گنجه آنارشیستی

نوشته ای از : آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر

آنارشیسم در اسرع وقت!

15 آوریل گنجه آنارشیستی
نویسنده: رنه برتیه – René Berthier برگردان: نادر تیف

چرا و چگونه ضدانقلاب بلشویک قیام کرونشتات را سرکوب کرد؟

16 مارس گنجه آنارشیستی
یکصدمین سالروز قیام خونین کرونشتات + ویدئو کلیپ به انگلیسی

THE 100TH ANNIVERSARY OF THE BLOODY UPRISING IN KRONSTADT + Video Clips in English

7 مارس گنجه آنارشیستی
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است