به مبارزات ما کمک کنید

اکنون طالبان به سرعت در حال تصرف افغانستان است. طبق چندین شواهد تأیید شده، آنها از ۱۰ جولای ۲۰۲۱، اکثر مناطق افغانستان را تحت کنترل دارند.

هر استان و شهر که طالبان تصرف میکند، به دستیابی بیشتر آنها به پایگاه های نظامی و تسلیحات پیشرفته نظامی می انجامد. مهمترین هدف طالبان ساخت یک دولت اسلامی شبیه داعش است. قدرت‌گیری طالبان با عقاید ارتجاعی مذهبی و سابقه خونریزی آنها و تحمیل یک حکومت دینی دیگر بر مردم منطقه، با مبارزات مردم برای آزادی در افغانستان متضاد است.

این جنگ دولت افغانستان با طالبان اصلاً مانند یک جنگ واقعی نیست، بلکه بیشتر شبیه یک نمایش است. دولت از سربازان در جبهه پشتیبانی نمی‌کند و در نتیجه سربازان نمی‌توانند در برابر حمله طالبان مقاومت کنند. در طی مذاکرات صلح‌جویانه ناکام، دولت هزاران عضو طالبان را آزاد کرد که این باعث افزایش روحیه جنگجویی و قدرت طالبان در عملیات تروریستی آنها شد. دولت منجی مردم نخواهد بود.

مردم برای دفاع از خود در برابر طالبان و جلوگیری آینده کابوس‌مانند یک دولت بنیادگرا اسلامی اسلحه برداشتند. با این حال، مبارزه آنها به طور مداوم توسط دولت ها و احزاب کوته فکر سرکوب و مصادره می شود. ایالات متحده هر گروه مستقل را تحت دکترین “ضد شورش” خود سرکوب کرد. احزاب مذهبی و سیاسی برای افزایش نیروها و نفوذ حزبی خود از بحران موجود سؤاستفاده می کنند. آنها نشان داده اند که در برابر تهدید طالبان چقدر کوته فکر و ناکارآمد هستند.

توافق ضمنی بین کشورهای منطقه و ایالات متحده وجود دارد که به طالبان اجازه می دهد افغانستان را در تصرف کنند. طالبان ادعا كرده است كه ايران و روسيه با حضور يک دولت اسلامی در افغانستان موافقت کرده اند. ایران در تاریخ ۷ جولای میزبان هیئت های عالی رتبه طالبان بود و طالبان بدون هیچ گونه درگیری با نیروهای ایرانی در تاریخ ۹ جولای چندین گذرگاه مرزی بین ایران و افغانستان را تصرف کردند. با وجود این بحران کنونی ، کشورهای میزبان پناهندگان افغان حتی روند اخراج را متوقف نکرده اند. آلمان به تنهایی 27 پناهجوی افغان را در روز چهارشنبه ۷ جولای به افغانستان برگردانده است. به نظر می رسد که دولت های جهانی مصمم هستند که بگذارند مردم افغانستان تحت سلطه طالبان رنج ببینند یا برده اهداف امپریالیستی و سرمایه داری خود باشند.

آنارشیسم در افغانستان جوان است و نیروهای ما اندک هستند. با این وجود، ما راه های مختلفی را دنبال کردیم تا در برابر پیشرفت طالبان مقاومت کنیم زیرا یک ظرفیت انقلابی کوچک برای یک جامعه آزاد خودمختار و دمکراتیک در افغانستان وجود دارد که باید از آن دفاع شود.

اولویت ما امنیت هم‌قطاران مان در افغانستان است. به دلیل گسترش هرچه بیشتر ناامنی و بیکاری، باید مواد غذایی، ژنراتور تولید برق، اسلحه و سایر اقلام دیگر را تهیه می‌کردیم اما هم‌قطاران ما  به دلیل کم‌بودی‌های مالی و همچنان نیروی کم، تصمیم به مهاجرت غیر قانونی گرفته‌اند که این نیز بنیه مالی‌اش از راه جمع‌آوری کمک مالی تقویت می‌کند.

اگر راه دیگر و یا شیوه بهتری برای خروج رفقای ما در افغانستان به ذهن تان می‌رسد، با ما تماس بگیرید.‌