پیدا کردن موقعیت های شورش زا و فراهم کردن زمینه شورش های مردمی

Text Size

ما تا کنون در زمینه شورش های مردمی مقالات زیادی را نوشته ایم و بخصوص راه های مقابله با سرکوبگران را در مقطع جنبش سبز اعتراضی نگاشته ایم و پیش از ما نیز آنارشیستهای جهان در این زمینه مطالبی را نگارش کرده اند که از جمله می توان به نوشته آنارشیست ایتالیایی ” آلفردو بنانو ” اشاره کرد که تحت نام ” انقلاب ،خشونت و ضد اقتدارگرایی ” نوشته است.

همچنین می توان به چند نمونه تاریخی که آنارشیست ها در آن مبارزات نقش اساسی داشتند اشاره کرد مانند :

سالها مبارزات ایمیلیانو زاپاتا ، تا سال ۱۹۱۹ که این مبارز آنارشیست با دسیسه و در کمین کشته شد.

 – آنارشیستهای اسپانیا از ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۹ 
– آنارشیستهای جنبش نستور ماخنو در اوکراین ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۱ 
– آنارشیستها در ۱۸۷۱ کمون پاریس 
– آنارشیستهای کرونشتات ۱۹۲۱ 
– آنارشیستهای چین از ۱۹۰۷ تا ۱۹۲۱ 
– و باز در چین ، منچوری ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۱
– آنارشیستها در ۱۹۶۵ که توسط کاسترو سرکوب شدند.
– ژاپن ۱۹۱۱ که با اعدام دوازده آنارشیست و سپس جنبش آنارشیستی را در این کشور قلع و قمع کردند.
– فاشیسم آلمان در سال ۱۹۳۳ اتحادیه کارگران آنارشیست را تار و مار کرد.
– آنارشیست‌ها در جریان انقلاب ناتمام ۱۹۱۸ آلمان و کودتای ۱۹۱۹ علیه آنارشیست‌ها سرکوب شدند.
– قیام در بخش گررو و اوآکزاکا مکزیک دراکتبر و نوامبر ۲۰۰۶ ، تنها چند نمونه هستند.
اما نباید فراموش کرد که در بررسی مقوله شورش نیز باید در هر عصری منطبق با شرایط سیاسی و اجتماعی و با تکیه بر تجربه و امکانات و توازون قوای موجود برنامه ریزی کرد چراکه شورش به مصابه یک جنگ نابرابر با حکومت ها است که از همه گونه امکانات مالی ،نظامی ،رسانه ای و…….برخوردار هستند اما حکومتهای سرکوبگر حمایت اکثریت مردم را ندارند و اتفاقا اکثریت جامعه مخالف حکومت آنان هستند.
همچنین نباید فراموش کرد که مراکز نظامی و امنیتی حکومت عمدتا مشخص هستند اما مردمی که ضد حکومت هستند همه جا حضور دارند فقط کافی است که این توده بدون شکل و بی هدف دست به تشکیل انواع هسته های کوچک با وظایفی متفاوت بزنند، هسته هایی که در شرایط عادی حتی صرفا می تواند هسته های گفتگو دوستانه باشد ولی مرتب در مراکز شلوغ و پر از جمعیت حضور داشته باشند و بیشتر از کوه رفتن و رفتن به مراکز خلوت می بایست در مراکز شلوغ حضور داشت .
مهم آن است که خود بدانید ، می خواهید در تغییر شرایط زندگی خود و دیگران نقش مبارزاتی داشته باشید و فقط باید به دنبال فرصت بود تا هر تجمعی را تبدیل به یک شورش بزرگ کرد.
باید فعالیت روزانه فکری و عملی داشت چون فعالیت مستمر است که نتیجه بخش است. برای استفاده از موقعیت شورش نیاز نیست که لزوما فعالیت جریکی داشت بلکه همان زندگی به ظاهر عادی است با این تفاوت که خود را عادت می دهید که روزانه کاری را انجام دهید و بحث ضرورت شورش و طغیان را در فضای جامعه واقعی و جامعه مجازی بسط و گسترش دهیم و آن را به مسئله اصلی مباحث مردم تبدیل کنیم.
نباید فراموش کرد که گاهی زمینه شورش ناخواسته فراهم می شود اما گاهی باید شورش را خلق کرد. شورش یک اقدام و طغیان جمعی توده های عاصی مردم بر علیه سیستم و دولت است که در یک مکان و زمان مشترک به وقوع می پییوندد.
شورش ها معمولا غافلگیر کننده هستند و در زمانی صورت می گیرد که حکومت و نیروهای امنیتی انتظار آن را ندارند.
شورش ها معمولا خود انگیخته هستند و از قبل برنامه ریزی و هماهنگ نشده اند اما با این حال می توان موقعیت های شورش زا را یافت و زمینه شورش های مردمی را با هماهنگی جمعی فراهم کرد.
برای شورش های برنامه ریزی شده ۵ شرط لازم است.
۱-  بدنه اجتماعی
۲-  شبکه ارتباطی وسیع و هدفمند
۳-  هماهنگی در یک عمل واحد اما گسترده
۴- توافق بر سر چگونگی عمل و طرح مشترک
۵- توافق بر سر نیرو یا رسانه هماهنگ کننده
باید توجه داشت که شورش اتفاقی و بدون برنامه به راحتی قابلیت سرکوب شدن را داراست و خودش نمی تواند همزمان آلترناتیو را هم خلق کند اما شورش برنامه ریزی شده که آن ۵ شرط را دارا باشد می تواند در بطن مبارزاتی خود و در روند شکل گیری ، آلترناتیو را نیز بوجود بیاورد.
بسیار مهم است که بدانیم برای خلق یک شورش نیاز به یک آرمان مشترک و یک جریان سیاسی داریم که خود دارای بدنه اجتماعی باشد تا بتواند نفش اصلی را در آغاز کردن شورش مردمی ایفا کند.
ما در سال ۷۸ و ۸۸ فاقد یک نیروی رادیکال و پیشرو مردمی و سراسری بودیم که دارای طرح و برنامه مشخص باشد و بتواند در کنار مردم اهداف مشخصی را در جهت پیشروی مبارزات مردمی به پبش ببرد و بتواند با ارگان های سرکوب مقابله کند و روحیه مبارزاتی مردم را افزایش دهد.
ما چه در شورش های شهری و چه در سال ۷۸ و ۸۸ آن شرایط را هدفمند و از قبل فراهم نکرده بودیم بلکه شرایط آنها یکدفعه و بدون برنامه ایجاد شد و همه یکدفعه مقابل یک عمل و شرایط خاص قرار گرفتند.
۳۸ سال است که ما اپوزیسیون جمهوری اسلامی داریم خبر رسانی می کنیم و افشاگری و عمده فعالیت اپوزیسیون و مخالفین جمهوری اسلامی در بیشتر این سالها واکنش بوده است بدون آنکه از خود کنشی داشته باشیم.
درست است که در شورش های شهری اواخر دهه ۶۰ یا اوایل دهه ۷۰ و سال ۷۸ و ۸۸ مردم دلیرانه با دستان خالی به خیابان آمدند و مبارزه کردند و عمده احزاب و جریانات فکری و سیاسی در ایران تا سال ۸۸ کم و بیش در حد توانشان در مبارزات خیابانی حضور داشته اند بجز آنارشیستها ( البته افراد آنارشیست در سال ۸۸ حضور داشته اند اما منظور آنارشیسم به عنوان یک جریان سیاسی با بدنه اجتماعی است ) چراکه آنارشیستها تازه چند ماه بعد از پایان مبارزات جنبش سبز شروع به خود سازماندهی و متشکل کردن خود در هسته های آنارشیستی در داخل و خارج اقدام ورزیدند و چند سالی است که تازه ما آنارشیستها در ایران دارای بدنه اجتماعی عمدتا جوان هستیم.
بنابراین جامعه ایران نه تنها در شورش های بعدی آنارشیستها را نیز در کنار خود خواهد داشت بلکه آنارشیستها تلاش خواهند کرد که نواقص شورش های قبلی را در نظر بگیرند و در خلق شورش های دیگری نیز بکوشند.
پاینوشت : لینک مرتبط

 

۱- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۳- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۴- آدرس صفحه آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۵- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

———————————————————

۷- آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

—————————————————-

۸- آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال نلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

——————————————–

۹- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۱۰- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۱۱- سایت عصر آنارشیسم
———————————–
۱۲ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۱۳ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۱۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۱۵ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۱۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۱۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۸ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۲۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۲۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۲۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۲۳ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

———————————

۲۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

———————————

۲۵ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

——————————————–

۲۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

——————————-

۲۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۸ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۹ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

—————————————–

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل