شکایت دولت از کارگران معدن بافق را قویا” محکوم می کنیم!

مطلب دریافتی

Text Size

پنج ماه از آخرین اعتصاب نزدیک به ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن مرکزی بافق می‌گذرد.  با وجود آنکه کارگران اعتصابی در پی وعده لغو خصوصی سازی ۲۸/۵ درصد از سهام این معدن و عدم پیگرد قضایی ۹ کارگر بازداشتی به کار بازگشته بودند، طبق خبرهای رسیده نه تنها از وعده و وعید لغو خصوصی سازی خبری نیست،  بلکه اتهامات  وارده  بر  این  ۹ کارگر  پس گرفته  نشده  و  یک  جلسه  از  دادگاه آن‌ها برگزار شده است.در ۱٣بهمن ماه اولین جلسه دادگاه علیه ۹ کارگر که  در پی  شکایت  کارفرما  در  جریان آخرین  اعتصاب کارگران  معدن  سنگ آهن  مرکزی  بافق  بازداشت شده بودند برگزار شد.   امیرحسین کارگران، و علی صبری،  دو کارگری  که  پیش  از آغاز  اعتصاب کارگران به جرم اخلال در نظم عمومی، بازداشت شده بودند و  رضا خواجه زاده،  محمدرضا ایرانی، علی‌محمد تشکری، رضادهستانی و کاظم کارگران به اتهام تمرد از فرمان مامورین حکم بازداشت دریافت نمودند.  البته کارفرما در جریان‌‌ همان اعتراضات اعلام کرده بود شکایتش را از کارگران پس گرفته است.

 

در اعتراض کارگران به این دادگاه و اتهامات وارده به آنها و اینکه کارفرما  شکایت  خود  را  پس  گرفته  است و آنها نباید مجددا” دادگاهی شوند، اما پاسخی که از فرماندار دریافت نمودند به آنها گفته است که او از آن‌ها شکایت نکرده بلکه دولت از آن‌ها شکایت کرده است.

کارگران بافق کرمان اعتصاب موفقی را بر علیه خصوصی سازیها به پایان رساندند. تا زمانیکه متحدانه و سازمانیافته این اعتصاب را به پیش بردند، دولت و صاحبان سرمایه در تقابل با این حرکت متشکل کارگران مجبور به عقب نشینی شدند و بطور موقت تن به خواسته های کارگران بافق دادند. آنها اطلاع داشتند که چنین اعتصاب مهمی بدون دخالتگری کارگران آگاه و قابل نفوذ در میان آنها امکان نداشت متحقق شود. کارفرما یان و نمایندگان دولت از جمله فرماندار در طول مدت اعتصاب چاره ایی نداشتند که شکایت خود و حکم بازداشت این ۹ نفر را پس بگیرند و عقب نشینی نموده و برای پایان دادن به اعتصاب به وعد و وعید متوسل شوند. اما زمانی که اعتصاب با توافق ریاکارانه دولت و صاحبان سرمایه به پایان رسید، و دیگر کارگران متشکل معدن بافق را در مقابل خود ندیدند، شروع به توطئه و زهر چشم گرفتن از کارگرها با احضار دوباره آنها به دادگاه و زیر پا گذاشتن وعده و وعیدهای دروغین خود نمودند.

این حرکت کارگران بافق یزدضمن اینکه دستاوردهایی که برای آنها و طبقه کارگر داشت، اما به علت فقدان تشکل مستقل خود  دولت و کارفرماها راحت به این نتیجه رسیدند که با تهدید کارگران و ایجاد جورعب و وحشت کارگران را از انجام دوباره این اعتصاب باز داشته و طرح خصوصی سازیها را به آنها تحمیل نمایند. این برخورد دولت و نمایندگان آن به کارگران بافق درس بسیار ارزنده ایی برای کل طبقه کارگر ایران است. تا زمانیکه کارگران از تشکلهای واقعی خود محروم هستند، هر حرکتی از طرف کارگران حتی حرکت عظیم و باارزش کارگران معدن بافق شکننده خواهد بود. امروزه که اعتصابات کارگری به علت شرایط بد اقتصادی و اجحافاتی که در مورد کارگران روا داشته می شود رو به گسترش است، آنچه اولویت دارد به عنوان اولین خواست کارگران در کنار خواسته های دیگرشان،تحقق خواست حق تشکل و بر پائی تشکلهایشان می باشد. از طریق این تشکلها اعتصابات پراکنده هر صنایع و مراکز خدماتی می توانند در حمایت از هم بر خیزند و دولت سرمایه را وادار به تحمیل خواسته های خود نمایند.

ما نهادهای همبستکی با جنبش کارگری ایران – در خارج کشور حکم بازداشت تحمیلی به کارگران بافق را محکوم می نماییم،  و بر این باوریم که متشکل شدن کارگران معدن بافق در تشکل مستقل خود خواهد توانست به این بازداشتها و بی سرنوشتی  وعده  لغو  خصوصی  سازی ۲۸/۵ درصد  از  سهام این معدن خصوصی سازیها  خاتمه دهد. در عدم متشکل شدن کارگران و تشکلهایشان دولت و صاحبان سرمایه مزدور  نه تنها از این وعده های دروغین دست بر نخواهند داشت بلکه هر روز با طرحهای ریاکارانه تری بر معیشت کارکران حمله نموده، و فقر و فلاکت بیشتری را به آنها تحمیل خواهند نمود.

درود بر کارگران مبارز معدن بافق  یزد

اتحاد و متشکل شدن در تشکلهای توده ایی ضامن پیروزی است!

 

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران- خارج کشور

nhkommittehamahangi@gmail.com

http://nahadha.blogspot.com/

 

شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ برابر با ۰۷ فوریه ۲۰۱۵

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل