انديشه و حرکت

یزدانی

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print
اندازه متن

 سهم شما از سرزمينتان را به شما نميدهند . فکر کردن ممنوع است . گفتن ، شنيدن و ديدن ممنوع است . نوشتن و خواندن و فهميدن ممنوع است . با خبر شدن و با خبر کردن ممنوع است . هرچه آنها بخواهند و تو نخواهی ، برای تو جُرم است . هرچه آنها نخواهند و تو بخواهی ، باز هم برای تو جُرم است . جُرمها واهی هستند و مکافاتهای سنگين برای تو ميبُرند و با تو ددمنشانه رفتار ميکنند . همه اينها برای اين است که ؛ سهم تو را از سرزمينت به تو ندهند و تو همچنان ساکت و مطيع باشی . اين سرزمين عجيبی نيست و اين قوم هم قوم عجيبی نيستند . تا بوده چنين بوده ولی با شدت و ضعف . اما اينبار اوج بی انصافی را تجربه ميکنيم . نماز ، روزه ، دعا ، منبر ، روضه خوانی ، حجاب ، زيارت کعبه و برپائی پرشور مراسم مذهبی ، همه و همه برای يارگيری از بين عوام است . يارگيری از بين عوامی که فکر ميکند ؛ اگر دين و مذهب را از جامعه بگيرند ، همه بی اخلاق ميشوند و همه جا نا امن ميشود . اين بگير و ببندها و ايجاد نا امنی هم برای برقراری امنيت کسانی است که مأموريتشان غارت اموال مردم و ثروتهای ملی به نمايندگی از سوی قشر حاکم است . مردمان کشوری زرخيز و ثروتمند با سوء تدبير توأم با سوء نيت حاکمان اسلامی آنچنان دچار سختی شدند که حتی از عهده تغذيه ساده هم بر نمی آيند . چه بايد کرد ؟ جای آن دارد که دستاويز حاکمان به چالش کشيده شود . اما با اينکه مطالعات متعددی در حوزه انديشه در فضاهای حقيقی و مجازی منتشر شده و عقيده دينی و بويژه سياست دينی را به چالش کشيده اند ، وليکن مثمر ثمر واقع نشده اند . لازم شده که فعاليتهای بی هزينه و يا کم هزينه ای را برای خلاصی از استبداد دينی ، پيشنهاد و سخن را کوتاه کنيم . اهتمام در کاهش جمعيت ، دوری و لغو عضويت از نهادهای طالبانی مانند ؛ سپاه – بسيج – نيروی انتظامی – دستگاه قضائی – حوزه های دينی ( که به حوزه عليمه معروف هستند ) – خود داری از حضور در پای چوبه دار برای تماشای مرگ محکوم به اعدام – کمک به افراد بيکار در صورت داشتن زمين و سرمايه کافی در جهت ايجاد مشاغل توليدی مفيد – آموزش حرف به افراد بيکار جهت ايجاد واحدهای خود اشتغالی – گريز از پرداخت ماليات – خود داری و يا در صورت ضرورت ، سعی در کاهش خريد کالاهای خارجی بويژه کالاهای چينی – خود داری از ساخت و ساز – سعی در برقراری روابط مسالمت آميز و دوری از مخاصمه با شرکای زندگی و شرکای شغلی – کمک به حل اختلافات ميان دوستان ، آشنايان و خويشاوندان – پرهيز از هرگونه رفتاری که ممکن است موجب تضييع حقوق ديگران و سلب آسايش و آرامش آنان شود – پرهيز از شرکت در مراسم دينی و مذهبی از قبيل نمازجمعه و نماز جماعت و عزاداری ها – نرفتن به سفرهای زيارتی مذهبی به خارج و داخل کشور – عدم شرکت در هرگونه انتخابات و رفراندم تحت نظارت و پيش گزينشهای شورای نگهبان – کمک به افراد معتاد در ترک اعتياد – رعايت حقوق ساير جاندارن و حقوق محيط زيست – در تمامی اعمال خودتان ، خيرخواهی و خردوزی را مد نظر داشته باشيد . در اينجا يک نکته لازم به ذکر است و آن اينکه ؛ خانمها را به زحمت و مشقت و نا امنی نياندازيد و آنان را به کاهش پوشش دعوت و تشويق نکنيد . اين کار بشدت خطرناک است و وضع را بدتر ميکند و زمان انتخاب آزاد پوشش هنوز فرا نرسيده . اگر تذکرات بالا مورد توجه قرار گيرد و به آنها عمل شود ، جنايتکاران حاکم متوجه خواهند شد که هيچگونه حمايت مردمی را ندارند . هرچند که هم اکنون نيز بدنه جامعه هيچ حمايتی از اين استبداد دينی نميکند وليکن بسياری از اعمال مردم ، حکايت از حمايت ميکند . آنان با ديدبانی و آمارگيری از رفتارهای دلخواه خودشان در بين جامعه ، خود را محکم ميپندارند و به آدمکشی و غارتگری ادامه ميدهند . شما شهروندان ايرانی نميتوانيد با حرکتهای خيابانی و تجمعات اعتراضی بر عليه استبداد دينی اقدام کنيد ، زيرا اين استبداد با تکيه بر باورهای ساده انديشان و محتاجان به نان شب در اين جمعيت عظيم بيکار ، بقدر کافی مزدور ، آدمکش و حرامی استخدام کرده و هر لحظه آماده خونريزی و جنايتکاری وسيع در کشور است . فکر نکنيد که روش مبارزه پيشنهادی بالا ، بسيار زمان بر است ، چون در صورت درگيری فيزيکی با رژيم جهالت ، بازهم زمان زيادی برای فروپاشی آنان صرف ميشود . در مبارزه فيزيکی که شايد پيشنهاد بفرمائيد ، مصيبتهای فراوانی پيش می آيد و هيچ تضمينی برای پيروزی وجود ندارد . در مبارزه بی خشونت و کم هزينه و شايد بی هزينه ای که در بالا معرفی شده حتی اگر بطور کامل پيروز نشويد ، سنگرهای مهمی را بدون مقاومت طرف مقابل ، فتح نموده ايد و پس از مدت کوتاهی نشانه های ضعف در حريف ديده خواهد شد . هيچ فکر کرده ايد که اگر گزينه خشونت را انتخاب کنيد ، بر سر کودکان چه خواهد آمد ؟ شايد شما بخواهيد يک تجمع اعتراضی بی خشونت داشته باشيد ، وليکن مزدوران رژيم آنرا به خشونت می کشانند و کنترل اوضاع از دست شما خارج ميشود .آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۷- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۸- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۱۹- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۰ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۲ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۴ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۵ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۶ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۷ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
۲۸ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
۲۹ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۰ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۳۱ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۲ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۳ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۳۴ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۵– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۶- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۷- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۸- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۹- تلگرام قیام مردمی