باغ وحش قهرمانی شیراز این شکنجه گاه حیوانات مظلوم وبی زبان را ببندید.گزارشی همراه با تصاویر و فیلم

مطلب و خبر دریافتی

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print
اندازه متن

کجا باید رفت؟ چکار باید کرد ؟ آیا در این کشور اسلامی فریاد رسی وجود نداره ؟ این چه وقاحتیست ؟ این چه بیشرمیست ؟ که عده ایی شکنجه گاه ایجاد میکنند و تازه از آن پول هم در میاورند, این ظالمان حتا آب هم از حیوانات دریغ میکنند و ظرف لجن بجای آب جلوی حیوانات میگذراند , حیوانات زخمی را مداوا نمیکنند, قفس های تنگ و کثیف و متعفن را محل زندگی حیوانات بیچاره کردند و اسم آن را با بی شرمی باغ میگذراند این احمقها حتی نمی دانند که سگ حیوان وحش نیست که در باغ وحش باشد آنها به عشق و محبت انسانها عادت و احتیاج دارند , آنها بهترین دوست انسان هستند شهر داری که طرح کشتن سگها را اجرا میکند صد شرف به شما دارد, ای نامردان ,ای ظالمان , جزای شما آرزوی ماست, باغ وحش قهرمانی شیراز ننگ شیراز است , استاندا ر شیراز چه کاره تشریف دارند ؟ بازدید کنندگان آن ایرانیان بی غیرت و بی معرفت هستند که این لجنزار و گور حیوانات بیچاره زنده بگور شده را باغ مینامند………باغ وحش قهرمانی شیراز این شکنجه گاه حیوانات مظلوم وبی زبان را ببندید.

دوستان عزیز, یاوران حیوانات
تمنا میکنم این پدیشن که در اعتراض مستقیم به قهرمانیها و سیرک و باغ وحش آنهاست را امضا کنید و در به اشتراک گذاشتن آن همت کنید. این شانس رو از دست ندهید و صدایتان را به خارج از ایران به گوش جهان برسانید تا دنیا بداند ایرانیان نیز با آزار و شکنجه حیوانات مخالف هستند و قهرمانی ها بدانند که ماه هیچگاه برای همیشه زیر ابر نمی ماند و مردم جهان صدای این مظلومان گرفتار در چنگ آنها خواهد شد.
امضا و اشتراک
  http://www.thepetitionsite.com/932/702/367/please-save-the-animals-from-a-torturous-life-in-small-cages/#sign

سیرک قهرمانی در قشم / حیوانات چند ماه در به این شکل در گرمای ٤٥ درجه رها شده بودند

باغ وحش قهرمانی شیراز که سگ و الاغ را زنده در قفس شیر به عنوان خوراک جلوی شیر میاندازند

شاهکار آقای حسین قهرمانی صاحب سیرک و باغ وحش قهرمانی که ادعای حیوان دوستی هم دارند  

کلیپ کوتاهی از وضعیت حیوانات در باغ وحش شیراز

ما خواهان بسته شدن سیرک ها و باغ وحش های ایران هستم

دمی با قربانیان باغ وحش شیراز

سیرک قهرمانی در قشم

عکسی از شیرهای بیچاره

عکس دیگری از تعداد زیادی شیر در یک قفس تنگ و تلنبار شده

عکس دیگری از شیرها

عکسی از یک خرس بیچاره

عکس یک خرس بی نوا در نمایش سیرک

اولین اعتراض به سیرک در ایران ٧ سال پیش

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۷- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۸- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۱۹- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۰ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۲ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۴ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۵ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۶ – توییتر بلوک سیاه آنارشیست - Anarchist black block
۲۷ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
۲۸ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
۲۹ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۰ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۱ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۲ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۳ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۴ – تلگرام قیام مردمی
۳۵– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۶- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۷- کانال تلگرام ریتم آنارشی