سئوال رسیده – آیا شما از آنارشیسم صرفا به عنوان ابزاری برای براندازی رژیم فعلی برای رسیدن به دموکراسی استفاده می‌کنید؟

سئوال رسیده – شما از آنارشیسم صرفا به عنوان ابزاری برای براندازی رژیم فعلی برای رسیدن به دموکراسی استفاده می‌کنید یا کلا بدنبال روی کار آوردن یک سیستم حقیقتا آنارشیست هستید؟ (از نوعی که دموکراسی را استبداد اکثریت می‌دانند) پاسخ : ۱ -ما مشخصا آنارکو میلیتانت هستیم و به دنبال براندازی و سرنگونی انقلابی رژیم … ادامه خواندن سئوال رسیده – آیا شما از آنارشیسم صرفا به عنوان ابزاری برای براندازی رژیم فعلی برای رسیدن به دموکراسی استفاده می‌کنید؟