ما بد هستیم

مطلب دریافتی

Text Size

ما بد هستیم. موجوداتی مضر برای دنیا و خودمان. از اول تاریخ انسان ،جنگ بود و خون ریزی، چه انسانهایی که زندگیشان یکباره به دست نابودی رسید به راستی به چه جرمی گرفتار این خودخواهی شدند؟ و حتی تا به امروز این داستان را شاهدیم حتی ممکن است این جریان گریبان ما را هم بگیرد!

حال کافیست فقط دنیا را بدون انسان تجسم کنیم : هوای پاک ، زمین پاک ، عاری از جنگ و خونریزی ، حتی موجودات دیگر هم که ما اسم آنها را گذاشته ایم حیوان و خودمان را از آنها جدا کرده ایم هم از دست ما آسوده بودند وهرگز به آنها و حریم زندگیشان تجاوزنمیشد.

خلاصه در یک کلام دنیا همان بهشت گمشده بود. اما در واقع انسان بد نیست بلکه تفکر و شعور پایین بد است و ویران کننده. قدرت طلبی انسان تا به امروز فقط باعث ویرانی بشرشده. اگر حس قدرت طلبی نبود دنیا جای خیلی بهتری بود.

چه می شود که انسانی خودش را صاحب همه چیز می بیند؟ مگر قرار است چند سال زندگی کند ؟ از همان اول در تاریخ دیده ایم که انسان برای قدرت جنگیده و جان بسیاری از انسانها را گرفته به راستی چرا باید زندگی عده ای بخاطر قدرت طلبی چند انسان از بین رود؟ مگر عمر آدمی چقدر است؟

نتیجه می گیریم نبود شعورکافی برای زندگی باعث ویرانی می شود وهرکس به اندازه خودش به دیگران لطمه میزند و اگرهمان انسان به قدرت برسد میتواند حتی دنیا را نابود کند همانطور که در طول تاریخ افرادی مثل هیتلر بشر را با خودخواهی و قدرت طلبی نابود کردند.

وقتی شعور نباشد انسان خطرناک میشود و خودخواه . غیر ممکن است اگر انسانی با شعور باشد ولی برای مثال حس قدرت طلبی هم داشته باشد، تمام افکاری مثل : تروریسم، قلدری ،قدرت طلبی ،خودخواهی ،شونیسم ، ناسینالیسم ، فاشیسم ،نژادپرستی و راسیسم همه اش از بی شعوری نشات میگیرد.

 

. پس نبود درک از زندگی و شعور پایین باعث ویرانیست. حال چه کنیم؟ حال باید روی نگرش خود کار کرد، علاج و درمانش هم فهمیدن و شعور زندگی داشتن است که با خود مهربانی به همراه دارد اگر حاکمان دنیا شعور داشتند به نظر شما دنیا امروز به چه شکل بود؟

حتی سلاحی هم خرید و فروش نمیشد اصلا کارخانه ای برای ساخت سلاح وجود نداشت. دیگر نه تبعیدی وجود داشت نه تبعید نشینی. همگان شهروند دنیا بودیم بدون نژاد پرستی بدون فاشیسم بدون جنگ خونریزی همه آزاد شاید حتی نوع زندگی بشر جوره دیگر بود.

پ.ن : بی شعوری انسان ربطی به داشتن سواد دانشگاهی یا اینکه از چه طبقه اجتماعی است ندارد شعور و سواد اجتماعی در هیچ دانشگاهی تدریس نمیشود بلکه خود فرد با مطالعه و نسبت به تجربه و تلاش برای بیشتر فهمیدن و انسان بودن است که بدست می آورد و می آموزد. که اگر اینطور بود باز دنیا جوره دیگر بود پس برای انسان بودن و تعالی باید خودمان تلاش کنیم .

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل