ماده‌ی ۱۰ ب ۱: هر موجودِ انسانی حقِ پیوند و اتحاد با هم‌نوعانِ خود دارد

رائول ونه‌گم

Text Size

۱ تنها افرادی که خواهانِ آفریدنِ سرنوشتِ خویش اند می‌توانند بنیان‌گذارِ جامعه‌یی هم‌بسته باشند، رؤیای دیرینه‌ی برادری را تحقق بخشند، و تعارض‌های دوشاخه‌یی چون استثمارکننده و استثمارشونده، منافعِ خصوصی و عمومی، خودخواهی و دگرخواهی، گردن‌کشی و سرسپاری رمه‌وار را به گذشته‌یی سپری‌شده دور بریزند.

تفسیر

به‌رغمِ بربریت‌شان، انسان‌ها از این نبوغ و سخاوت برخوردار بوده اند که میان خود روابطی از همبستگی، دگرخواهی، مهمان‌نوازی، پذیرایی، هم‌سفره‌گی، را تدوام بخشند که ثمره‌ی لهیبی حیاتی بوده که پیوسته در معرضِ بادِ فقر و فلاکت خاموش شده و پیوسته از خاکسترِ خویش باززاده شده است. امروزه هیچ‌چیز مهم‌تر از این نیست که تب‌وتابِ انسان‌دوستانه از قربانی‌گری، انتزاع و دروغی زدوده شود که دیرگاهی است بهای‌اش را پرداخته و تأثیرات‌اش را تباه کرده‌ اند.

۲– پیوندهای هم‌بستگی بازدارنده خواهند بود اگر که به دل‌خواهِ احساسِ نزدیکی‌هایی برتنیده نباشند که جان‌مایه‌ی میلی مشترک به کام‌یابی، ناوابستگی و آفرینشِ فردی‌اند. هر آن‌کجا که خواستِ زیستن خواستِ قدرت را لغو کند، گروه‌بندی‌ها مطمئن‌تر می‌توانند خود را از آن روحیه‌یی معاف سازند که از جناح‌بندی‌ها، انجمن‌ها، جمع‌ها و گردهم‌آیی‌های اخوانی، لانه‌های کینه‌توزی، تنفر و علایقِ قلابی ساخته‌  اند.

تفسیر

گذشت آن زمانی که انسان نجات خود را به کسانی می‌سپرد که، با برخورداری از قدرتِ نگه‌داری‌اش، قدرتِ از بین‌بردن‌اش را داشتند. کسی که یاد می‌گیرد چه‌گونه از زنده‎گی متمتع شود به هیچ سرور، پیشوا، نماینده، کشیش، دولت، خدا  و  هیچ‌یک از حواریونی که به تحملِ رنج‌هایی کمک می‌کنند که خود مسببِ آن اند ، نیازی ندارد.

 

منبع سایت بهروز صفدری

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل