مرگ در چمدان, فاجعه ادامه دارد!

Text Size

هیچ انسانی غیر قانونی نیست!

مدتهاست که مهاجرت میلیونی انسانها به اروپا و آمریکا در جریان است و بیشمار انسانهائی جان عزیز خود را از دست داده اند و در طلب اب با گرداب و مرداب مواجه شدند. بیشمار امیدها و آرزوها که بر باد و آب رفت و بسیار خانواده ها که داغدار شدند. دهها هزار قربانی سیاست های جنگ افروزانه امپریالیست ها و ارتجاع مذهبی و بویژه در خاورمیانه و کشورهای آفریقائی شده اند. اینها تنها ارقام نیستند. بازای هر یک از این اعداد انسانهائی در قید حیات بودند که سرشار از امید و آرزو و ویژگی های انسانی بوده و آینده ای آکنده از صلح و ثبات و رفاه و آزادی را پیش روی خود و خانواده شان ترسیم کرده بودند.

درد و رنج این پناهجویان را زمانی میتوان کم و بیش درک کرد که انسان خود را در شرایط مشخص آنها قرار دهد. آنگاه میتوان به ابعاد ضد انسانی بانیان این مهاجرت ها و سیاستگذاران کشورهای غربی در جلوگیری از ورود آنها به کشورهای خود پی برد. درپی و با وجود این سختگیری ها و سیاست های ضد پناهندگی علیه آنان, مهاجران به پر مخاطره ترین اشکال برای ورود به کشورهای غربی و عبور از مرزها تن میدهند و همینجاست که فجایعی دلخراش بوقوع می پیوندد. پریدن از روی سیم خاردار و یا دیوارهایی با بلندای شش متر. عبور از آبها و موج های سهمگین. عبور از رودخانه های عریض و ناآرام.مخفی شدن در ماشینهای حمل گوشت و سردخانه ای و اخیرا پنهان شدن در چمدان و…..

آخرین خبر منتشر شده درباره مهاجرین حاکی از آن است که جوان ۲۷ ساله مراکشی برای عبور از مرز خود را در چمدانی و سپس صندوق عقب خودروی برادرش قرار میدهد و بعلت طولانی بودن راه بلحاظ زمانی و گرمای شدید همراه با امیدهایش جان میدهد. قربانی تلاش داشته است که خود را از شهر مرزی ملیا به شهری از اسپانیا برساند اما در جمدانش که قرار بود رهائی بحش او باشد, جان داد.

گفته شده است که:

شهر ملیا در شمال آفریقا متعلق به اسپانیا است و به سبب نزدیکی اش به مرز مراکش، بسیاری از مهاجران سعی می کنند از طریق این شهر خود را به اروپا برسانند. این در حالی است که پلیس اسپانیا دیوارهای ۶ متری در خط مرزی نصب کرده است و سالانه بسیاری از مهاجران جانشان را هنگام پریدن از این دیوارها از دست می دهند.

این در حالیست که چندی پیش از این واقعه نیز کودکی برای عبور از مرز در داخل چمدان دیگری پنهان میشود و در اسپانیا و در فرودگاه توسط پلیس شناسایی میشود. این کودک با بخت بالایی زنده میماند.

 

رسیدن به هدف بلحاظ جغرافیایی تمام قضایا نیست مهاجر به محض رسیدن به مقصد تازه در برابر سیاست های ضد انسانی و خلاف مقررات پناهندگی بین المللی از سوی دولت ها قرار می گیرند.از ابتدائی ترین امکانات زندگی محروم می شوند و حتی بخش بزرگی از آنهاسرپناه ندارند و در چادرها و یا در کنار خیابانها می خوابند و غیر قانونی خوانده شده و سایه دیپورت به کشور قبلی همیشه بر سر آنهاست. در اتریش و استرالیا مهاجران و پناهندگان را در خارج از کشور و در جزیره ها و یا کشورهای همسایه اسکان میدهند و با پرداخت مبالغ ناچیزی به ان کشورها بار مسئولیت را از دولت خود بر میدارند. دیپورت پناهجویان اقدامی بشدت خطرناک و میتواند بعضا پناهجویان را بکام مرگ بکشاند.

نمونه خبری دیگری در مورد پناهجوی سوئدی میتواند به این ادعا شفافیت بشتری ببخشد.

.( این پناهجو از هنگامی که از بازداشتگاه مرشتا برای حمل به فرودگاه آورده شد، مقاومت زیادی می‌کرد و بارها گفته بود که ” جنازه‌ی من را مگر اخراج کنند”. در مدارکی که رادیو سوئد به آنها دست یافته آمده است که او را با دست‌بند و کمربند مخصوص بسته و سوار اتومبیل حمل و نقل زندان کرده بودند. در داخل هواپیما نیز او به مقاومت خود ادامه داد و درگیری نیز میان او و پلیس‌های همراه گزارش شده است. در آخر، او با کمربند به صندلی هواپیما بسته شد و از حال رفت. او پیش از رسیدن به بیمارستان درگذشت.هنوز دلیل اصلی مرگ این پناهجو مشخص نشده است.

مرگ این پناهجو می‌تواند در روش پلیس‌مرزی هنگام اخراج‌ها تاثیر بگذارد. پر لوون‌بری فرمانده‌ی پلیس مرزی به رادیو سوئد می‌گوید که اگر اجرای حکمی به خشونت زیاد بیانجامد و سلامتی افراد به خطر بیافتد، باید اجرای حکم متوقف شود. به گفته او اجرای حکم اخراج نباید به هر قیمتی انجام شود).

………………..

تصویر متعلق به ماه مه امسال است که پلیس مرزی اسپانیا در سیوتا پسر ۸ ساله‌ای را یافت که درون چمدان مخفی شده بود.

هنوز این نوشته بپایان نرسیده است که گزارش غرق شدن صدها مهاجر دیگر در سواحل لیبی و بر اثر واژکون شدن قایق شان را دریافت کردم. امید که فرصتی باقی بماندَ

بهروز سورن

۶٫۸٫۲۰۱۵

Sooren001@yahoo.de

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل