فایده آنارشیسم برای اجتماع چیست؟

گفتگو با نظام جلالی / اسفند ۱۳۸۸

Text Size

پرسشگر: می‌شه بپرسم «فایده» آنارشیسم برای اجتماع چیست؟

نظام جلالی: امکان عملی مشارکت همگانی در پیش برد سرنوشت جمعی
جلوگیری از اعمال قدرت یک بخش از جامعه بر کل جامعه و از بین بردن اعمال دیکتاتوری اقلیت یا دیکتاتوری اکثریت بر کل جامعه
جلوگیری از انباشت ثروت و تمرکز قدرت در دست بخش کوچکی در اجتماع
استفاده از خرد جمعی به جای رهبری فردی در اداره جامعه

پرسشگر: و هنگامی که آنارشیسم (به فرض) به این اهداف ایده آل گرایانه خود بطور کامل دست یافت، نظم نوینی بر پا می‌کند؟ و به این ترتیب زمینه را برای به وجود آمدن آنارشیستهای بعدی فراهم می‌کند؟

نظام جلالی: آنارشیسم انتها ندارد و یا نقطه پایان و همیشه سیال و در حال تحول و دگرگونی خواهد بود. آنارشیست‌ها برای‌‌ همان مقطع که در آن هستند تصمیم لازم را می‌گیرند و نه برای همیشه یا برای همه نسل‌ها

پرسشگر: مبارزاتی که برای هدف و اهدافی انجام می‌شوند در دستیابی نسبی به این اهداف است که معنا پیدا می‌کنند. آنارشیسم که در هر مرحله دستیابی به این اهداف در قالب ضد فلسفه وجودی خود استحاله شود، چطور می‌تواند قابل درک و پذیرش باشد؟ به عبارت دیگر، من آنارشیست امروز، چطور می‌توانم بر ضد آنچه خود در آینده آن خواهم شد مبارزه کنم؟

نظام جلالی: من از استحاله در قالب ضد فلسفه وجودی خود آنارشیسم چیزی نگفتم و این تعبییر شما است و نمی‌دانم چگونه به این نتیجه رسیدید.
پرسشگر: آنچه شما به عنوان «اهداف» آنارشیسم نام بردید همه مفاهیمی هستند که جوامع توسعه یافته خود را در جهت برقراری آن‌ها معرفی می‌کنند، در حالیکه دستیابی به چنین مفاهیمی (عدالت اجتماعی، دموکراسی، آزادی‌های فردی و…) بصورت کامل و صد درصد غیر ممکن هستند. برداشت من از آنارشیسم و صحبت شما این است که آنارشیسم در صدد شکستن چارچوبهاست، ولی از آنجا که با چارچوب شکسته امکان ادامه بقای اجتماع نیست، مجبور است که چارچوب‌های جدیدی بنا کند و در همین نقطه است که در برابر فلسفه وجودی خود (شکستن چارچوب‌ها) قرار می‌گیرد.

نظام جلالی: بله درست است که بی‌نظمی هم خودش نوعی نظم است و یا مثلا بی‌قانونی هم نوعی قانون است، ولی این کجا و آن کجا
دوست عزیز، اهداف آنارشیسم جهانی است و فقط مربوط به جوامع توسعه یافته نمی‌شود و نمی‌دانم این چگونه‌شناختی است که شما از آنارشیسم دارید و یا چگونه به آن رسیده‌اید. هر کدام از ما داریم از ۲ ساختار مختلف صحبت می‌کنیم و احتمالا عدم شناخت یکسان ما از آنارشیسم و جامعه آنارشیستی است که متوجه مفاهیم مورد بحث یکدیگر نمی‌شویم.

پرسشگر: منظور من این نبود. از نظر من و بنا بر شواهد موجود (آنارشیستهای معاصر و تنها جنبش آنارشیستی مستقل و در محدوده عمل اجرا شده که سراغ دارم، یعنی آنارشیستهای اسپانیا پیش از جنگ داخلی) آنارشیسم تنها یک بولدوزر است. آنارشیست مایل به خراب کردن است و آنجا که بخواهد بر ویرانه‌های آنچه خراب کرده چیزی بسازد، دیگر آنارشیسم نیست و خود به هدف تخریب آنارشیسم تبدیل می‌شود.
نظام جلالی: آنارشیسم صرفا اگر به معنای تخریب‌گری باشد حرف شما درست است اما این معنای آنارشیسم نیست. آنارشیسم دولت، قدرت، قانون حاکم، مرز‌های موجود، زندان‌ها، نظم موجود، اقتدار، سلطه، حق ویژه، نظام سرمایه داری و… را تخریب می‌کند و به جای آن با مشارکت و خرد جمعی جامعه آنارشیستی را اداره می‌کند.
پرسشگر: به نظر من «مشارکت و خرد جمعی» عبارتهای مبهمی هستند. دقیقا قرار است چگونه باشد؟ یک نظام شورایی؟
نظام جلالی: اگر یک مفهوم مشترک از اداره جامعه توسط شورا‌های خود گردان محلات، ادارات، کارخانجات و…. مورد نظرمان باشد بله بخشی از آن است به اضافه تشکلات داوطلبانه خود گردان اجتماعی و فداراسیون هاو…

 

پرسشگر: اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی این تجریه را از سر گذراند و چندان موفق نبود.

نظام جلالی: لطفا این ۲ مقاله را بخوانید.

گفتگو: قسمت اول – برای منافع گسترده، آنارشیسم چه سیاستی دارد؟

گفتگو: قسمت دوم – برای منافع گسترده، آنارشیسم چه سیاستی دارد؟

دوست عزیز پس معلوم است چیزی از آنارشیسم نمی‌دانید که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را با آنارشیسم یکی می‌پندارید
در اتحاد جماهیر شوروی دولت، حزب، ارتش، پلیس، مرز، نیروگاه و سلاح اتمی، زندان، اعدام، انباشت ثروت، تمرکز قدرت، اتوریته، اقتدار، هیراشی، حق ویژه و انحصاری و… وجود داشت که آنارشیسم از اساس با آن مخالف است. دوست عزیز اینگونه نتیجه گیری کردن باعث می‌شود که عدم اطلاع شما از آنارشیسم را نشان دهد اگر نگوییم که سیاسی و مغرضانه است حد اقل عدم شناخت و مطالعه شما را در این زمینه نشان می‌دهد.

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل