حمله وحشیانه نیروهای سرکوبگر پلیس فرانسه به مهاجران بی خانمان

Text Size

صدها مهاجر که در پی تخلیه اردوگاه بزرگ غیررسمی سنت دنیس در هفته گذشته گرفتار شده و اردوگاهی جدید در مرکز پاریس ایجاد کردند ، عصر دوشنبه ۲۳ نوامبر توسط پلیس فرانسه مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند.
نزدیکترین تروریستها به شما نیروهای پلیس مستقر در محله ها و شهرهای شما هستند. سازمان پلیس تروریستی فرانسه به عنوان بازوی دفاع از بورژوازی و اقتدارگرایان ، بار دیگر ثابت کرد که تنها عملکرد این سازمان تروریستی سرکوب مظلومین است. صدها خانه خالی متعلق به افراد ثروتمند در پاریس برای سالها بدون استفاده مانده است ، اما مهاجران و بسیاری دیگر از افراد فقیر مجبور به زندگی در خیابان ها هستند. در واقع ، این فاصله طبقاتی منعکس کننده خشونت سیستماتیک نظام سرمایه داری علیه فرودستان طبقات اجتماعی است.
در چند هفته گذشته ، به دنبال چندین حمله تروریستی اسلامگرا در فرانسه ، رژیم الیگارشی فرانسه ، که مشروعیت خود را از دست داده بود ، از این حملات برای نشان دادن خود بعنوان قربانی استفاده کرد، که دلیل آن افزایش تعداد نیروهای پلیس در پوشش حمایت اجتماعی است. طبقات پایین که بیشترین آسیب را از بحرانهای ایجاد شده توسط رژیم سرمایه داری از جمله ویروس کرونا دیده اند، نسبت به این وضعیت در فرانسه معترض بودند و از خود می پرسیدند که آیا واقعاً وجود نیروهای پلیس برای حمایت اجتماعی است؟ یا فقط برای سرکوب فقرا در دفاع از بورژوازی است؟ در واقع ، حملات تروریستی اسلام گرایان در فرانسه یک مزیت تبلیغاتی زیادی برای رژیم فرانسه داشت که سعی کند دوباره به طبقات پایین اجتماعی القا کند که بدون نیروی پلیس ، جامعه ناامن خواهد بود. به عنوان فردی که از خاورمیانه آمده و بیشتر عمر خود را صرف مطالعه ادیان کرده است ، باید بگویم که شکی از وجود تروریسم در اسلام نیست، اما این مسئله نیز باید مورد اشاره قرار گیرد که تعصب مذهبی اسلام گرایان به ابزاری برای قاتلان نئو لیبرال در فرانسه تبدیل شده است تا خود را به عنوان یک شخصیت خوب به تصویر بکشند و کنترل اجتماعی بیشتری را به عنوان حمایت اجتماعی در برابر تروریسم اسلامی انجام دهند. وجود تروریستهای اسلامگرا آرزوی رژیم الیگارشی فرانسه است زیرا بهانه ای کامل برای پیشبرد اهداف سرکوبگرانه این رژیم علیه مبارزانی است که نمی خواهند توسط نیروهای پلیس بازرسی و تحت کنترل اجتماعی قرار گیرند. ایدئولوژی نژادپرستانه رژیم فرانسه در پوشش فعالیت های ضد اسلام افراطی ، در واقع علیه همه مهاجران اتفاق می افتد ، که نمونه آن حمله تروریستی پلیس فرانسه به مهاجران بی خانمان بود.
از طرف دیگر ، باید بگویم که چیزی به نام اسلام افراطی یا اسلام غیر افراطی وجود ندارد ، این صفاتی است که نئولیبرالیسم ایجاد کرده است.
اسلام یک دین سیاسی است که به طور خاص دستور قتل غیرمسلمانان و ایجاد حکومت اسلامی برای اجرای قوانین اسلامی را صادر می کند ، از جمله:

قرآن ، سوره توبه (۹) آیه ۱۲۳
قرآن ، سوره محمد (۴۷) آیه ۴
قرآن ، سوره انفال (۸) آیه ۳۹
قرآن ، سوره احزاب (۳۳) آیه ۶۱
قرآن ، سوره مائده (۵) آیه ۳۳
قرآن ، سوره توبه (۹) آیه ۲۹

تعداد این دستورات در قرآن که مبتنی بر ترور سیاسی است، ده ها برابر بیشتر از آنچه است که در اینجا عنوان کرده ام، بنابراین بگذارید ابتدا جایگاه قرآن را یک کتاب تروریستی در نظر بگیریم و در عین حال اسلامگرایان را در نظر بگیریم که توسط رژیم فرانسه به ابزاری برای اهداف سرکوبگرانه علیه مهاجران و توده های فقر اجتماعی تبدیل شده اند.

بیشتر مهاجران بی خانمانی که به شدت توسط پلیس فرانسه مورد حمله قرار گرفتند به دنبال سفر به انگلیس هستند، که بسیاری از آنها در راه فرانسه و سپس در راه انگلیس کشته می‌شوند. در واقع این مهاجران بی خانمان کسانی هستند که توانسته اند زنده بمانند. صرف نظر از اهداف مختلف مهاجران برای رسیدن به انگلیس و فرانسه ، دولت ها مستقیماً مسئول وضعیت فعلی مهاجران در فرانسه و کشته شدن هزاران مهاجر در راه هستند ، زیرا این دولت ها هستند که مرزهای نژادپرستانه ایجاد کرده اند.

در چند ماه گذشته ، چند اسکوات خود سازمان یافته که مهاجران ساکن آنها بودند توسط نیروهای تروریستی پلیس فرانسه تخلیه شده اند. در حقیقت ، دلیل دیگر حضور مهاجران بی خانمان در خیابان های پاریس ، سرکوب رژیم الیگارشیک فرانسه علیه مکان های مبارزه و خودسازمانی شده است. ما فقرا حق داریم خشونت را برای دفاع از خود به دولت برگردانیم ، این وظیفه طبقاتی ما است که در اموال ثروتمندان تصرف کرده و در آن یا با آن زندگی کنیم. مکان زندگی یکی از اساسی ترین نیازهای بشر است ، نباید اجازه دهیم هیچ نیرویی ما را از چنین چیزی محروم کند.
آبتین پارسا
٢۴/١١/٢٠٢٠
ترجمه از نسخه انگلیسی

https://www.indymedia.nl/node/48628

 

—————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism era, MOktober ۰۴, ۲۰۲۰

P.S: The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

Federation of Anarchism era has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر

Tweets by asranarshism

———————————–

۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

—————————————

۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

خانه

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام

بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ – ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ – آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان ( ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages



۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل