شرکت در ماراتن کوتاه لندن برای صندوق کارگران ایرانی

مطلب رسیده

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print
اندازه متن

 

“صندوق کارگران ایران ” تا کنون در جلب حمایت‌های کاربردی برای همبستگی با کارگران (و کارگران بیکار) ایرانی بسیار موفق عمل کرده است. در حال حاضر مردم ایران هم تحت فشار تحریم‌های اعمال شده به رهبری آمریکا هستند و هم از سیاست‌های اقتصادی سرکوبگرانه‌ی نئولیبرالی حکومت خود رنج می‌برند. این عوامل به همراه بحران اقتصادی بین‌المللی به شرایطی غیرقابل تحمل برای اکثریت مردم ایران انجامیده است. تورم سر به فلک کشیده، بیکاری متداول است و حتی بعضی از افرادی که سرکار می‌روند ماه‌های متمادی حقوق خود را دریافت نمی‌کنند. فعالین کارگری که سعی در سازماندهی خود دارند تا بتوانند شرایط کاری بهتری به‌دست بیاورند، به صورت مداوم دستگیر می‌شوند، به زندان می‌افتند و شکنجه می‌شوند. آن‌ها سزاوار همبستگی ما هستند. سخاوتمندانه به صندوق کارگران ایران کمک کنید!
من (سارا مکدونالد) و چندین نفر دیگر در حمایت و برای جمع آوری کمک برای کارگران ایرانی خواهیم دوید. اگر روز بیست و دوم ژوئن در لندن هستید در ماراتن محله‌ی هکنی به ما بپیوندید! اگر در لندن نیستید می‌توانید از طریق این شماره حساب به صندوق کارگران ایران کمک کنید. حمایت شما به بهبود وضعیت معیشت کارگران ایران و خانواده‌های آن‌ها کمک خواهد کرد.
Workers Fund Iran do excellent work raising practical solidarity with working class people (employed and unemployed) in Iran. Iranians suffer both from the effects of US-led sanctions and the neoliberal and repressive policies of their own regime. These factors combined with the global economic crisis have resulted in intolerable conditions for the mass of people in Iran. Inflation has skyrocketed, unemployment is rife, and even amongst those who have jobs many have to go months without receiving wages. Worker activists who seek to organise to improve their conditions are regularly arrested, imprisoned, tortured and even killed. They deserve our solidarity. Please give generously to Workers Fund Iran.

This will be my first major running undertaking since running Vienna marathon for WFI, 2012… and I have no illusions about the pain in store for me and for the many friends and colleagues who will suffer my endless moaning about it (if not for me, at least make a donation so they don’t suffer in vain!). I have talked a few colleagues into running this new half marathon route round LB Hackney for their charities of choice. If you’re in London on June 22, why not come along and support us? Make a last minute solidarity donation and take us out for a pint
Fundraising: Donations are accepted until 22 Sep 2014
http://www.charitychoice.co.uk/fundraiser/sarahmcdonald/run-hackney-half-marathon

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی