مقدسِ اجباری

سام

Text Size

خدمت سربازی، آن هم از سرِاجبار، درد مشترک بسیاری از جوانان ایران است.

تا به حال چه کسی را دیده اید که با علاقه و اشتیاق راهی این مقدسِ اجباری شود؟!

البته هستند تهیدستانی که از شدت فقر ، احتیاج به خاطر خوراک و چندهزارتومان حقوق ماهیانه پیش خودشان میگویند کاچی به از هیچی!

بگذریم از آقا زاده ها که این قوانین برایشان حرام است ، بگذریم که همیشه فرودست قربانی است ؛ بگذریم و نگاهی کلی به این موضوع داشته باشیم.

به اینکه چرا می پذیریم؟ چرا به اجبار تن می دهیم ؟ سوال من این است که چرا باید انسانها به خاطر حکومتها و به خاطر جنگ طلبی و دفاع از خواسته های آنها دو سال یا بیشتر از عمر خود را در محیط های نظامی سپری کنند؟

به چشم دیده ام که بسیاری از اطرافیان ام با بیماری های فیزیکی مانندکاهش وزن و مشکلات پوستی و تنفسی از خدمت بازگشته اند.

بسیاری را دیده ام که از نظر روحی دچار آسیب های جبران ناپذیر شده اند و برای تسکین دردهای خود به مواد مخدر پناه برده اند .

حتا به یاد دارم سربازی را که باید صحنه ی خودکشی یک شهروند دیگر را نظافت میکرد و در جا به جایی جنازه کمک میکرد و بر خلاف باطن اش رفتار میکرد.

چرا باید تن به مقدس اجباری داد و به خاطر وظایفی که دوست نداری انجام بدهی، تنبیه شوی و بردگی را تحمل کنی.

از نظر من این هم یک نوع برده داری است ولی به شکل قانونی! سربازهایی که چشم هایشان را از دست می دهند ، پایشان روی مین می رود ، در درگیری مسلحانه با باندهای تزانزیت مواد مخدر کشته و مجروح می شوند را چطور می شود از خاطر برد؟

چطور می شود جوانانی را از یاد برد که به اجبار کشته شده اند و نام شهید بر آنها گذاشته می شود؟

چه کسی گفته اجبار به نظامی گری شهروندان را ” آدم ” می کند؟

آیا رفتن به سمت جنگ و خشونت طلبی به معنای آدم شدن است؟! خیر! خدمت سربازی ظلم است.

هیچ فردی و ارگانی حق تصمیم گیری برای زندگی منی که دوست دارم به زندگی ام ادامه بدهم و زندگی را دوست داشته باشم ندارد.

من از رفتن به خدمت سربازی خوددداری می کنم چون زندگی را دوست دارم.

من با اجبار به کسی خدمت نمی کنم و به اراده ی خودم از زندگی محافظت می کنم.

 

پاینوشت: منبع عکس بالاویزیون

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل