یادداشت ها

CALL FOR INTERNATIONAL WEEK OF SOLIDARITY WITH ANARCHIST PRISONERS FOR A WORLD WITHOUT PRISON AND STATE

فراخوانِ هفته ی همبستگی جهانی با زندانیان آنارشیست؛ برای دُنیائی بدون دولت و زندان

22 آگوست یادداشت ها
برگردان به زبان فرانسوی: سُهیل عربی، آنارکو سندیکالیست در ایران

SOHEIL ARABI, LE SYNDICALISTE ANARCHO IRANIEN

21 آگوست یادداشت ها
The anarchists and the Cuban Revolution: between jubilation and disenchantment Fuente / Os anarquistas e a Revolução cubana: entre júbilo e desencantamento

Los anarquistas y la Revolución cubana: entre el júbilo y el desencanto

9 جولای یادداشت ها
قتل های ناموسی در ایران

CRIMES D’HONNEUR EN IRAN

27 می یادداشت ها
یکی از روستاهای یونان، دهیاری را منحل و با ایجاد شوراهای مردمی در حال اداره روستا هستند

ΣΤΑΓΙΑΤΕΣ ΠΗΛΙΟΥ Τη διαχείριση του χωριού αναλαμβάνει η λαϊκή συνέλευση

13 می یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است