اخبار روز

با موضوع شرایط مهاجران در یونان

گفتگوی زنده جمهوری بیخدایان با آبتین پارسا

۲۶ خرداد اخبار روز
ترجمه به زبان اسپانیایی توسط آنارشیستهای مکزیک / حمله اتحادیه آنارشیست های ایران و افغانستان به دفتر دولت یونان

Inmigrantes contra SYRIZA

۲۲ خرداد اخبار روز
حمله اتحادیه آنارشیست های ایران و افغانستان به دفتر دولت یونان

Immigrants against SYRIZA(leftist government of greece)

۲۰ خرداد اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است