتمندان را ثروتمندتر از پیش می‌کند، پرولتاریا مجبور است بار بحران ها را به دوش بکشد و هزینه نجات ثروتمندان را پرداخت کند. ویروس واقعی نئولیبرالیسم است و همه گیری خطرناک سرمایه داری است.ما معتقدیم هیچ چیز مهمتر از ادامه مبارزه، همبستگی طبقاتی با یکدیگر و سازماندهی خود در برابر انواع استثمار و اقتدار نیست.

ما به همبستگی و نیاز به دفاع از خود از هر طریق لازم، اعتقاد داریم. سرمایه داری به بحران نیاز دارد و دولت همیشه از این شرایط اضطراری، چه جنگ های امپریالیستی و چه بحران بهداشت عمومی، برای افزایش قدرت خود و سرکوب خودسازماندهی و مقاومت استفاده خواهد کرد. دولت مسئول کشته شدن هر نتیجه در اثر همه گیری است، زیرا سیستم بهداشت عمومی نابود شده است، اما بودجه جنگ های امپریالیستی و ارتش هنوز در حال افزایش است.

تا زمانی که دولت و سرمایه داری وجود داشته باشد، امنیت فقط برای ثروتمندان و فاشیست ها وجود دارد و کلمه ای مانند امنیت برای مظلومین معنای عملی ندارد.کنترل اجتماعی و سرکوب ایجاد شده توسط دولت در طی همه گیری، سعی در جرم انگاری هر نوع همبستگی و مقاومت طبقاتی در برابر دولت و سرمایه داری دارد. مشکلات اجتماعی مانند بی خانمانی، بیکاری، فقر و شرایط وحشتناک مهاجران محبوس در اردوگاه های پناهندگی فقط در این زمان ها بدتر می شوند.

نظر ما و هویت اسکات:
الف- اسکوات هدف مبارزه نیست بلکه ابزار مبارزه است، به این معنی: مبارزه باید در خیابان اتفاق بیفتد و اسکوات ابزاری سیاسی برای بسیج و سازماندهی مقاومت اجتماعی است.

ب- اسکوات باید فضایی باز برای جامعه باشد، این بدان معناست که اسکوات باید رویدادهای علنی را سازمان دهد که جامعه بتواند در آن ها شرکت کند. به زودی در اسکوات عفرین یک بار هفتگی برای حمایت مالی در همبستگی با زندانیان سیاسی، مبارزان تحت تعقیب و رفقای فراری برگزار می شود. همچنین حمام عمومی رایگان برای هر کس که به آن نیاز داشته باشد در نظر گرفته خواهد شد. همچنین حمام عمومی مجمع جداگانه خود را مطابق با اصول فدرالیسم به عنوان بخشی از مجمع اصلی اسکوات برگزار می کند.

ج- به نظر ما ممکن است لازم باشد فضایی تنها برای مسکن اشغال شود، اما فقط اشغال کردن برای مسکن هویت سیاسی مناسبی برای یک فضای سیاسی ندارد. اسکوات مکانی است که متعلق به جنبش است و وجود دارد زیرا مبارزات این امکان را ایجاد کرده است. این مبارزه باید به طور فعال توسط اسکات ادامه یابد.

د- در اسکوات تصمیمات باید به صورت جمعی از طریق مجامع گرفته شود ، که در آن همه بتوانند به طور مساوی نظرات خود را بیان کنند. اگر گروه ها یا افراد به دلایل مربوط به مبارزه طبقاتی بخواهند از فضای اسکوات عفرین استفاده کنند ، می‌توانند به جلسه هفتگی ما بپیوندند که در آن بحث خواهیم کرد.

درک مشترک از اساس های ما:
اهداف:
مبارزه جمعی ما برای هدف مشترکه بازسازی پرولتاریای مبارز است.

مسئولیت جمعی:
مجمع مرکز مجموعه است. در مجمع ما درمورد مسئولیت های اعضا تصمیم می گیریم و همه باید متعهد شوند مسئولیت خود را بپذیرند و براساس تصمیماتی که در مجمع گرفته ایم عمل کنند.

وحدت تاکتیکی:
تصمیمات و تقسیم مسئولیتهایی که به طور جمعی در مجمع اتخاذ شده اند باید با حربه ای که ما در اقدامات در طول مبارزه به کار می بریم مطابقت داشته باشد.

فدرالیسم:
ما به فدرالیسم به عنوان راهی برای سازماندهی خود اعتقاد داریم. ما مخالف تمرکز قدرت در یک یا مجموعه های خاص هستیم. ما معتقدیم که قدرت ما در قدرت جمعی ما نهفته است. برای فدراسیون این قدرت در مجمع است که باید مرکز تصمیم گیری و قدرت باشد.
اسکوات ها ، از جمله اسکوات عفرین، لزوماً یک گروه سیاسی نیستند ، اما مکان های باز اجتماعی هستند که می توانند برای آموزش افرادی که به این اسکوات می پیوندند ، مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین در ابتدا لازم نیست که هرکس به اسکوات عفرین می‌پیوندد کاملاً به تمام جزئیات اصول مندرج در اینجا متعهد باشد. اسکوات عفرین میزبان گروه سیاسی سازمان آنارشیست برای بازسازی پرولتاریای مبارز است ، که دارای ایستادگی سیاسی مشابه اسکوات عفرین است ، اما پیوستن به این گروه سیاسی نیاز به تعهد کامل اعضا دارد.

مجمع سازمان آنارشیست برای بازسازی پرولتاریای مبارز
٢٩ دسامبر ٢٠٢٠
https://www.indymedia.nl/node/48842

 

—————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism era, MOktober ۰۴, ۲۰۲۰

P.S: The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

Federation of Anarchism era has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر

Tweets by asranarshism

———————————–

۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

—————————————

۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

خانه

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام

بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ – ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ – آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان ( ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل