نژاد پرستی محیطی

Text Size

مریم وریج کاظمی:  با افزایش جمعیت در سیاره زمین و فشار بر منابع طبیعی از یک سو و روند رو به رشد فعالیتهایصنعتی از سوی دیگر که هر روز ابعاد گسترده تری و مخرب تر به خود می گیرد و باعث شده تا جوامع کنونی با معضلی به نام نژادپرستی محیطی(Environmental  Racism)مواجه شوند که سرآغاز نزاع میان انسانها و بر هم خوردن نظم محیطی در سطح جهان میباشد.

نژادپرستی محیطی به قرارگیری اقلیت های نژادی، زبانی، قومی و مذهبی با سطح درآمدی بسیار پایین در مجاورت محیط های خطرناک و آلوده نظیر زباله های سمی و شیمیایی، نیروگاههای اتمی و برق،کارخانجات بازیافت و تاسیسات پتروشیمی و هرآنچه که سلامت بشر را مورد تهدید قرار می دهد، گفته میشود. پژوهش های دانشگاهی در اغلب کشورهای جهان نشان می دهد که نژادپرستی محیطی مختص به جوامع فقیر و کمتر توسعه یافته نیست و این معضل کشورهای صنعتی را نیز درگیر کرده است. در نتیجه اغلب این کشورها با انتقال صنایع آلوده کننده زیست محیطی (نساجی، تولید مواد پلاستیک، پتروشیمی و..) به کشورها رو به توسعه سعی در کنترل وضعیت بحرانی دارند. اما این موضوع باعث بالارفتن میزان ابتلا مردم کشورهای رو به توسعه به انواع بیماری ها شده و از آنجاییکه استانداردهای سلامت و بهداشت در این کشورها به دلیل فقر و پایین بودن سطح درآمد رعایت نمی شود، در نتیجه انتقال بیماری به دیگر نقاط جهان اجتناب ناپذیر است و به همین دلیل پدیده نژادپرستی محیطی معضل جهانی محسوب می شود.

بدلیل ارزان بودن زمین برای احداث تاسیسات آلوده کننده و تخریبی زیست محیطی و همچنین وجود نیروی کار ارزان و غیر متخصص پس زده از مناطق شهری که( غالبا مهاجرینی از نواحی مختلف داخلی و یا خارجی هستند) باعث شده تا جغرافیای نژادپرستی محیطی منطبق بر نقاط حاشیه ای و فقیرنشین اغلب شهرهای جهان باشد. این معضل در صورت افزایش جمعیت و ناکارآمدی دولتها در خصوص برقراری عدالت بین گروههای مختلف انسانی، اصلاح الگوی مصرف و اجرای برنامه توسعه پایدار، می تواند به بزرگترین چالش برای بشریت تبدیل شود. 

در اواخر قرن بیست و اوایل قرن بیست و یکم شاهد رشد جمعیت در سطح سیاره زمین بوده ایم. نیاز جمعیت رو به رشد به تولیدات بیشتر و مصرف گرا شدن اغلب جوامع و شکل گیری شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف مردم در نهایت پس زده شدن گروههای کم درآمد و فقیر که غالبا از مهاجرین قومی و مذهبی اند به سمت مکانهای که در معرض انواع آلودگی ها و مشکلات زیست محیطی هستند، سرآغاز شروع پدیده نژادپرستی محیطی شد. از این رو پراکنش جغرافیای نژادپرستی محیطی با نواحی فقیرنشین و حاشیه ای شهرهای بزرگ و کوچک در سطح داخلی و جوامع کم توسعه و در حال رشد در سطح بین الملل منطبق است.

در قرن حاضر نژادپرستی محیطی در جهان بازتابی از غلبه توسعه صنعتی و تکنولوژیک اعمال شده در سیستم درونی کشورها بر نظام طبیعت است. رونق شدید بخش خدمات تجاری به واسطه گستردگی روزافزون جمعیت مصرف گرا که از ترکیب و ساختار درونی این جوامع نشات گرفته از سیاست های کلان قدرتهای صنعتی بزرگ به منظور کنترل و هدایت جامعه جهانی به سوی اهداف مورد نظرشان می باشد و قرارگیری نواحی فقیرنشین و حاشیه ای در معرض انواع آلودگی ها تصادفی به نظر نمی رسد.

نژادپرستی محیطی ناشی از بهره برداری فزاینده منابع طبیعی که تحت تاثیر افزایش جمعیت و پیشرفتهای تکنولوژیک و رشد میزان و کیفیت تولید و مصرف قرار داشته؛ می باشد. انسان توانست در راستای خواستهای نامحدود خود طبیعت را دستخوش تغییرات کند و اثرات ناگوار این موضوع بعضا آشکار شده و یا در آینده نه چندان دور آشکار خواهد شد.

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism —————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر https://twitter.com/asranarshism ———————————– ۴ – فیسبوک عصر آنارشیسمhttps://www.facebook.com/asranarshism ————————————— ۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایرانhttps://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسمhttps://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام
بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی
https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرام https://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists ——————————————–

۳۵ – آدرس آنارشیستهای قم در توییتر

twitter.com/anarshist ————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام https://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان https://tauai.wordpress.com

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

—————————————————————————

۴۴ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام https://www.instagram.com/javanane_anarshist

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل