سناریو سازی وزارت اطلاعات علیه مردم کردستان پایانی ندارد

Text Size

دیروز دوشنبه یازدهم خردادماه وزارت اطلاعات در بیانیەی از” بازداشت یک تیم به قول آنها “ترویستی” خبر داده و طبق معمول آن را به عوامل بیگانه و غیره نسبت داده است. به گفته این وزارت این تیم برای انجام “اقدامات خرابکارانه” وارد ایران شده بودند.

این دستگاه امنیتی در بیانیهای خود اعلام کرد که در اعترافات چهار فرد دستگیرشده مشخص شده است که آنها “با توجه به وقایع هتل تارای شهرستان مهاباد به منظور انجام عملیات ایذایی” به ایران آمده بودند.

این بیانیه هدف این چهار نفر را “انفجار برای گسترش بحران، ترور و کشتەسازی و انتصاب آن به نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت تحریک افکار عمومی علیه نظام” اعلام کرده است. سناریوی که برای مردم کردستان به یک سریال طولانی تبدیل گشته است.

این سناریوی اخیر وزارت اطلاعات پس از فوران خشم مردم مهاباد، و اعتراض گسترده فعالان مدنی در کردستان طرح ریزی شده که این اعترضات نه تنها اعتراضی آشکار به بی حقی زن و نگاه رذیلانه حاکمیت اسلامی به زن را در خود داشت، بلکه به شکلی آشکار نشان داد که کاسەی صبر مردم کردستان نسبت به بی حقی و بی توجهی مقامات حکومتی به خواست های مردم کردستان لبریز شده است.

در  اعتراضات مهاباد ، بیش از دەها نفر زخمی و تعداد زیادی بازداشت شدند. هنوز به طور مشخص آمار دقیقی از بازداشت شدگان مهاباد و دیگر شهرهای کردستان در دست نیست، اما طبق گفته منابع مختلف در مهاباد و دیگر شهرهای کردستان، بیش از ١۶٠ نفر از جوانان و مردم مهاباد و بیش از دەها نفر در چند شهر دیگر کردستان بازداشت یا احضار شدەاند.

این بازداشتها توسط ارگانهای مختلف اطلاعاتی – امنیتی دولت صورت گرفته اما گزارشها حاکی از آن است که آمریت و مجریان آن از سوی ماموران ویژه وزارت اطلاعات و بخصوص زیر نظر تیم ویژەای که بدستور شخص وزیر اطلاعات از تهران به کردستان آمده بودند، هدایت شده است.

اکنون افکار عمومی و وجدانهای بیدار بر این واقعیت آگاهند که وزارت اطلاعات، سراسیمه تر از هر زمانی با طرح چنین سناریوهایی، در صدد سرکوب بیشتر و پرونده سازی برای فعالان کرد می باشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران، در طول سی و شش سال حاکمیت خشونت بار خود، همواره با طرح و نقشەهای از پیش تعیین شده و هدفمند و با بگیر و ببند فعالین کرد و اعمال فشار بر آنها می­خواهد چنان فعالین و پیشروان جنبش آزادی خواهی را در موقعیت دفاعی قرار دهد که مجال فکر کردن و برنامه ریزی برای مقابله با این تعرض گسترده به حقوق شهروندان کرد را از آنها سلب کند.

آنچە برای همگان معلوم و مشخص است که در چنین شرایطی این بیانیەی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دربارەی دستگیری این تیم به قول آنها “ترویستی” می تواند زمینه سازی برای برگزاری دادگاەهای نمایشی و سریع و اجرای بلافاصلەی احکام اعدام ، به منظور سرپوش گذاشت بر جنایات اخیر خود در شهر مهاباد و دیگر شهرهای کردستان و همچنین امنیتی کردن چندبارەی فضای کردستان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه و همزمان زمینەی سرکوب بیشتر و ایجاد زمینه و صدور احکام سنگین برای فعلان سیاسی و مدنی می باشد.

در پایان باید یکصدا از کلیه نهادهای فوق و مجامع بین امللی خواهان مداخله موثر و فعال و فوری باشیم زیرا  امنیت کسانی که در این روزها در مهاباد بازدشت شدەاند در خطر جدی میباشد. و از تمامی انسانهای آزاده و مجامع بین المللی بخواهیم که در مقطع حساس کنونی از تمامی بازداشت شدگان مهاباد دفاع کرده و مانع از وقوع هر فاجعه وتراژدی دیگری شوند.

 

امجد حسین پناهی – فعال حقوق بشر

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل