گِرد مثلِ دایره

Al!r3za / مطلب دریافتی

Text Size

وقتی ابناِ بشرِ اولیه، شروع به زندگی اجتماعی کردند ، هیچگونه اُتوریته و حاکمیتی وجود نداشت. قوانین مکتوبی موجود نبود ، هرکس تنها به میزان تلاش خود از طبیعت سود می بُرد. کم کم عده ای سودجو با به میان آوردن خدایان ، بُت ها و ماوراء قصد کردند تا به دیگران برتری پیدا کرده و از سودِ تلاش آنها بهرمند شوند. اقتصادهای بزرگ، فرهنگهای بزرگ و دروغین را بوجود آورد.

انسان ذاتا اقتدارگریز و آنارچی است؛ زیرا که از فرمان بُردن و اطاعت بیزار است و می کوشد آشکار و نهان فرمان شکَنی کند. اما وقتی از کودکی به مغز او چارچوب های دین ، عُرف و فرهنگِ خاص فرمانبَری بر اساس شغل ، مقام از هر نوع دینی و ارتشی و… و پول و ثروت می دهند ، می شود او را به پَست ترینِ برده ها تبدیل کرد.

رها شدن از این چارچوب ها و شِکستن این حصار های فکری و جدا شدن از بَندِ سُنت های غلط در جوامع امروزی کار دشواریست، خصوصاً چنین جوامعی که روشنفکریِ اصل به ضدِ ارزش بدل شده و یا با یک فنجان قهوه تلخ و عینک گِرد بشود ژِست روشنفکری گرفت، ساختار شکنی سخت است اما ممکن.

بحث اینجاست که قشر ضعیف و فاقد قدرت و طبقه ی کارگر و متوسط به کُل فکر نمی کند و یا اگر فکری کند آن است که قدرت را از طبقه ی حاکم گرفته و خود به قدرت برسد، این واقعا احمقانه است. به قول جورج اُروِل “در تمام طول تاریخ این جا به جایی قدرت وجود داشته و هیچگاه قشر ضعیف برتری نیافته و همیشه جزو محکومان تاریخ بودند ( کتاب ۱۹۸۴).

اگر بخواهیم به اِتوپیا و آرمانشهر برسیم باید تمامی حُکام و حاکمیت ها و اُتوریته برچیده شود. شاید عده ای با خود بیاندیشند که این ایده آلیسم و آرمانخواهی، زندگی در توهم است، حال آنکه خود را به غفلت زده و توجهی ندارند که راس هرم یعنی نظام کاپیتالیسم ، سرمایه داران، رهبران دینی و دیکتاتورها که به مانند زالو بر تنه ی جوامع چسبیده اند، در آرمانشهر خود در حال زندگی هستند و برایشان به هیچ وجه زندگی در توهم نیست. بلکه با فراغت خیال مشغول مکیدن خون های زیر دست هایشان و طبقه ی پایین هِرَم هستند. پس اگر بخواهیم می توانیم و این هرگز توهم و رویا نخواهد بود.

سالهاست در جوامع مختلف امروزی به این نکته اشاره می شود که منفعت و سودِ فَرد در گِرو منفعتِ جمع است اما این امر در عمل بسیار مُضحک است. چرا که طبق علمِ آمار اگر میانگین درآمد یک ناحیه را اندازه بگیریم شاید تولید ثروت بسیار انبوه و چشمگیر باشد. اما اگر به واریانسِ داده ها دقت کنیم مشخص می شود که توزیع ثروت بسیار نا عادلانه است و در اکثر مواقع قِشری که جمعیتش کمتر از ۱۰ درصد کُل می باشد ، ۹۰ درصد ثروت را تصاحب کرده است.

تصاحب ثروتِ بیشتر توسط قِشری خاص باعث اُتوریته ی بیشتر بر طبقه های پایین هِرَم می شود. حال بگذارید اینگونه بگویم ؛ که منفعتِ جمع در گِرو منفعت و سودِ فَرد است ، چرا که هرگاه هر فَرد به نوبه ی خود کاری را انجام دهد که به سودش باشد و از نظام اقتصادی و اجتماعی به اندازه ی تلاشش بهرمند شود، درست مانند بشر اولیه، جمع نیز به واسطه ی سودِ تک تکِ افراد راضی خواهد بود. اینگونه تولید خالص و نا خالص به حدی خواهد رسید که طبق گفته ی پتر کروپوتکین ” به هرکس به اندازه ی نیازش داده شود و از هر کس به اندازه ی توانش خواسته شود”.

نپس یادمان نرود؛ جامعه نباید مانند هِرَمی باشد که فقط قاعده اش روز به روز بزرگتر می شود بلکه باید مانند دایره ای باشد که متوازن است و با افزایش شعاعِ آن همگی می توانند در سود و زیان به طور عادلانه سهیم شوند.

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل