مقالات

پیشنویس پیشنهادی و موقت

بیانیه سیاسی فدراسیون عصر آنارشیسم

2 سپتامبر مقالات
مترجم : سوفیست / منبع : crimethinc

راهنمای آنارشیستی جان به‌در بردن از ویروس

19 آگوست مقالات
من سهیل عربی دوست دارم این را از روی پشت بام ها فریاد زنم، انسان دشواری وظیفه است

سهیل عربی : ما براندازیم جور و جهل را سرنگون و خانه را از نو میسازیم

3 آگوست مقالات

زندان

27 جولای مقالات
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است