گزارشگران: پانزده سال گذشت!

Text Size

پانزده سال گذشت و این رسانه همچنان به وظایف تعریف شده خود ادامه میدهد. گزارشگران زمانی فعالیت خود را آغاز کرد که دنیای مجازی خارج از کشور ایرانیان در انحصار تعداد محدودی از صفحات اینترنتی بود که با حمایت مالی منابع پیدا و نهان و بخشا جاسوسی و سرویس های امنیتی برخی از دول, بسرعت بسوی تبدیل شدن به مراکز خبری و تجارتی حرکت میکردند.

از جمله آنها سایت گویا که بنوعی بدلیل توانایی های مالی و تکنیکی اولیه خود مرکزیت مییافت و امروزه این روند همچنان ادامه دارد. دنیای قلم نیز مسرور از دستیابی جهانیان به امکانات پیشرفته ارتباطی و بتبع تمایلات خود به شنیده شدن با ارسال مطالب خود به اینگونه  رسانه ها بر این روند شتاب بخشیدند. اما بموازات آن رسانه هایی دیگر از جمله سایت دیدگاه, بروسکه, بولتن, پیام, چه باید کرد, روشنگری, پیک ایران وبرخی دیگر چارچوب اصلی انتقال اندیشه آزادیخواهان و برابری طلبان اپوزیسیون رژیم را بر عهده داشتند و با برد و فضایی قابل توجه ودمکراتیک و برخلاف سایتهای سازمانی و حزبی و مراکز تجاری دیگر به انتشار اخبار و مقالات ادامه میدادند.

آغاز کار سایت گزارشگران همزمان شد با پیدایش جریان جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک و بمرور و بخشا به شناسایی و تبلیغ این مجموعه از جمله سایت صدای ما و تبجا که امیدهای تازه و فرا سازمانی را بارور کرده بود, پرداخت. با افزایش نفوذ سازمانها و احزاب و بهره برداری از امکانات جمعی آنها برای تغییر مسیر این جریان, سایت گزارشگران از این مجموعه فاصله گرفت و به حرکت مستقل و دمکراتیک سوسیالیستی خود ادامه داد.

گزارشگران طی موجودیت خود تلاش داشته است تا ارتباطی مستقیم با خوانندگان و یارانش برقرار کند و تا حدودی موفق بوده است. این امر ممکن نبود جز با شفافیت. شفافیت در مواضع و جهت گیری های خبری و سیاسی از سویی و از زاویه ای دیگر شفافیت های مالی که مطلقا از دخالت در امور تبلیغی و تجاری دوری کرده است و تمامی  پیشنهادات تامین مالی از سوی قطب های سیاسی و یا نهادهای تجاری را تا کنون رد کرده است.

این اقدام در راستای حفظ استقلال سیاسی و رسانه ای ما بوده است. دهها فراخوان و گفتگو با صاحبان اندیشه در داخل و خارج از کشور بیلان ۱۵ ساله ای برای ما بجا گذاشته است که به ان می بالیم و در آینده نیز به این وظایف اخلاقی و وجدانی خود ادامه خواهیم داد. وجه تمایز این رسانه با سایر رسانه های مستقل و آزاد دیگر اما دخالتگری ما در حد توان در وقایع سیاسی بوده است. گزارشگران تنها یک رسانه نیست بلکه یک نهاد متعلق به دنیای دمکراسی خواهی است که گرایشات برابری طلبانه آن از ویژگی های برجسته آن است.

دنیای رسانه ها امروز دنیایی بسیار پیچیده است. توئیتر, اینستاگرام, تلگرام و فیس بوک, لینکدین و سایر شبکه های جهانی  امروزه حرف اول دنیای خبری و ارتباطات عمومی را میزنند. اما هنوز ضرورت وجودی رسانه ها در قالب های کنونی از میان نرفته است.

بطور کلی ما این رسانه ها را در دنیای سیاست و در میان اپوزیسیون ایرانی خارج از کشورچنین ارزیابی میکنیم

یکم – رسانه هایی که منابع حمایتی و مالی آنها پنهان هستند و همچون قارچ میرویند و پس از مدتی ناپدید میشوند. این رسانه ها که منابع خبری سری هم دارند اغلب بنابر نیات بخشی از حکومتیان برای تهدید یا مقابله با بخش حاکم حکومتی بنا شده و پس از نیل به مقصود حذف میشوند.

دوم – رسانه هایی که  سرنخ منابع حمایتی و مالی آنها به نهادهای مشکوک حکومت های بین المللی متصل است. از بی بی سی فارسی گرفته تا صدای آمریکا بزبان فارسی و رادیو و تلویزیون های  بسیار پر تعداد و متنوع.  این بنگاههای خبر پراکنی را نمیتوان در سطح و شفاف بررسی کرد. برای یافتن پشت صحنه آنها باید زمین را کند و به ریشه های آنها نظر انداخت. بخشا شاید بیشتر باید کند و در اعماق جستجو کرد همانجا که سرانگشتان سازمانهای امنیتی و جاسوسی و سیاستگذاران امپریالیستی دیده میشود و یا لانه کرده اند. از سازمان سیا و پنتاگون گرفته تا موساد و سرویس های امنیتی بریتانیا و …

فعالین این رسانه ها بنام کار حرفه ای خبرنگاری اصولی را پذیرفته اند که  بر طبق آن, چوب الک دولک این نهادها باشند. ساز خارج زدن بمعنی بیکاری و بی مزدی برای آنهاست هم از اینرو در گفتگوهای محفلی و خارج از این رسانه ها آویزان کار حرفه ای در برابر کار آماتورهایی! میشوند که به پرنسیپ استقلال روزنامه نگاری و نقد  ( وابستگی ) خبرنگاری می پردازند. از نگاه این افراد آماتورها کله شق هایی هستند که دنیای سیاست و دیپلماسی را نمی فهمند و حاضر به قبول امکانات مالی از نهادهای بین المللی  جهت رشد و ارتقاء خود نیستند و در نهایت آب به آسیاب حکومتیان میریزند!

سوم – رسانه هایی که بموازات تعلقات فکری و سازمانی خود, اما در چارچوبی مقبول به نشر نظرات فعالین متنوع اپوزیسیون میپردازند و بواقع ظرفیتهای دمکراتیک ارزشمندی را از خود نشان میدهند.

چهارم – رسانه هایی که بطور علنی تعلق خود به سازمانها و احزاب سیاسی را اعلام کرده اند و به نشر مطالب و نظرات متعلقین به تشکل خود میپردازند. در میان این ها برخی ظرفیت های دمکراتیک بیشتری از خود نشان میدهند که جذابیت های بیشتری نیز برای نیروهای نزدیک به خود دارند.

پنجم – رسانه هایی که علیرغم همه دشواری ها با تکیه بر پرنسیپ های کلاسیک حرفه روزنامه نگاری با جهتگیری سیاسی در برابر جمهوری بربریت اسلامی بخشا پژواک صدای بی صدایان هستند.

ششم – سایت ها و وبلاگ های فردی نیز نقش برجسته ای در چرخه اندیشه ورزی دارند.

باید ها و نبایدها !

حقیقت این است که رسانه های آزاد و مستقل چنانچه اتصال های تشکیلاتی, گروهی, حزبی و یا به منابع مالی نداشته باشند, نقشی خدماتی در ارتباط با بلوک بندی های سیاسی و اجتماعی دارند. کاری سنگین و بی مزد را بعهده میگیرند و تمامی هزینه های انسانی و مالی را بر عهده خود دارند. هم از اینرو با تمامی جریانات متشکل نیز از زاویه ای برابر و روبرو مرتبط هستند.

از گام اول گزارشگران در ارتباط با تشکل های هنوز باقیمانده از دوران سرکوب طاعون اسلامی حاکم بر اساس احترام متقابل و برابر برخورد کرده است. بارها این موضوع را بطور علنی مطرح کردیم که لازمه انتشار و تبلیغ اطلاعیه ها و انتشارات این گروهها و سازمان ها رفتار متقابل آنها در رابطه با این رسانه است و چنین نیز تا کنون بوده ایم. طبیعی است که این نظر در ادامه خود نزدیکی ها و دوری های ما را با طیف متشکل اپوزیسیون در خارج از کشور توضیح میدهد. نگاه ما اما به مبارزات در جریان دانشجوئی, کارگری, معلمان, بازنشستگان, پرستاران, مالباختگان, کشاورزان, جوانان و زنان بوده است و بدان پایبند بوده ایم و از زندانیان سیاسی و عقیدتی همواره و در ابعادی گسترده حمایت کرده ایم.

متاسفانه نگاه از بالا به جنبش و فعالین جنبش بنوعی در میان این افراد و احزاب و سازمان های قدیمی تر نهادینه شده است. این معضل با پند و اندرز و نصیحت درمان نمیشود حتی اگر تشکلی با تعداد انگشتان یک یا دو دست از اعضا باشد هنوز هم در رویاهای خود غوطه میخورند و مدعی رهبری جنبشی از نسل های جوانتر هستند. بی آنکه این جنبش ها حتی آنان را بشناسند و یا حتی تاریخچه ای از انها را مطالعه کرده باشند.

در یک کلام یا اینها در پیله تاریخی خود میمانند و یا امواج سهمگین واقعیت ها و تحولات سیاسی خارج از اراده شان آنان را با خود میبرد. این بخش از اپوزیسیون یا خود رهبر بین اند و یا بدنبال ساختن رهبر برای جنبش هستند و آنهم بایستی نام و تشکل آنها را تداعی کند. همه تحرک های جمعی در بلوک های سیاسی را در پیوند با حفظ نام و سازمان خود ارزیابی میکنند. این دیدگاه بدون توجه به حال و روز جنبش و آینده, بر طبل تقدس گرایی و گذشته پرستی می کوبد. گذشته همه چیز است و بت های ساخته شده از گذشتگان ( زنده یادان ) محرک و محدوده اصلی فعالیت سیاسی آنهاست. این نکته ای است که ما را در مسیر حرکتمان ترغیب به تبلیغ و انتشار اعلامیه ها و اطلاعیه های این بخش از مخالفان رژیم نمیکند.

در روند فعالیت های خبری و رسانه ای خود بارها در معرض حملات چه از سوی وابستگان حکومتی و چه از سوی برخی فعالین سیاسی در خارج از کشور قرار گرفته ایم. از فحاشی و هتاکی گرفته تا شایعه و دروغ پراکنی علیه مسئولین سایت که بطور علنی به انها پاسخ داده ایم. از آنجا که حساب پاکی داریم در آینده نیز چنین خواهیم کرد.

گزارشگران

در زمینه ادامه کاری و ادامه و گستردگی انتشارات سایت رسانه های بسیاری ما را همراهی کردند که برخی از آنها را همراه با سپاس نام میبریم.

سایت لجور, آزادی بیان, اشتراک وورد پرس, رنگین کمان, سایت سازمان راه کارگر, بروسکه, عصر آنارشیسم, میهن تی وی, احترام آزادی, دیدگاه, ایران تریبون, پیام, سایت ملیون, مبارزان کمونیست, اتحاد کارگری, چشم انداز کارگری, چه باید کرد, پژواک ایران, ایرانسکوپ, بولتن, تبجا, افق کارگری, ایران گلوبال, افغانستان آزاد, کار آنلاین, اطلاعات نت, سینمای آزاد, کوردانه, بالاترین و بسیاری از رسانه های دیگر که هم اکنون از ادامه فعالیت بازمانده اند.

فراخوان و ایجاد کارزار علیه ستمکاری و جنایات رژیم در داخل و یا در دفاع از پناهندگان و مهاجران در خارج از کشور از جمله فعالیت های بی وقفه سایت بوده است. در جریان آنها یارانی همیشه داشته ایم که تا کنون و به خواست خودشان نامی از انها نبرده ایم از جمله مترجمان بسیارعزیز ما از اروپا, آمریکا و استرالیا که هیچگاه به درخواست سایت نه نگفتند و هنوز هم و در آینده ما را همراهی خواهند کرد و از این جهت به خود میبالیم.

از جمله تمایلات همیشگی و امروزه و فردای ما این بوده و هست که تلاش های موضعی رسانه ای و خبری و متعدد موجود را در مسیری واحد و متمرکز انداخته و آلترناتیوی رسانه ای در برابر رسانه های وابسته از جمله من و تو پادشاهی و بی بی سی فارسی به افکار عمومی داخل و خارج از کشور عرضه کنیم. قطعا زیباست که هر فردی میتواند در دنیای امروز رسانه خود را داشته باشد و در گردش وسیع اندیشه دخالت کند.

با این وجود ما بارها تلاش کردیم تا رسانه ای پرتوان تر دمکراتیک تر با همکاری سایر نیروهای ازادیخواه و برابری طلب در پهنه سازش ناپذیران بوجود اوریم و خود جزیی از ان باشیم که بارها با دیواره ای از تمایلات فرقه گرایانه برخوردیم.

تلاش های ما و همراهان همیشگی ما بخشا بی ثمر نماند. در پی فراخوان برای گفتگو ها در این زمینه قریب پنجاه فعال سیاسی  و رسانه جلسات متعددی از طریق پالتاک برگزار کردیم و در انتها کانون نویسندگان و روزنامه نگاران برای آزادی را بنا نهادیم که متن فراخوان اولیه برای برگزاری جلسه پالتاکی را در زیر می بینید

موضوع: ضرورت ایجاد “کانون روزنامه نگاران و نویسندگان برای آزادی” در سایه­ ی مبارزات زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان و …، در عرصه­ های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری در ایران

۲۵ ژانویه ۲۰۰۹

روزی نیست که خبر دستگیری، شکنجه و زندان و اعدام­های رسمی و غیر رسمی و سر به نیست کردن روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، دست­اندرکاران رسانه­های گروهی، فعالان سیاسی، فعالان جنبش­های کارگری، دانشجویان، معلمان، زنان، ملیت­ها، اقلیت­های مذهبی  و …، توسط رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران، نرسد. شدت ترور و سرکوب و کشتار در ایران چنان ابعاد گسترده­ای دارد که نمی­توان آن را به سادگی بیان کرد. رژیم برای جلوگیری از پخش اخبار و مطالب مربوط به جنایت­ها و اعمال ضد مردمی خود، سانسوری همه جانبه را بر ایران گسترانده است. سانسور در جمهوری اسلامی، سانسوری معمولی و کلاسیک که فقط از پخش اخبار، آثار و اندیشه­های مترقی جلوگیری کند، نیست بلکه هدف آن نابودی منظم فیزیکی دگراندیشان و سرکوب برنامه­ریزی شده­ و سیستماتیک جنبش­های اجتماعی است. بنا بر این مساله­ی سانسور در ایران یکی از عناصر اساسی حفظ و بقای سلُطه­ی رژیم جمهوری اسلامی است. از این روی، مبارزه با سانسور جزیی جداناپذیر و یکی از اشکال دفاع از مبارزات آزادی خواهانه­ی مردم ایران است.

از سوی دیگر، ما شاهد نوع دیگری از سانسور در رسانه­های بین­المللی نسبت به مبارزاتی که رهایی جامعه از سلطه­ی نظام جمهوری اسلامی را خواستاراند، هستیم.

در مقابل اما، امکانات خبری و دفاعی نیروهای مترقی آنقدر ضعیف است که تناسبی با امواج وسیع و مستمر خفقان وسانسور در جمهوری اسلامی ایران را ندارد. یکی از فاکتورهای بسیار مهم و تعیین کننده در این راستا، پراکندگی و تشتتی است که در میان اپوزیسیون مترقی رژیم جمهوری اسلامی وجود دارد. این پرسش برای همه­ی کسانی که مخالف نظام دیکتاتوری حاکم بر ایران وجایگزینی نظامی عادلانه و دمکراتیک هستند مطرح است : اپوزیسیونی که قادر نیست خود را، دستکم پیرامون یک ابزار خبر رسانی برای مقابله با دیوار سانسور جمهوری اسلامی سازماندهی کند، چگونه می­تواند مدعی مبارزه­ی جدی برای پایان دادن به حیات یک نظام قرون وسطایی باشد؟

ما بر این باوریم که امکانات، نیرو و توان اپوزیسیون مترقی، هم در ایران و هم در خارج از کشور به میزان لازم فراهم است تا در برابر سانسور نظام جمهوری اسلامی برای شکستن دیوار سکوت به اقدامات جدی دست زند.

برای پاسخ به همین مسایل است که برخی از دست­اندرکاران رسانه­های گروهی و دیگر فعالان سیاسی و اجتماعی پس از  چندین ماه بحث و تبادل نظر در مورد ضرورت و چگونگی ایجاد ساختاری برای مبارزه با اندیشه­ی سانسور و همچنین مبارزه با سانسور حاکم بر ایران، موجودیت “کانون روزنامه نگاران و نویسندگان برای آزادی” را اعلام می­کنند. 

ما از همه­ی نیروها و کسانی که علیه سانسور و برای آزادی ایران با دیکتاتوری جمهوری اسلامی مبارزه می­کنند، دعوت می­کنیم در جلسه­ی بحث و تبادل نظر در این زمینه، که به شکل پالتاکی برگزار می­شود، در هم فکری، همیاری و اتحاد عمل جهت ایجاد و تقویت ابزاری برای افشای جنایات رژیم جمهوری اسلامی و رساندن  صدای اعتراض جنبش­های اجتماعی وآزادیخواهان ایران به افکار عمومی جهان شرکت فعال نمایند.

متاسفانه این نهاد و بدلائلی چند که خارج از حوصله این نوشتار است با گذشت زمان پایدار نماند. آرشیوانتشارات آن هنوز باقی است.

برخی از فراخوانهای سایت گزارشگران را در ادامه میبینید: این تلاش ها حاصل کاری مشترک با تک تک امضا کنندگان و رسانه ها و نهادهای پشتیبان بوده است. متاسفانه بخشی از این فراخوان ها در جریان هک شدن سایت و انتقال آن به سرور جدید در این آرشیو نیست.

فراخوان گزارشگران:شکنجه اسماعیل بخشی , زخم عمیقی است دگرباره بر پیکر جامعه انسانی – لیست نهائی همراه ترجمه انلیسی برای ارسال به نهادهای بین المللی

فراخوان گزارشگران: با تمام توان در کنار کارگران و معلمان! – لیست نهائی و همراه با ترجمه انگلیسی برای ارسال به نهادهای کارگری و حقوق بشری

فراخوان اعتراضی صدها تن از فعالین سیاسی اجتماعی و درخواست محاکمه هاشمی شاهرودی, به جرم جنایت علیه بشریت – همراه با ترجمه انگلیسی و آلمانی!

فراخوان گزارشگران در اعتراض به دستگیری مجدد محمود صالحی و در محکومیت جمهوری اسلامی -نهایی و همراه با ترجمه انگلیسی برای ارسال به نهادهای کارگری و حقوق بشری

درخواست فعالین سیاسی – اجتماعی و زندانیان سیاسی سابق در تبعید: صدای اعتراض شما را جهانیان شنیدند. به اعتصاب غذای طولانی مدت خود پایان دهید – همراه با اسامی جدید !

پیام قدردانی گزارشگران از اتحادیه بین المللی کارگران معادن – بخش آلمان

فراخوان گزارشگران: زنان آزاده و شجاع کشورمان را تنها نگذاریم – لیست نهایی _ همراه با متن ترجمه بزبان انگلیسی برای ارسال به نهادها و شخصیت ها

متن پایانی فراخوان گزارشگران همراه با ترجمه انگلیسی برای ارسال به نهادها: قتل خاموش افشین اسانلو قربانی تازه حاکمان !

فراخوان گزارشگران: به افکار عمومی جهانیان, به اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری, به نهادهای دمکراتیک و مدافع حقوق بشر و حامی زندانیان سیاسی – لیست نهائی همراه با ترجمه انگلیسی!

پیام باب بریتون دبیر اول حزب کمونیست استرالیا در حمایت از فراخوان فعالین کارگری و در دفاع از کارگران خاتون آباد – برگردان از آمادور نویدی

نامه اعتراضی بیش از دویست و بیست فعال سیاسی, اجتماعی, نهاد و رسانه آزاد به قتل فعالین سیاسی و کارگری در زندانهای جمهوری اسلامی

فراخوان اعتراضی گزارشگران: صدای پای بربریت و برده داری همچنان می آید – همراه با متن ترجمه انگلیسی و آلمانی برای ارسال به نهادها!

فراخوان گزارشگران: با دفاع از اعلامیه جمعی زندانیان سیاسی زندان گوهردشت, فریاد اعتراض بهنام ابراهیم زاده را رساتر کنیم! – لیست نهائی همراه با ترجمه انگلیسی برای ارسال به نهادهای مترقی و دمکراتیک و مدافع حقوق زندانیان سیاسی

فراخوان: برای آزادی کارگران بازداشتی مس خاتون آباد متحدانه اقدام فوری بعمل آوریم – لیست نهائی همراه با ترجمه انگلیسی و فرانسوی برای ارسال

پشتیبانی صد و هشتاد فعال سیاسی اجتماعی و فرهنگی, نهاد و رسانه از شاهدعینی جنایات جمهوری اسلامی در دهه شصت و همچنین پناهندگان ایرانی در ترکیه

متن نهایی فراخوان گزارشگران همراه با ترجمه انگلیسی برای ارسال به نهادهای بین المللی: در برابر بیداد علیه کارگران ایران ساکت نمانیم!

متن ترجمه شده فراخوان به انگلیسی و آلمانی برای ارسال به نهادهای حساس بین المللی همراه با برخی از آدرس های ضروری

فراخوان سایت گزارشگران در محکومیت جنایت هولناک اعدام ۵ تن از زندانیان سیاسی دربند

پشتیبانی ها ادامه دارد – لیست شماره ۳ : حمایت قریب به ۹۰۰ فعال سیاسی اجتماعی و فرهنگی – رسانه و نهاد از رضا شهابی – همراه با ترجمه انگلیسی برای ارسال به نهادهای بین المللی

اعتراض و ابراز انزجار بیش از صد فعال سیاسی اجتماعی, فرهنگی و هنری و دهها رسانه و نهاد مستقل و آزادیخواه به تائید حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی از سوی سرکوبگران جمهوری اسلامی – متن فارسی – ترجمه انگلیسی و ترجمه بزبان آلمانی برای ارسال به نهادها

فراخوان گزارشگران: در دفاع از رضا پورکریمی و سایر پناهجویان ایرانی در ترکیه همراه با متن ترجمه انگلیسی و شماره فاکس یو ان ترکیه برای ارسال به رسانه ها و نهادهای پناهندگی ترکیه

فراخوان گزارشگران: آدانا , جهنمی مرگ آور برای پناهجویان – همراه با ترجمه انگلیسی برای ارسال به نهادهای بین المللی پناهندگی

فراخوان گزارشگران: ابراز انزجار بیش از صد و شصت فعال سیاسی, اجتماعی, فرهنگی, نهاد و رسانه از اقدامات جنایتکارانه اسیدپاشی علیه زنان آزاده در اصفهان – همراه با ترجمه بزبان انگلیسی

فراخوان گزارشگران: جان پناهجویان سیاسی در استرالیا در خطر است – همراه با ترجمه انگلیسی برای ارسال!

خطاب به : آنتونیو گوترز رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و رئیس شورای حقوق بشر آقای زید حسین – همراه با متن انگلیسی برای ارسال

فراخوان گزارشگران: علیه ترفندهای سیاسی و دروغ پردازی های بی بی سی فارسی

انتشار فراخوان سایت گزارشگران در گاردین استرالیا

بازتابی از فراخوان گزارشگران به همت همراهان سایت و مدافعان زندانیان سیاسی و فعالین کارگری دربند : افشاگری در باره تمدید زندانی بهنام ابراهیم زاده و اذیت و آزار زندانیان سیاسی در گاردین٬ ارگان حزب کمونیست استرالیا – بزبان انگلیسی

فراخوان گزارشگران: لغو و توقف فوری مجازات وحشیانه اعدام, هم اکنون! – لیست جدید همراه با متن ترجمه انگلیسی برای ارسال به نهادها

اعتراض بیش از دویست فعال سیاسی اجتماعی فرهنگی و دهها رسانه و نهاد آزاد و دمکراتیک به حکم اعدام شیرکو معارفی – همراه با ترجمه انگلیسی

متن ترجمه انگلیسی فراخوان ثمین احسانی به زبان انگلیسی برای ارسال به نهادهای بین المللی

در امتداد تقاضای گزارشگران برای حمایت از رضا شهابی: پشتیبانی صدها تن از فعالین سیاسی , اجتماعی و فرهنگی

ستاره ای تنها در قفس و در چنگال عوامل جمهوری اسلامی در زندان است, تنهایش نگذاریم – همراه با متن ترجمه انگلیسی و آلمانی برای ارسال به نهادها

ترجمه انگلیسی فراخوان گزارشگران برای ارسال به نهادها

اعتراض بیش از دویست فعال سیاسی اجتماعی فرهنگی و دهها رسانه و نهاد آزاد و دمکراتیک به حکم اعدام شیرکو معارفی

اعتراض بیش از ۱۰۰ روشنفکر سیاسی اجتماعی و فرهنگی و دهها نهاد و رسانه مستقل و آزاد به جمهوری اسلامی در ارتباط با بازداشت رضا شهابی و تداوم آن

فراخوان سایت گزارشگران درحمایت از ساکنین اشرف – لیست جدید

فراخوان سایت گزارشگران درحمایت از ساکنین اشرف ـ ترجمه ی انگلیسی

متن پایانی فراخوان گزارشگران اعتراض فعالین سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایرانی, به تصمیم دولت کانادا مبنی بر اخراج جابر کلیبی – همراه با متن انگلیسی برای ارسال

فراخوان گزارشگران: ستاره ای دیگر ( ثمین احسانی ) را نگذاریم از آسمان بزیر بکشند – همراه با اسامی اولیه!

فراخوان اشرف علیخانی ( ستاره ) را اینجا ببینید

فراخوان گزارشگران: نگذاریم دریا تنها بماند

فراخوان سایت گزارشگران برای جلب حمایت بین المللی از احمد باطبی و زندانیان سیاسی در بند

یاران ما چه میگویند:

بهروزگرامی، دوستان دست اندرکار سایت گزارشگران باآرزوی بهترین ها در سالگرد ۱۵ سالگی گزارشگران، باید تاکید کنیم که علیرغم همه مشکلاتی که  ادامه کار برای پخش اخبار و نظرهای سیاسی چپ علیه رژیمی فاشیستی در برابر گزارشگران وجود داشته و وجود دارد، شما توانستید به عنوان یک سایت مستقل سیاسی چپ، شاید تنها سایت مستقل چپ، تریبونی آزاد برای بحث ها و پیکار در راه آزادی و دموکراسی باشید.

 در این شکی نیست که  در چنین راه پر فراز و نشیبی چه بسا انتقاد در همه زمینه ها وجود داشته باشد با این همه بیلان کار شما در این برهه از زمان بسیار ارزشمند و موفق  هم در زمینه افشای رژیم و نیز در رابطه با دادن امکان برای بحث های سیاسی در درون طیف چپ اپوزیسیون ضد رژیم اسلامی است. برای شما و 

! همکارانتان آرزوی موفقیت بیشتر در مبارزه برای سرنگونی فاشیسم حاکم بر ایران را داریم

فوریه ۲۰۱۹ 

پروانه قاسمی

جابر کلیبی

*****

رفیق بهروز گرامی :  سایت وزین و با اعتبار گزارشگر

بسیار شادمانم که من را جزو همراهان سایت گزاشگر انتخاب کرده اید و از لطف شما صمیمانه تشکر و از تحمل این همه کار و فعالیت شبانه روزی شما بدون هیچگونه چشم داشت مادی ،تشکر میکنم.

میدانم که این وظیفه خطیر را با جان و دل پذیرفته یا انتخاب کرده و تا پیروزی مردم شریف و رنج کشیده ایران بر جهالت و دیکتانوری و استبداد دینی و بر قراری آزادی ،دمکراسی همراه با عدالت اجتماعی از پای نخواهید نشست.

بنظر من سایت گزارشگر جزو سایتهای نادر  و سایتی مستقل و آزاداندیش و بمعنی واقعی جانبدار آزادی عقیده و بیان میباشد،و از یک جو دمکراتیک و آزادیخواهی درونی بی نظیر بهره مند میباشد، و حتی برای مخالفین نظری ارزش و احترام قائل میباشد و مطالب آنها را بدون قید و شرط در سایت درج مینماید.

من این موضع را به این خاطر میآورم که سایر سایتها از جمله “اخبار روز” و”عصر نو”و “ایران امروز”و امثالهم که زیر پوشش “حزب توده ” و” اکثریت” اداره میشوند،شخص من و نوشته های من را بایکوت کرده و هیچوقت چاپ نمیکنند ،و اسم خود را دمکرات و …  هم مینامند.

سایت گزارشگر خانه امن کمونیستها ،سوسیالیستها,،دمکراتها، ملیون، ازادیخواهان ،زندانیان سیاسی و کارگری بوده و هست.

صمیمانه از کلیه تلاشها ،فراخوانهاو تظاهرات ها و مقالات و… چه از ایران و چه از خارج  و به تبلیغ  علیه رژیم فاسد،جنایتکارو تروریست جمهوری اسلامی،استقبال کرده  و با قبول بد ترین شرایط با تحمل مخارج شخصی سایت گزارشگر را  بصورت نمونه در معرض افکار عمومی قرار داده اید .

ممنون از شما      

 امین بیات

*****

در رابطه با پانزدهمین سالگرد سایت گزارشگران

پانزدهمین سالگرد سایت گزارشگران را تبریک می گویم !

در سالهای گذشته اگرچه هر از چند گاهی به سایت گزارشگران سر میزدم و همراه با سایت های دیگر نگاهی به مطالب مندرج در آن می پرداختم ولی راستش از چگونگی راه اندازی سایت و دست اندرکارانش اطلاعی نداشته ام . در دو سه سال اخیر ارتباط نزدیکتری با ر. بهروز سورن داشته و مطالبی بین ما رد و بدل شده است و در دو مورد در رابطه با ایستاده گی کانتون های کوبانی در مقابل داعش و به عقب راندن تهاجمش و نیز در رابطه با اوضاع جنبش کارگری ایران به ابتکار ر. بهروز. در مصاحبه سایت گزارشگران شرکت داشته ام.

در چند سال گذشته سایت را روزانه نگاه کرده ام وخصوصیات برجسته ای در آن مشاهد کرده ام که لازم است در زیر بدانها اشاره کوتاهی داشته باشم:

ـ در رابطه با کشتار دهه شصت ، کشتار زندانیان سیاسی توسط رژیم جمهوری اسلامی ، سایت فعال بوده است و در کنار مطالب مربوط بدان قسمتی را بطور دائم بدان اختصاص داده است.

ـ در زمینه جنبش های اجتماعی ابتکاربجا و ضروری به صورت طرح سوال ومصاحبه تهیه کرده است که جهت تمرکز بر مسائل مهم جنبش و بررسی زوایای مختلف آن از اهمیت برخوردار است.

ـ مسئول سایت خود در مورد مسائل جدید اظهار نظر می کند وبدرجه ای سایت را فعالتر می کند .

ـ تجربه فردی من در رابطه با ارسال مطالب برای درج در سایت ها سایت گزارشگران را از این حیث بیدریغ دیده است و از تنگ نظری های سانسور و یا با قید و شرط گذاشتن مطالب بدور بوده است . ازاین لحاظ در میان سایت های فعال در اپوزیسیون خارج از کشور سایت گزارشگران ویژه گی خود را داشته است .

درزمینه درج مطالب مربوط به جنبش های اجتماعی در ایران وبویژه جنبش کارگری در چند ماه اخیر سایت گزارشگران یکی از سایت های فعال در انعکاس آنها بوده است .

ضمن خسته نباشید به دست اندرکاران سایت گزارشگران در آخر پیشنهاداتی در صورت امکان جهت بهبود کار خدمت آنها عرض می کنم.

اخبارروزانه در صورت امکان بطور مرتب درج شود.

ستون سه گانه عمودی از هم تفکیک شود تا بیننده سریعتر به مطالب مورد نظر دسترسی داشته باشد . مثلن ستونی به اخبار و گزارشات اختصاص یابد.درستونی مقالات بیاید وستونی به تشکل های سیاسی اختصاص یابد.

در صورت امکان قسمت بالای سایت به مسئله روزمثلن آزادی بخشی و قلیان به همرا تصویر آنها اختصاص یابد.

به امید هر چه پربارتر شدن سایت درجهت انعکاس جنبش های اجتماعی ضد سرمایه داری!

با سپاس بیکران

شروین رها ـ ۷ فوریه ۲۰۱۹

گزارشگران: شروین بسیار عزیز ممنون از نکاتی که یادآوری کرده ای

بزودی گزارشگران تغییراتی را همراه با مدرنیزه شدنش خواهد پذیرفت و تلاش میکنیم در همین زمینه هایی که برایمان نوشتی نیز تغییراتی ایجاد کنیم

خوشحالیم که دوستانی همانند خودت در نزدیکی ما هستند و ضعف های ما را گوشزد میکنند

موفق باشی

*****

بادرود به رفیق بهروزگرامی.

ضمن قدردانی اززحمات پانزده ساله تو وسایردوستان همکاردرسایت ـ

گزارشگران /من خرسندم ازاینکه بعد ازاینهمه مدت وداشتن مشکلات عدیده کما کان

برقرارهستید وصمیمانه به تو وسایرهمکارانت درسایت گزارشگران خسته نباشی ــ

میگویم ودست تک تک شما را به گرمی میفشارم .

 ممنونم ـ محسن بختیاری

****

با درود به رفقای سایت گزارشگران و نیز شادباش برای زحمات بدون چشم داشت بیش از ۱۵ سال!

همانطور که شما عزیزان می دانید سایت ما ( لج ور) مدت زیادی با شما همکاری داشته ایم و هنوز هم داریم. مهمترین خصیصه سایت گزارشگران از دید ما همانا صداقت در همکاری و عدم چشم داشت شما می باشد. ما کوچکترین مشکلی با شما در زمینه همکاری نداشته ایم. جالب اینکه ما هیچ آشنایی نزدیکی با یکدیگر نداریم ولی خیلی زود حسن نیت و جدیت شما را در ادامه راهتان متوجه شدیم.

در دورانی که متاسفانه از طرفی پول و از طرف دیگر خصلت های خود محور بینانه حرف اول را در روابط می زنند، شما در زمره رفقایی بوده و هستید که از این خصلت ها دور بوده اید. از شما تقاضا داریم که این خصوصیات را حفظ کنید و به همین شیوه ادامه دهید.

عدم وابستگی مالی در فعالیت های سیاسی و مجازی پدیده نابی ست که امروزه کم یافت می شود و آنطور که برداشت ما است شما هیچگونه وابستگی مالی به جایی ندارید.

موفقیت در آرمانتان آرزوی ما است.

شاد باشید
سایت لج ور

 
www.lajvar.se

*****

یادداشتی در مورد «گزارشگران»

مهران زنگنه

حقیقت چیست؟ سئوالی است که هر نویسنده‌ای هر بار که دست به قلم می‌برد، در مقابلش قد علم می‌کند. نویسنده‌ای که آن را کنار می‌نهد تبه‌کار است. تفاوتی نمی‌کند، دلیل آن چیست. حقایق اجتماعی نه فقط همواره مشخص، بلکه فی‌نفسه انتقادی و نفی مشخص‌اند. نوشتن از حقیقت در نهایت به معنای جانبداری است. برای مثال نمی‌توان بین آزادی و ناآزادی بی تفاوت ماند اگر انسان بخواهد به حقیقت پایبند بماند. نمایش‌ وارونه‌ی جهان، نمایش سلب آزادی به عنوان آزادی، بی‌عدالتی به عنوان عدالت، دردآور است، اما دردآورتر «پذیرش» این نمایش توسط قربانی ناآزادی و بی‌عدالتی است. سهم «گزارشگران» و نشریات مشابه در این جا روشن می‌شود: وارونه کردن وارونه و نشان دادن قربانی به قربانی! اهمیت این امر و نقش «گزارشگران» و نشریه‌هائی که به خواست آزادی و عدالت متعهدند، در این میان به خصوص آنگاه دیده می‌شود، وقتی توجه شود که در نمایش فوق حتی «قواعد» بازی رعایت نمی‌شوند و به اعتبار عدم همسانی دیدگاه صاحب قلم با دیدگاه‌های غالب و عقل ابزاری (هورکهایمر) حاکم بر برخی نشریات «مستقل»، آنان که «قرار» است وارونه را وارونه بکنند، در پرتو محاسبه‌ی کوته‌نگرانه‌ی ایدئولوژیک یا میزان موفقیت و تیراژ  … یعنی هدف بلاواسطه، نشریه را بدل به ابزاری می‌کنند و با عدم نشر «حقیقت» خود در تثبیت جهان وارونه شریک می‌شوند و قلم‌هائی را می‌شکنند که فقط در مقابل حقیقت متعهدند.

جهان غریبی است: از فرط زیادی «خبر» انسان بی خبر می‌ماند. علاوه بر وجه ایدئولوژیک یک خبر، و مشکل تشخیص سره از ناسره، در این زمانه، تفاوت بین خبر جعلی و خبر واقعی را انبوهی «خبر» نیز با تولید بی تفاوتی از میان برمی‌دارد. در حالیکه همه نمی‌توانند (به هر دلیل، منجمله انبوهی) خبر را دنبال کنند و صحت و سقم آن را بسنجند، «گزارشگران»، به عنوان یکی از منابع مورد اعتماد می‌تواند عمل کند، چرا که نویسندگان آن حداقل در سطح خود خبر صحت آن را بررسی کرده‌اند یا می‌توانند بکنند. تحلیل مسئله‌ی دیگری است، در این سطح هر نویسنده‌ای می‌تواند دچار خطای تحلیلی-منطقی بشود.

«شانه‌»های ما کوچکتر از آنند که بتوانیم خلقی را بر شانه بنشانیم «گردِ حبابِ خاک بگردانیم، تا با دو چشمِ خویش ببینند که خورشیدِشان کجاست.» «گزارشگران» و نشریات دیگر تا زمانی که به حقیقت پایبندند، نقش شانه‌هائی را دارند، که برای دیدن خورشید لازمند. آنکه حقیقت را دروغ می‌نامد، جانی است (برشت)، موضع «گزارشگران» و تاریخ انتشاراتی آن، تا آنجا که من دیده‌ام، نشان می‌دهد، که «گزارشگران» نه فقط جانی نیست و آگاهانه، چون بسیاری از نشریات و رسانه‌های موجود جهان را وارونه جلوه نداده است، بلکه مسئله‌اش آزادی و عدالت است. این را در مورد بسیاری از نشریات موجود نمی‌توان گفت.

*****

بهروز عزیز

 با سلام ودرود به یار وفادار بهروز عزیز. خودت میدانی که من  تا چه میزان به صداقت و پشتکار  وجدیت   تو  در  راه   مبارزه با نظام ناانسان کنونی اعتماد دارم ،سایت تو پشتیبان راستین آنهایی است که  کلیت  این نظام را  نپذیرفته اند وانها که  حرفی برای گفتن دارند اما نمیخواهند صدایشان از طریق رسانه های فارسی زبان دول غربی  منتشر شود.

 خواسته ای که کمبود های  گزارشگرانرا  بر شمریم. من نکته مهمی  نمیبینم  که نیاز به یاد آوری من داشته باشدو ستایش می  کنم  بهروز وبهروز ها را که در این شرایط حساس  در میدان مبارزه هستند و حضورشان پشتگرمی من وماست. برایت خوبی وشادی وموفقیت آرزو میکنم .

بصیر نصیبی سینماگر و  بنیان گذار جنبش سینمای آزاد. چهارم فوریه  2019.زاربروکن .آلمان. 

*****

با سلام به مجموعه همکاران صمیمی و زحمتکش و آزادی خواه در سایت گزارشگران:

درود و خسته نباشید.تلاش های شما در این درازنای ۱۵ ساله قابل ستایش و ارزشمند است.حقیقتا یک نگاه بی غرض و مثبت به این سایت این را در می یابد که گزارشگران محل تلاش های بی شائبه، پیگیر و خستگی ناپذیر انسان های آزادی خواه ، رادیکال و صادق در دفاع از همه ی آنسان های مبارزی است که برای این خصوصیات ارزش قائل هستند و به سهم خود در راه تحقق این هدف ها مبارزه و تلاش می کنند.یک انتقاد شخصی و شاید حاشیه ای دارم و آن این است که تعدادی از نوشته های این جانب را که برای انعکاس در سایت شما ارسال کردم متاسفانه بر خلاف رویه آزاد منشانه شما ، در سایت منتشر نگردیده اند.از این رو مدتی می اندیشیدم که شاید این رفقا خط مشی ویژه ای را دنبال می کنند که بر من نامعلوم است.از این رو تا مدتی از ارسال مقاله هایم برای شما خودداری کردم.تا این اواخر که مقاله حزب طبقه کارگر و مساله تعدد احزاب کارگری را برایتان ارسال کردم که خوشبختانه مورد توجه شما واقع شد و در سایت درج گردید.از شما چه پنهان همین مشکل و ابهام را به شدتی بیشتر با گردانندگان سایت افق روشن دارم که آن نیز برایم پرسش انگیز است.پیروز و در کارهایتان پایدار و پویا باشید.ارادتمند:

کاوه دادگری

۴ فوریه ۲۰۱۹/۱۵ بهمن ۱۳۹۷

*****

بهروز عزیز با درود فراوان و خسته نباشیدِ ۱۵ ساله برای خودت و همکاران باقیمانده 

تنها همین یادنامه ضمیمه، شاهد صادقی است برای کارهای ارزنده و ماندگار “گزارشگران” که نظیر آن در کارنامه اش از زمانی که خوشبختانه با آن آشنا شدم، کم نیست: کمپین ها، فراخوان ها، بیانیه های حمایتی چه از مبارزات اقشار مختلف داخل ، و چه از اکسیون های خارج کشور با کمک های بی دریغ، ابتکار عمل و پیشگام بودن در بسیاری مسائل روز با بیانی مستدل، ، محقانه و مستند، افشاگری و مبارزۀ قاطع علیه جنایات جمهوری اسلامی و مستند سازی بسیاری  از این موارد، گزارشات استثنایی و روشنگرانه، توجه به جلب حمایت نیروهای بین المللی با اطلاع رسانی و ترجمه انتشارات سایت به چند زبان و … همگی شایستۀ یک دستمریزاد با صدای بلند و موفق باشی/باشید رساتر می باشد.

     گزارشگران” به حق صدای رسای دادخواهی، مطالبات و حقانیت مبارزات توده های مردم است.  هرچه رساتر و پوینده تر باد این صدا! ا 

شاد و موفق باشی / باشید

سیامک مؤیدزاده

*******

حمایت ازعمل وماندگاری سایت وزین گزارشگر

یاران وهمرزمان من ازمحدود بازماندگان فعالین کارگری دهه پنجاه تا امروزکه نزدیک به دودهه ازچنگال وحشیترین جانیان تاریخ بشریت جابدربرده ودرتبعید بسرمیبرم حمایت خودراازتلاشها وزحمات واطلاع رسانی دقیق ورساندن صدای بیصدایان بگوش جهانیان که طی چهاردهه سیاه عمرفاشیسم دینی حاکم برکشورمان آسیب های جانی ومالی ومحرومیت های جبران ناپذیردیده ومتحمل ناروایی ها شده ومیشوند لازم میدانم سپاس وقدردانی خودرا خالصانه وازصمیم قلب بحضوردست اندرکاران وگرداندگان سایت گزارشگراعلام کنم.

ماندگارباشید وچشمهایتان به صبح آزادی ملک وملت ایران روشن باد.

خلاصه فوق بعنوان حمایت وازسویی دفتریادبود پاسداشت وگرامی داشت یادوخاطره تمامی همرزمان وهمبندان وهمکاران وهمکلاسیهایمان دردوحکومت شاه وشیخ برای من که درد دوحکومت را کشیده ام بسیاربااهمیت است که امضا خودرادراین دفتربیادگاربگذارم شاید که فردانباشم.

اما درپایان یکی ازسروده هایم نوشته ام.

جان فریاد هم چه آسان میرود درراه عشق.

ای خوش آن عشقی که نام ما به فردابرده است.

لطفا نام مرادرلیست یارانم درج بفرمایید.

به امیدفردای آزادی متحد وپیروزباشید.

 با مهرواحترام غلام عسگری فعال کارگری درتبعید. متخلص به فریاد.

*****

با درود و خسته نباشید به شما همکاران خوبنم

سایت گزارشگران در شرایطی بیش از پانزده سال به کار خود ادامه می دهد که خیلی از کسانیکه در روزهای اول با ان کار کرده اند به خاطر مسائل مختلف رفته اند و در این شکی نیست برای زنده مانده یک سایت یک نفر بیشتر از همه باید علاوه بر کار برای گذران زندگی و دادن مخارج سایت، ساعتها بعد از کار روزانه نیاز است که کار سایت را انجام دهد.

به نام یک نفر که دستی بر آتش میدیا دارم، جا دارد که به بهروز که در طول این سالها همانند کسی که بچه خود را از نوزادی تا پانرده ساله شدن برای روشن بودن چراغ این سایت تلاش نمود درود فرستاد و برای وی و سایت گزارشگران تا آزادی کشورمان از استبداد دینی آرزوی موفقیت دارم

با بهترین آرورها

محمدرضا اسکندری

کارشناس کردستان وسردبیر سایت رادیو کوردانه 
http://kurdane.com/farsi/
http://payieez.blogspot.com/

*****

رفیق گرامی، بهروز سورن

با درودهای گرم و صمیمانه.

بر این باورم که سایت گزارشگران پس از ۱۵ سال فعالیت، در میان نه فقط هموطنان ایرانی، بلکه در کشورهای دیگر، بعنوان سایتی شناخته شده است که مدافع حقوق کارگران، زندانیان سیاسی و عقیدتی است .

شخصا، فراخوان های گزارشگران را برای رفقا و دوستان انگلیسی زبان و حزب کمونیست استرالیا ارسال کرده و در نتیجه، در ارگان این حزب – گاردین منتشر شده که بدست صدها نفر خواننده گاردین میرسد .

بدینوسیله از زحمات بیدریغ این سایت، و بویژه از زحمات رفیق بهروز سورن قدردانی کرده و برایت آرزوی موفقیت دارم.

با احترام

آمادور نویدی

*****

بهروز جان پانزدهمین زادروز سایت گزارشگران خجسته باد

آرش

*****

بهروز گرامی سلام

سایت گزارشگران یکی از سایت های مستقل و پربار اپوزیسیون چپ علیه کلیت حکومت اسلامی است. من به نوبه خودم از این همه پشتکاری شما تقدیر می کنم و خوشحالم که در این سال ها از نزدیک با شما همکاری کرده ایم و بعد از این نیز همکاری خواهیم کرد.

موفق باشید

بهرام رحمانی

*****

با درود و مهر فراوان، تلاش های شما  را در راه ستم ستیزی، آکاهی رسانی، و رساندن صدای ستمدیدگان به گوش هم میهنان مان و مردم جهان  و نیز گسترش دموگراسی می ستایم و از شما که هم میهن پرتلاشی هستید سپاسگزارم.

تندرست و پیروز باشید

منوچهر تقوی بیات

*****

 بهروز عزیز با درود و خسته نباشید به شما و همکاران گرامیتان.  در مجموع تا انجایی که وقت کردم قابل رضایت بوده . هم از لحاظ کفیت و محتوا و هم از لحاظ تنوع مطالب و موضوعات. 

یک درخواست فقط داشتم اگر بتوانید سیستمی را نسب کنید که بطو‌ر اوتوماتیک رسید ایمایل ها را به فرستنده برساند خیلی خوب میشود . 

برایتان آرزوی موفقیت و تندرستی دارم نمونه تلاش شما بیشتر و یشتر بشود. 

باتشکر مجدد علی

*****

 ک الوند:

بهروز عزیز
پانزده سال تلاش خستگی ناپذیر در دفاع اذ حقوق کارگران ـ  زنان  ـ زندنیان سیاسی  ، دفاع از  ازادی در برابر بربریت سرمایه و افشای ماهیت جنایتکارانه  حکومت بربربت اسلامی افتخار و دست اورد با ارزشی است برای  سایت گزارشگران و همچنین برای شما
در طول این سالها سایت گزارشگران ظرفی بود برای رساندن صدای همه انها که با  قلم بر علیه ظلم و استثمار مبازره میکنند من هم با  توان خود با شما  بودم
برایت رفیق بهروزعزیز ارزوی موفقیت در ادامه مبارزه و همچینن تداوم سایت گزارشگران را دارم

قربانت
ک – الوند

*****

با درود فراوان و خسته نباشید به بهروز گرامی و همکاران دست اندکار سایت گزارشگران .

قبل از هرچیز مایلم شادباش فراوان خودم را به شما و همکاران اعلام بکنم که علیرغم مشکلات پیش رو که در خارج از کشور فراوان هم هست با پشتکار و همتی بلند و پیگیر به کار ادامه دادید و بدون در نظر گرفتن مواضع شخصیت ها ، سازمان ها دیگاه های آنها را منتشر کردید . ۱۵ سال فعالیت فرهنگی سیاسی زمان کمی نیست ولی نشانه آن است که شما به آرمانهای خودتان پایبند بودید و نه تنها  به جنبش چپ بلکه برای دوستان و قلم زنان طیف های مختلف این امکان را بوجود آوردید تا دیدگاه های خودرا عرضه کنند و چه بسا که بسیار مفید هم بوده اند ودر همه شرایط باندازه کافی بهاء دادید و نشان دادید که که اگر انسان دارای شخصیت اجتماعی و برای ایده های خود احترام قایل باشد واحساس مسئولیت در قبال توده های مردم  و منافع آنها بکند  و  پیگیر آنرا ادامه دهد  بدون شک نه تنها به جنبش چپ بلکه به جامعه احترام گذاشته است این آن ارزشی است که صدها بار قابل احترام و ستایش است تبریک به شما بخاطر این  احساس مسئولیت آنهم به این سنگینی که آزادانه و داوطلبانه  بعهده گرفته اید

سرزنده ، و سرفراز باشید

 با احترام ویژه

 مهدی ضمیری

۱۷٫۰۲٫۲۰۱

*****

با سپاس از دوست عزیز آقای بهروز سورن در پانزده سالگی سایت «گزارشگران» و با عرض تبریک به ایشان و همکارانشان
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2483-gozareshgaran.htm
gozareshgaran

امروز دوست عزیز آقای بهروز سورن در یادداشتی تحت عنوان «گزارشگران: پانزده سال گذشت» (۱)، به مناسبت پانزدهمین سال انتشار وبسایت گزارشگران (۲)، از ایرانسکوپ نیز یادی کرده اند (۳). می خواستم به سهم خود از تلاشهای آقای «بهروز سورن» (۴)، سپاسگزاری کنم و پانزده سالگی سایت «گزارشگران» را تبریک بگویم. آشنایی ام با آقای بهروز سورن به حدود سی سال پیش یعنی اوائل دهه ۱۹۹۰ در دوران اولین شبکه اجتماعی ایرانیان در اینترنت یعنی «اس سی آی» بازمی گردد (۵)، وقتی ایشان هم در اس سی آی حضور داشتند، البته با نام مستعار دیگری که به خاطر نمیاورم. شخصاً هیچگاه افتخار ملاقات حضوری با این دوست عزیز را نداشته ام که ایشان در اتریش زندگی می کنند و این قلم در آمریکا، اما از کارهای انتشاراتی ایشان که بسیار منصفانه است، همیشه آموخته ام و نه تنها مطالبی را که منتشر می کنند معلوم است دقیق مورد مطالعه قرار داده اند، بلکه همه سوی خبر را منتشر می کنند. یکی از بهترین نوشته هایی که در این ۴۰ سال در مورد زندان و شکنجه در ایران منتشر شده، کتاب «سیمای شکنجه» است که آقای بهروز سورن به رشته تحریر در آورده اند و در سایت گزارشگران در اینترنت، قابل دسترسی و مطالعه است، و حاوی اطلاعات بی نظیری درباره زندان و شکنجه در زندانهای ایران از اولین روزهای دهه شصت است (۶). همچنین آنچه را که آقای بهروز سورن در ارتباط با نقش اصلاح طلبان در کشتار دهه شصت (۷) منتشر کرده اند، نوشته هایی با اطلاعاتی دست اول است، از جمله مطالبی که در روزهای خیزش ۹۶ (۸) در بحثی درباره  عباس عبدی (۹) و دیگر اصلاح طلبان اسلامی، مطرح کردند، و آن یادداشتها بی نظیر است چرا که آقای بهروز سورن، شخصاً زندان و شکنجه را درسالهای دهه ۱۳۶۰ تجربه کرده اند. با آرزوی موفقیتهای بیشتر، سلامتی و شادی برای دوست عزیز آقای بهروز سورن و همکارانشان در سایت گزارشگران.

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و هشتم بهمن ماه ۱۳۹۷
February 17, 2019

پانویس: 

۱٫ بهروز سورن: گزارشگران: پانزده سال گذشت!
https://goo.gl/wK61yk

۲٫ وبسایت گزارشگران

http://ghandchi.com/gozareshgaran.htm

۳٫ ایرانسکوپ

http://iranscope.com
http://www.ghandchi.com/iranscope/0101-Int_Websites.htm

۴٫ درباره بهروز سورن

https://goo.gl/Xb8UrV

۵٫ یادداشت آقای هوشیار نراقی درباره تاریخ «اس سی آی» اولین شبکه خبری ایرانیان در اینترنت، که در سال ۲۰۰۳ تحت عنوان «گذری کوتاه در تاریخ ایرانیان در اینترنت» در مجله کاپوچینو، منتشر شده است
http://www.ghandchi.com/gozari.htm

۶٫ در حاشیه بحثهای شکنجه: نگاهی به کتاب سیمای شکنجه بهروز سورن
http://www.ghandchi.com/2420-behrouz-souren-shekanjeh.htm

۷٫ از انقلاب ارتجاعی ۵۷ تا قهقرای اصلاح طلبی نود و چهار
http://www.ghandchi.com/1135-ghahgharaaye94.htm

۸٫ خیزش ۹۶

https://goo.gl/QmJPYV

۹٫ بهروز سورن، برنامه عباس عبدی و اصلاح طلبان را برای سرکوب خیزش ۹۶ افشا می کند
http://www.ghandchi.com/1849-behrooz-sooren.htm  

*****

لیلا پرنیان

دوستان عزیز دست اندر کار سایت گزارشگران. ۱۵ امین سالگرد را به شما تبریک میگویم. مطمئن هستم که در ۱۵ سال با مشکلات عدیده ای روبرو بودید، اما شما  به کار خود ادامه دادبذ.
سایت گزارشگران بر خلاف بسیاری از سایت ها همواره تلاش کرده است مبارزات زنان، درج نظرات از جانب گرایشات گوناگون در جنبش زنان را منعکس کند.
با تشکر از زحمات تک تک شما و به طور ویژه از دوست عزیز بهروز سورن

…..

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرامhttps://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیترhttps://twitter.com/asranarshism———————————–۴ – فیسبوک عصر آنارشیسمhttps://www.facebook.com/asranarshism—————————————۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایرانhttps://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojavahttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسیhttps://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایرانhttps://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستیhttps://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستانhttps://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیکhttps://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیستhttps://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسمhttps://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام
بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی
https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی هاhttps://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسمhttps://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرامhttps://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرامhttps://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرامhttps://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرامhttps://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists——————————————–

۳۵ – آدرس آنارشیستهای قم در توییتر

twitter.com/anarshist————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترینhttps://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستانhttps://tauai.wordpress.com

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوکhttps://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

—————————————————————————

۴۴ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————-

۴۵ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام https://t.me/IRLGBT_COM

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل