قسمت اول – برای منافع گسترده، آنارشیسم چه سیاستی دارد؟

گفتگو با نظام جلالی / اسفند ۱۳۸۸

Text Size

پرسش: برای منافع گسترده، آنارشیسم چه سیاستی دارد؟ مثلاً در مورد حوزه‌های نفتی، یا محیط زیست.
مثلاً اگر دولتی نباشد و یا اعمال قدرتی از طرف دولت نباشد، از ثروتی مثل نفت چطور می‌شود بهره‌برداری کرد؟
یا در مورد محیط زیست، مثلاً فرض کنید عده‌ای علاقه دارند که گونه‌های در معرض خطر را شکار کنند. یا اینکه می‌خواهند ضایعات شیمیایی کارخانه‌های خود را اطراف شهر تخلیه کنند. آنجا که شورای محلی وجود ندارد.. دارد؟ یا اینکه اگر آن حومه یک شورای محلی دارد ممکن است توسط آن کارخانه‌دار به آن‌ها رشوه داده شود.
برای این معضلات، آنارشیسم چه جوابی دارد؟

نظام جلالی : تفاوت چگونگی اصول تدوین قوانین در جامعه‌ای که دولت بر آن حاکم است با جامعه‌ای که فاقد دولت است در این است که قوانینی توسط حکومتگران تدوین می‌شود که در جهت کنترل و تسلط بر جامعه، حفظ و تامین منافع قدرت می‌باشد و قوانین همه جا نسبت به کسی که در قدرت است و قدرت اعمال و اجرای قانون را دارد با کسی که قدرت بر او اعمال می‌شود، یکسان عمل نمی‌کند، به عنوان مثال چاقو زدن به کسی، کسی را مجروح کردن، دزدیدن پول و… در همه جوامع جرم است، اما این قوانین فقط در مورد مردم اعمال می‌شود، چرا که خود حکومت گران به عنوان مثال در ایران در روز روشن طرفداران حکومت با چاقو به ضرب و جرح مردم می‌پردازند. در همه کشور‌ها حتا دزدیدن یک نان، دزدی محسوب می‌شود اما بسیاری از دولت مردان در سرتاسر دنیا به دزدی‌های میلیونی یا میلیاردی مشغول بودن و یا هستند. هیچ فردی اجازه ندارد و نباید داشته باشد که دیگری را مجروح کند و در جوامعی که دولت حاکم هست اما این حق برای پلیس محفوظ هست و انواع ابزار خشونت در اختیار دولت و پلیس قرار دارد.
در حالی که در یک جامعه آنارشیستی قوانین در جهت منافع عموم مردم می‌باشد که منافع فردی و جمعی آنان را تامین کند و قوانین در جهت آسایش، رفاه، امنیت و منافع برابر همگانی خواهد بود و در این مسیر قوانین توسط همه آحاد مردم و نه نمایندگان آن‌ها تدوین می‌شود. چرا که آنارشیست‌ها اعتقاد به مشارکت همگانی دارند.
اما در مورد پاسخ به سوالات شما باید گفت اگر ما بدانیم که سیستم تصمیم گیری در هر جامعه‌ای بر چه اساسی است و قوانین بر چه اساسی و چگونه تدوین می‌شود، آن موقع پاسخ برای بسیاری از سوالات روشن خواهد شد.
در مدل آنارشیستی که دولت ملی نیز وجود ندارد، منابعی مثل نفت، گاز، آهن، مس و… در هر نقطه‌ای از جهان که قرار داشته باشد به همه ساکنین جهان تعلق دارد، بنابرین یک کنترل و نظرات جمعی و همگانی با یک سیاست یکسان در عرصه جهانی در این زمینه‌ها وجود خواهد داشت. امروزه بر ثروت نفت توسط مردم جهان هیچ کنترلی نیست و درآمد نفت تبدیل به ثروت شخصی عده معدودی از دولت مردان و سیاست مداران شده است و اتفاقا از جمله اشکالاتی است که بر وجود و کارکرد دولت وارد است.
اتفاقا دولتمردان از طریق ثروت نفت که به مردم تعلق دارد در جهت سرکوب‌‌ همان مردم استفاده می‌کنند و ما می‌توانیم بگوییم که هیچ کنترل و نظارتی بر این ثروت عمومی جامعه و مردم وجود ندارد.
در مورد محیط زیست نیز دقیقا این دولت‌ها هستند که باعث نابودی آن می‌شوند. آیا کار خانه‌های اسلحه سازی دولت‌ها با می‌ن‌هایشان با بمب‌هایشان محیط زیست را تخریب نمی‌کنند؟ آیا نیرو گاه‌های اتمی، زباله‌های اتمی و بمب‌های اتمی محیط زیست را تخریب نمی‌کنند؟ آن‌ها نه تنها گونه‌های در معرض خطر گیاهی و جانوری را نیز از بین می‌برند بلکه کل حیات بر روی کره زمین را در معرض خطر جدی نابودی قرار داده‌اند. آنارشیست‌ها از همین امروز خواستشان تعطیلی کارخانه‌های اسلحه سازی و نیرو گاه‌های اتمی است. در مورد اینکه مثلاً فرض کنیم عده‌ای علاقه دارند که گونه‌های در معرض خطر را شکار کنند، از آنجایی که بهترین نظارت در جامعه آنارشیستی وجود دارد و انسان‌ها همه در مورد سرنوشت کره زمین تصمیم می‌گیرند و هم در این مورد فرهنگ سازی می‌شود و هم نظارت تشکل‌های طرفدار محیط زیست این مشکل را حل خواهند کرد، چرا که چند میلیارد انسان نظارت بهتری را بر یک جامعه انسانی و برابر دارند و چندین برابر امروز تشکل‌های خود سازمانده طرفدار محیط زیست شکل خواهد گرفت.
کسی نمی‌تواند در یک جامعه آنارشیستی ضایعات شیمیایی کارخانه‌ را اطراف شهر تخلیه کند، چرا که بر طبق قوانین و اصولی که توسط مردم در شورا‌ها و واحد‌های خود گردان محلی تدوین می‌شود، چه کسی می‌خواهد که ضایعات شیمیایی کارخانه‌ را اطراف شهر تخلیه کنند؟ ما در چنین جامعه‌ای یک شورا ی شهر داریم (که به شکل داوطلبانه تمامی شهروندان در آن شرکت می‌کنند و نه نمایندگان) که اجازه چنین کاری را نمی‌دهد چرا که هم به جامعه بشری آسیب می‌زند و هم به مردم اون شهر، یک شورای کارخانه داریم با‌‌ همان سیاست، که کارخانه را اداره می‌کند و‌‌ همان افراد عمدتا ساکنین‌‌ همان شهر خواهند بود به اضافه واحد‌های داوطلبانه خود گردان طرفدار محیط زیست، خبرنگاران و… در واقع همه جا شورای محلی خود گردان وجود دارد.

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل