جنبش تسخیر ؛ بلوکوپای؛ در شهر گوتینگن

http://goettingen.blockupy.org/

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print
اتحاد و مبارزه برای جهانی آزاد بدون استثمار
از پانزدهم  تا بیست و پنجم ماه مه ۲۰۱۴ ،  دوره کاندیداتوری در انتخابات مجلس اروپا میباشد.بدینجهت جنبش اعتراضی »تسخیر» بنام بلوکوپای ، در اعتراض به سیستم سرمایه داری موجود آکسیون های مختلفی را در سراسر کشورهای اروپایی سازماندهی میکند. همچنین در شهر گوتینگن روز جمعه ۱۶ ماه مه.
کارزار اعتراضی بلوکوپای، تنها نوک تیز حمله خود را به سیستم بانکی محدود نمی سازد ،بلکه اعتراض علیه راسیسم، جنگ و نظامیگری،مردسالاری، علیه استثمار و بیکاری شغلی اعلام میکنند.
بحران سرمایه داری کنونی،روزبروز موقعیت زندگی معیشتی کارگران ، بیکاران وزحمتکشان دیگر را وخیم‌تر میسازد. دول سرمایه داری اروپایی به بهانه رفع این بحران ، تا کنون میلیاردها دلار از هزینه های عمومی مردم آشکارا با زور ربوده و به جیب صا حبان سرمایه الیگارشی منتقل کرده. و همچنین برای سود بهتر ، سیستم ریاضت کشی یعنی کاهش دستمزد و تقلیل بیمه زندگی ، بهداشت ، رفاهی را در برنامه اجرایی دولتی خود به پیش میبرد.
این سیاست صرفه جویی تا کنون وضعیت زندگی زحمتکشان کشورهای یونان، اسپانیا ، ایسلاند،ایرلند،ایتالیا……وخیم تر ساخته است.
دول اروپا بخصوص آلمان با کمال بیشرمی و شووینیستی علت بحران را در تنبلی و بی عرضگی زحمتکشان این کشورها جستجو میکند و جو راسیستی و شوینیستی  را در اجتماع دامن میزند و سیاست و قانون مهاجر ستیزی را به مرحله اجرا میگذارند.دیوارهای بسته مرزی اروپا با مجهزترین مراقبت های نظامی و الکترونیکی برای جلوگیری از مهاجرت،  تایید بر آن است.این سیستم فشار اجرای ریاضت اقتصادی علیه کارگران و زحمتکشان جهان باید از بین برود. باید به خیابان آمد و علیه سیستم سرمایه داری حال که حاصلی جز بازتولید سیاست های نژاد پرستانه و رقابت علیه همدیگر و علیه کارگران زحمتکش دیگر نقطه جهان در پیش ندارد ، همبستگی جهانی را با یکدیگر اعلام کنیم.روز جمعه شانزدهم ماه مه در گوتینگن، از ساعت ۱ بعد از ظهر، آکسیون های اعتراضی مختلفی در مکانهای شهر علیه بانکها ، علیه کنسرنهای معاملاتی خانه ،علیه نیروی کار ارزان و استثمار شدید توسط کنسرنهای تولیدی در جهان و آکسیون اعتراضی علیه راسیسم  بعنوان برقرار کردن کمپین اعتراضی پناهجویان برگزار میگردد.

ساعت ۱ بعد از ظهر آکسیون آموزش فنی برای همه
مکان: جلوی درب آموزشگاه حرفه ای فنی
ساعت دو بعد از ظهر در مقابل پست علیه سیاست بانکی
مکان: پست در خیابان  گرونر اشتراسه
ساعت سه بعد از ظهر تئاتر اکسیونی علیه سیستم ریاضت کشی و رقابت سرمایه داری
مکان: گنزه لیزه
ساعت ۴ بعد از ظهر اکسیون علیه  محدود کردن رفاه بیمه درمانی و بهداشتی
مکان : خیابان بور گر جلوی ت ک ک
ساعت ۵ میتینگ اعتراضی علیه سیاست بحران و علیه راسیسم
جلوی کلیسای یاکوبی
از ساعت ۱ تا ۶ بعد ازظهر کمپین اعتراضی پناهجویان در آنجا حضور فعال دارند
برای اطلاع در باره تاریخ و پیدایش کارزار ضد سرمایه اری بلوکوپای میتوانید به گاهنامه صفحه ۱۱ و ۵۰ مراجعه کنید.


آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان