انديشه و حرکت

یزدانی

Text Size

 سهم شما از سرزمينتان را به شما نميدهند . فکر کردن ممنوع است . گفتن ، شنيدن و ديدن ممنوع است . نوشتن و خواندن و فهميدن ممنوع است . با خبر شدن و با خبر کردن ممنوع است . هرچه آنها بخواهند و تو نخواهی ، برای تو جُرم است . هرچه آنها نخواهند و تو بخواهی ، باز هم برای تو جُرم است . جُرمها واهی هستند و مکافاتهای سنگين برای تو ميبُرند و با تو ددمنشانه رفتار ميکنند . همه اينها برای اين است که ؛ سهم تو را از سرزمينت به تو ندهند و تو همچنان ساکت و مطيع باشی . اين سرزمين عجيبی نيست و اين قوم هم قوم عجيبی نيستند . تا بوده چنين بوده ولی با شدت و ضعف . اما اينبار اوج بی انصافی را تجربه ميکنيم . نماز ، روزه ، دعا ، منبر ، روضه خوانی ، حجاب ، زيارت کعبه و برپائی پرشور مراسم مذهبی ، همه و همه برای يارگيری از بين عوام است . يارگيری از بين عوامی که فکر ميکند ؛ اگر دين و مذهب را از جامعه بگيرند ، همه بی اخلاق ميشوند و همه جا نا امن ميشود . اين بگير و ببندها و ايجاد نا امنی هم برای برقراری امنيت کسانی است که مأموريتشان غارت اموال مردم و ثروتهای ملی به نمايندگی از سوی قشر حاکم است . مردمان کشوری زرخيز و ثروتمند با سوء تدبير توأم با سوء نيت حاکمان اسلامی آنچنان دچار سختی شدند که حتی از عهده تغذيه ساده هم بر نمی آيند . چه بايد کرد ؟ جای آن دارد که دستاويز حاکمان به چالش کشيده شود . اما با اينکه مطالعات متعددی در حوزه انديشه در فضاهای حقيقی و مجازی منتشر شده و عقيده دينی و بويژه سياست دينی را به چالش کشيده اند ، وليکن مثمر ثمر واقع نشده اند . لازم شده که فعاليتهای بی هزينه و يا کم هزينه ای را برای خلاصی از استبداد دينی ، پيشنهاد و سخن را کوتاه کنيم . اهتمام در کاهش جمعيت ، دوری و لغو عضويت از نهادهای طالبانی مانند ؛ سپاه – بسيج – نيروی انتظامی – دستگاه قضائی – حوزه های دينی ( که به حوزه عليمه معروف هستند ) – خود داری از حضور در پای چوبه دار برای تماشای مرگ محکوم به اعدام – کمک به افراد بيکار در صورت داشتن زمين و سرمايه کافی در جهت ايجاد مشاغل توليدی مفيد – آموزش حرف به افراد بيکار جهت ايجاد واحدهای خود اشتغالی – گريز از پرداخت ماليات – خود داری و يا در صورت ضرورت ، سعی در کاهش خريد کالاهای خارجی بويژه کالاهای چينی – خود داری از ساخت و ساز – سعی در برقراری روابط مسالمت آميز و دوری از مخاصمه با شرکای زندگی و شرکای شغلی – کمک به حل اختلافات ميان دوستان ، آشنايان و خويشاوندان – پرهيز از هرگونه رفتاری که ممکن است موجب تضييع حقوق ديگران و سلب آسايش و آرامش آنان شود – پرهيز از شرکت در مراسم دينی و مذهبی از قبيل نمازجمعه و نماز جماعت و عزاداری ها – نرفتن به سفرهای زيارتی مذهبی به خارج و داخل کشور – عدم شرکت در هرگونه انتخابات و رفراندم تحت نظارت و پيش گزينشهای شورای نگهبان – کمک به افراد معتاد در ترک اعتياد – رعايت حقوق ساير جاندارن و حقوق محيط زيست – در تمامی اعمال خودتان ، خيرخواهی و خردوزی را مد نظر داشته باشيد . در اينجا يک نکته لازم به ذکر است و آن اينکه ؛ خانمها را به زحمت و مشقت و نا امنی نياندازيد و آنان را به کاهش پوشش دعوت و تشويق نکنيد . اين کار بشدت خطرناک است و وضع را بدتر ميکند و زمان انتخاب آزاد پوشش هنوز فرا نرسيده . اگر تذکرات بالا مورد توجه قرار گيرد و به آنها عمل شود ، جنايتکاران حاکم متوجه خواهند شد که هيچگونه حمايت مردمی را ندارند . هرچند که هم اکنون نيز بدنه جامعه هيچ حمايتی از اين استبداد دينی نميکند وليکن بسياری از اعمال مردم ، حکايت از حمايت ميکند . آنان با ديدبانی و آمارگيری از رفتارهای دلخواه خودشان در بين جامعه ، خود را محکم ميپندارند و به آدمکشی و غارتگری ادامه ميدهند . شما شهروندان ايرانی نميتوانيد با حرکتهای خيابانی و تجمعات اعتراضی بر عليه استبداد دينی اقدام کنيد ، زيرا اين استبداد با تکيه بر باورهای ساده انديشان و محتاجان به نان شب در اين جمعيت عظيم بيکار ، بقدر کافی مزدور ، آدمکش و حرامی استخدام کرده و هر لحظه آماده خونريزی و جنايتکاری وسيع در کشور است . فکر نکنيد که روش مبارزه پيشنهادی بالا ، بسيار زمان بر است ، چون در صورت درگيری فيزيکی با رژيم جهالت ، بازهم زمان زيادی برای فروپاشی آنان صرف ميشود . در مبارزه فيزيکی که شايد پيشنهاد بفرمائيد ، مصيبتهای فراوانی پيش می آيد و هيچ تضمينی برای پيروزی وجود ندارد . در مبارزه بی خشونت و کم هزينه و شايد بی هزينه ای که در بالا معرفی شده حتی اگر بطور کامل پيروز نشويد ، سنگرهای مهمی را بدون مقاومت طرف مقابل ، فتح نموده ايد و پس از مدت کوتاهی نشانه های ضعف در حريف ديده خواهد شد . هيچ فکر کرده ايد که اگر گزينه خشونت را انتخاب کنيد ، بر سر کودکان چه خواهد آمد ؟ شايد شما بخواهيد يک تجمع اعتراضی بی خشونت داشته باشيد ، وليکن مزدوران رژيم آنرا به خشونت می کشانند و کنترل اوضاع از دست شما خارج ميشود .

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل