مدرسه آنارشیستی

کودکان ایران در فاضل آب خیابان آبتنی می کنند

CHILDREN BATHE IN THE DRAIN IN IRAN + Video

4 جولای مدرسه آنارشیستی
از مبارزات حق طلبانه ی طبقه ی کارگر در ایران پُشتیبانی کنیم

SUPPORT THE FAIR FIGHT OF THE WORKING CLASS IN IRAN + Video

4 جولای مدرسه آنارشیستی
نامه سرگشاده اعتراضی به کنفدارسیون بین المللی مواد غذایی - ای یو اف

OPEN LETTER IN PROTEST AGAINST THE INTERNATIONAL UNION OF FOOD – IUF

4 جولای مدرسه آنارشیستی
تبعیض جنسّیتی و نِگرش تحقیر آمیز در ایران

GENDER DISCRIMINATION AND HUMILIATING ATTITUDE IN IRAN

28 ژوئن مدرسه آنارشیستی
سه پسر جوان منتظر اجرائی شدن حُکم اعدام در ایران هستند

THREE YOUNG BOYS ARE WAITING FOR THE EXECUTION IN IRAN

25 ژوئن مدرسه آنارشیستی
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است