بگا رفتیم ،رفیق

شاعر :ارسلان چلبی / ترجمه از کوردی به فارسی : جمال صوفی

Text Size

رفیقم بر خلاف خوشبختی قدم برمیداریم
شاید نمی دانی اما سرانجام این جاده دوشادوش نامه‌ای میرود
‌که هیچ گاه به مقصد نمی رسد!
و هیچ شهری بە انتظار نمینشیند که من و تو در کنارهم از خوشبختی سخن بگوییم
میشد به یاریە آزادی بشتابیم..
آغوشش را بو میکشیدیم
یا لااقل بیمش میدادیم
و به جرم خیانت می کشتیمش!

رفیقم یقین دارم روزی فرا میرسد
از پنجره‌ی پروانه‌ای خودفروخته وطن رابه نظاره می نشینیم
گویا بر خلاف “بوکان*”
که نا امیدانه تیر برقهای” مهاباد*” را میشماردیم!
چشمهایمان در “چوارچرا*” به فلاکت می افتادن
تو میگفتی منظری دیگر را وصف کنیم
و من به سوی دیرهنگامی سرخوش، تلو تلو میخوردم
تو هم میدانستی شهر با سر خوشی سخن نمی گوید
و طولی نکشید چند سال پیش بود
بر روی پوستین بهار از سرما خشک شدیم!
رفیقم تمام شعرها در محاصره‌اند
زندگی آشکارا نمی گنجد
نهفته بنویس و درنهان آشکار شو
پیش از آنکه باران جان بسپارد و آفتاب در فاضلاب شهر حل شود!

میشد برویم، پشت سرمان‌را نگاه نکنیم و حتی سنگی پرت نکنیم
وقتی که کوله باری به دوش میکشیدیم
و در یک غروب غمناک جمعه تبسم سقوط میکرد
فرو می افتاد و بر روی لب دختری آرام میگرفت!
ولیکن گامهای ما بر خلاف هر تبسمی بود
رفیقم…! آیا سرنوشت قشر ما را نمی فهمد؟
ما که به زانو درنیامدیم
و هر دم لخته خونی کثیف بودیم بر پیشانیه هم!
نه شهر شورش مارا نوشت
نه کوه مارا ربود.
به گا رفتیم، رفیق
و اینگونه مپندار
تکیه داده ایم به تکیه گاه زندگی!

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل