‌ ‌ خمینی غولی اهریمنی که به چراغ بازنگشت!

ناصر کریمی

Text Size

در گیرودار جنگ سرد در حالیکه جهان در دو قطبی غرب به رهبری امپریالیسم آمریکا وشرق با محوریت امپریالیسم شوروی بود هر روز شاهد جنگ و جدال و تهدید بروز حمله اتمی بسر میبرد قدرتهای امپریالیستی آمریکا و شوروی نگاه ویژه ای به ایران داشتند .

ایران راه رسیدن شوروی به آبهای آزاد بود و برای آمریکا ایران می‌توانست خط مقدم برای جلوگیری از گسترش سرزمینی رژیم دیکتاتوری شوروی باشد.

هردو قدرت در سراسر دنیا سعی می کردند رهبری جنبش های انقلابی و آزادیخواهانه و استقلال طلبانه را به دست خود بگیرند و در راستای اهداف خود هدایت کنند.جنبش انقلابی مردم ایران بعد از کودتای آمریکایی ۲۸مرداد ادامه یافت رژیم سلطنتی به سرکوب روشنفکران و آزادیخواهان دست زد اما به روحانیون آخوندهای حوزه های علمیه را اجازه فعالیت داد از طرفی شاه برای هماهنگی با غرب وتحت فشار افکار عمومی دست به اصلاحات ارضی و اجتماعی مانند حق رای زنان زد که با اهداف کهنه پرستانه آخوندها همخوانی نداشت .

خمینی در سال ۴۲ به این اصلاحات اعتراض کرد و به مخالفت با شاه پرداخت اما شیوه مقابله با او قابل قیاس با سرکوب دیگر فعالین سیاسی نداشت و رژیم راه مماشات با اورا در پیش گرفت تا اینکه خمینی تبعید شد و در عراق در حوزه نجف کانون جهالت وارتجاع مسقر شد .

مبارزات آزادیبخش در ایران ادامه داشت جنبشس کارگری وچریکی وملی گسترش پیدا کرد و رژیم شاه با وجود جنایتها وسرکوب وکشتار در مقابل آن ناتوان شده بود و غرب دیگر امیدی به بقای آن نداشت.

منافع غرب ایبجاب میکرد که از سربرآوردن دولتی ضد سرمایه داری در ایران جلوگیری کند بنا براین بهترین گزینه همان روحانی تبعید شده با افکار پوسیده بود اورا فرا خواندند وخمینی به پاریس رفت آنجا بود که تحت حمایت رسانه ای غرب بویژه بی بی سی قرار گرفت و به عنوان ناجی ایران به افکار عمومی تحمیل شد .

خمینی با اعلام مخالفت صوری با آمریکا حمایت جناحهایی از جنبش انقلابی بویژه حزب توده وفداییان را به دست آورد و سرانجام به ایران بازگشت و در ۲۲بهمن ۵۷ دولت دیکتاتوری شاه سقوط کرد و دولت موقت بازرگان قدرت را در دست گرفت .

بعد از انقلاب خمینی همه آزادیهای مدنی نیمه ونا تمام دوره قبل را لغو کرد حجاب را اجباری کرد و پیاده کردن شریعت اسلامی را دستور داد کمیته های سپاه همانند داعش امروز دست به کشتار وتجاوز زدند و حکومت سرکوب و جنایت اسلامی در داخل ماسکش را برداشت و چهره کریهش را به نمایش گذاشت.

خمینی بعدصدور انقلاب را در برنامه گذاشت و جنگ با عراق را شروع کرد همزمان همه جنبشهای فعال و انقلابی را سرکوب کرد حتی همپیمان خودش توده ای ها وفداییان اکثریت را از دم تیغ گذراند .

شوروی تحت تاثیر مواضع ضد آمریکایی جمهوری اسلامی از احزاب دست پرورده اش حمایتی نکرد و اجازه داد آنها را سرکوب کند .

خمینی همان اهریمنی بود که از آستین قدرتها و دولتهای امپریالیستی در آمد و عاملی شد برای عروج اسلام سیاسی در دنیا و جنگهای مذهبی که هنوز ادامه دارند.

خمینی اهریمنی بود که امپریالیسم برای نجات خودش فرا خواند اما بلای جان بشریت در ایران ،خاورمیانه ودنیا شد.

 

منبع  عکس

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل