چرخش حرکت ایدئولوژیک-هندسی اسلامیسم : فستیوال کن

مطلب دریافتی - صمد نابدل / یاداشتی پرولتری

Text Size

حرکت هندسی قدرت مثلث دولت-سرمایه -اسلامیسم تنها در حوزه، میدانهای جنگی و کاربرد شیوهای تبهکارانه و جنایتکارانه ، برای کشتار و نابودی تمام و کمال زندگی و هستی تودهای بیدفاع در سوریه,عراق, افغانستان, ترکیه, ایران, یمن … خود نمایی نمی کند: رژیمهای اسلامیست قطر و ایران از طراحان و گردانندگان مالی، سیاسی و دیپلماتیک (امپریالیستی ) جنگ سوریه بوده و هستند؛ البتهه مقرر در دو جبهه متاخصم امپریالستی; شبکه روسیه و چین در مقابل شبکه آمریکا و اروپا.

هجوم دولتهای اسلامیست و آدمخواری همچو ایران، قطر به سوی نهادهای فرهنگی-هنری( سینمائی بطور نمونه جشنواره‌ کن) در ادامه برنامهای استراتژیک قدرت طلبی پیرامون-اسلامیستی، بمنظور خود نمایی و فزون طلبی های امپریالیستی این دولتهاست. بردن جایزه‌ی بهترین بازیگر مرد جشنواره‌ کن توسط یک هنرپیشه مرد ایرانی -مسلمان ( به اصطلاح متدین )با فیلمی تهیه شده با سرمایه و مدیریت “موسسه فیلم دوحه” قطر منعکس کننده اوضاع جهان درهم و برهم کنونی ما است: بحران اقتصادی -مالی جهان سرمایه داری به پویایی خود ادامه میدهد؛ سیستم موجود بدون هیچ گونه چشم انداز روشنی پژواک پوسیده گی خود را در ” جهان اسلامی” بهتراز دیگر نواحی پیرامون سرمایه داری به ظهور می رساند:

– از یک طرف موقعیتی مناسب برای مصرف پترو دلارهای خاورمیانه برای کسب و کارهای همه جانبه بوجود آمده؛ برگزاری جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۲۲ میلادی در قطر ، پروژه بندی لشکرکشی/جنگ در سوریه و عراق، صنعت سینمائی ( تولید کالاهای ایدئولوژیک-فرهنگی-اسلامی ) دوحه، … فراهم نموده.

از طرفی دیگر، جهان سرمایه داری (به ویژو غرب) در مقابل حفظ و رونق روابط امپریالیستی خود در منطقه بحران/جنگ زده با این دولتهای توحش زده – اسلامستی (عربستان، ایران، ترکیه, قطر، …) وارد یک پیمان نامیمون تاریخی گردیده؛ تحمیل و ترویج اسلام و اسلامیسم در بطن جوامع غیر مذهبی غربی؛ تدریس و ترویج اسلام تا سطح آکادمیک و تولید جامعه روحانیون انگلی (ملا) در قلب اروپا، گشایش زنجیری مساجد و نهادهای مذهبی، …

صنعت فیلم و فیلم سازی جزلاینفک دستگاه ایدئولوژیک تمامی جوامع موجود سرمایه داریست و دولتهای توحش زده اسلامی نیز بدین مهم واقفند؛ در این میان, بنا به اقتضای شرایط عینی سیاسی و “دیپلماتیک ” جاری، بایستی قرعه بنام فیلم “فروشنده” اصغر فرهادی و بازیگرش شهاب حسینی اصابت میکرد؛

در این زمینه، پس از چند دهه (از زمان روی کار آمدن خمینیسم در ایران؛و شکست جنبش کارگری ۱۹۷۸-۱۹۸۰) با بکار بستن سینمای” وحشت رآلیستی” از جانب نیروها و قدرتهای مثلث دولت-سرمایه -اسلامیسم (تشیع -سنی ) در خاورمیانه، تولید و نمایش فیلمهای مستند چند یا تک سکانسی- یوتوب – در چگونگی قطع رابطه تن از بدن ( سر بردیدنهای اسلامی), جشنواره‌ کن لازم و تکلیف میدانست و میداند، به مثابه بخشی از دنیای کالائی شده جهان فیلمسازی، هنربند مسلمانی معرف جهانیان کند؛ هنربندی که میدانست پدرش در بهشت (مسلمانان ) با او همزمان به شادمانی و خرسندی میپردازد به هنگام اخذ جایزه کن.

۲۴ می ۲۰۱۶

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل