۱۰ روش براى نجات افراد از بازداشت شدن توسط پلیس و نیروهاى امنیتى

Text Size

همیشه در زمان تاریکی و یا در اعتراضات سازمان دهی شده اجتماعی فرد بازداشت شده را از جمعیت جدا کرده و مورد ضرب و شتم قرار میدهند. پلیس ما را از دوستانمان جدا کرده و به بازداشتگاه انتقال میدهد تا زمان دادگاه و یا تعیین وثیقه و ازادی به قید وثیقه. در درگیریها با پلیس در جمعیتهای زیاد و یا در گوشه های شلوغ خیابانها افرادی را میبینیم که دوستانشان را از بازداشت شدن نجات میدهند. مردمی را میبینیم که دوستانشان را از دست پلیس نجات میدهند: با هل دادن انها به عقب٫ باز کردن در ماشینهای انتقال بازداشت شدگان به مراکز پلیس٫ و یا با حمله به پلیس بازداشت کننده در زمان مناسب. این حرکات ساده به ما نشان میدهند که قانون و دولت موجودات فراطبیعی نیستند٫ ولی قدرتشان را از پلیس میگیرند. به همین دلیل ما به نجات بازداشت شدگان توسط مردم احترام میگذاریم. لیستی از ده روش نجات بازداشت شدگان

۱- زو بازی کردن با پلیس

زوکوتای پارک در شهر نیویورک ۲۰۱۱

۲- ضربه زدن با پا ( اردنگی ) به پلیس

HardCoordinatedBluemorphobutterfly

مادرید ۲۰۱۲

۳- بیرون کشیدن رفقایتان از ماشینهای حمل بازداشتیها

MediocreWideAmericancrow

 

آمستردام ۲۰۰۷

۴- ریختن به خیابان و سد کردن راه پلیس

واشنگتن شهر نیویورک ۲۰۱۵

۵- اسپری فلفل زدن بصورت پلیس

LiveFarCoral

 

اوکلند, تظاهرات همبستگیی با فرگوسن ۲۰۱۴

۶- هل دادن پلیس

PowerfulImpressionableEuropeanfiresalamander

 کبک، تظاهرات ضد ریاضتی، ۲۰۱۵

۷- مشت زدن به صورت پلیس

PowerfulBasicArawana

۲۰۱۲

۸- باز کردن در ماشین پلیس

پراویدنس , تظاهرات همبستگی با فرگوسن ۲۰۱۴

۹- گرفتن پلیس از پشت

 شیلی، اعتراضات دانشجویی، ۲۰۱۲
 

۱۰- بلند کردن بازداشت شده از زمین

MenacingFlakyCottonmouth

MatureTalkativeJavalina

سینت پل، مینه‌سوتا، کنوانسیون ملی حزب جمهوری خواه، ۲۰۰۸

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل