نامه ای به رفقا، مبارزان و براندازان

Text Size

نئوفاشیسم دولتی خودش را خصوصا زمان هایی نشان میدهد که خطری علیه اش حس میشود، از خطر انقلاب گرفته تا شورش و اعتصابات عمومی. بحران اقتصادی و سیاسی سیستم نئولیبرال سرمایه داری حاکم بر جهان، موج بزرگی از اعتراضات سرنگون طلبانه را از شرق تا غرب زمین، علیه دولت های حاکم ایجاد کرده بود. این نه یک جنگ بیولوژیکی میان دولت ها بلکه جنگی از سوی دولت ها علیه مردمانیست که بر پاخواسته بودند، جنگی علیه مبارزان، شورشیان و ستم دیدگانی که سرکوبشان توسط دولت ها بسیار خشونت آمیزتر و خونین تر میتوانست انجام شود اما نه وقتی میتوان از راه بدور از خشونت خطرناک ترین نوع دیکتاتوری را از طریق شستشوی مغزی برپا کرد، که همانا تسلیم داوطلبانه مردمان است. جهش تمامیت خواهانه در رژیم های حاکم اینبار بر خلاف دیکتاتوری های پیشین از هیتلر و استالین گرفته تا رژیم اسلامی حاکم بر ایران نه با سرکوب وحشیانه توسط نیروهای نظامی در خیابان بلکه از طریق ویروسی انجام میشود که مشروعیتی از جنس امنیت اجتماعی به این رویداد بدهد.
این هیاهوی تبلیغاتی موجود، همدستی بی چون و چرای رسانه های مزدور را با تروریسم دولتی نشان میدهد که چگونه در تلاش برای ایجاد بستری مشروعیت آمیز به نفع جنایات دولتی و تمامیت خواهی بیشتر آن هستند.
در سال ۲۰۱۸، ۲۵ هزار مورد آنفلولانزای فصلی در ایتالیا وجود داشت که سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است، سالانه ۶۰ هزار نفر فقط در اروپا بابت این ویروس کشته میشوند (طبق بیانیه مدیر WHO در اروپا هانس کلوز در یک کنفرانس مطبوعاتی در رم )، آمار و ارقام انتشاری از سوی خوده سیستم و مقایسه آنها با یکدیگر نشان میدهد که موضوع ویروس کرونا، ریاکاری بیش از سوی دولت ها نیست که به بهانه خیر خواهی مردم، نه تنها کنترل اجتماعی را به حد یک حکومت نظامی رسانده اند و قدمی به سوی تمامیت خواهی بیشتر برداشته اند و نه تنها جنبش های سرنگون طلبانه جهانی را بصورت نرم خفه کردند، بلکه در حال یک پاکسازی اجتماعی هستند که افراد ضعیف، بیمار و پیر جامعه که توان کار را برای رژیم سرمایه داری ندارند، توسط این ویروس حذف میشوند.
بحران اقتصادی در رژیم سرمایه داری که در سالهای اخیر بشدتی افزون تر از پیش گریبان گیر این سیستم فاسد شده است، نه سیستم را سوی آینده ای بهتر بلکه فروپاشی کامل پیش میبرد و اینجاست که همچون گذشته راه حل موقت چیزی جز بحران آفرینی نخواهد بود، اما نه بحرانی که سرمایه داری هزینه آن را پرداخت میکند بلکه مسولیت را بر دوش خوده مردم می اندازد.
عدم امکانات کافی و ناتوانی سیستم درمانی رژیم های حاکم در پذیرش بیماران سرچشمه اش هزینه های زیاد نظامی است که به بخش درمان اجتماعی اختصاص داده نشده است، بدون شک مسول تک تک این مرگ ها دولت ها هستند.
سیاست رژیم اسلامی حاکم بر ایران، نه تنها استفاده از ویروس کرونا در جهت اهداف مشترک دیگر رژیم هاست بلکه پر وضوح سیاست قدیمی این رژیم که همانا اختلاف بینداز و حکومت کن است. ویروس کرونا فرصتی شده است که رژیم ترور حاکم بر ایران با استفاده از رسانه های دولتی و ارایه اخبار اشتباه به مردم، جامعه را به دو دسته: آنهایی که در خانه میمانند و آنهایی که به سفر میروند تقسیم بندی کرده است، دو گروهی که از یک دیگر انتقاد میکنند، روشن است که این سیاست هدفی جز قرار دهی مردم در مقابل یک دیگر ندارد تا مردم نه به دشمن واقعی که رژیم حاکم است بلکه سرگرم یکدیگر شوند.
رفقا، مبارزان و براندازان، مشکل تنها سرطانی با نام رژیم اسلامی حاکم بر ایران نیست اما بخشی از مشکل است، بیایید ایران را سرآغاز انقلابی جهانی کنیم.
تنها راه حل، انقلاب اجتماعی است.

آبتین پارسا
۲۶/۳/۲۰۲۰

 

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism
—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
Tweets by asranarshism
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
https://www.facebook.com/asranarshism
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
https://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

خانه

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام

بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ – ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ – آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان ( ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists
——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist
————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل