گزارشی از یک زندانی سیاسی، از درونِ شکنجه گاهی در اُستان تهران

A REPORT BY A POLITICAL PRISONER, FROM A TORTURE CHAMBER IN THE TEHRAN PROVINCE

10 مارس مقالات

 

عصر آنارشیسم: گزارشی از یک زندانی سیاسی، از درونِ شکنجه گاهی در اُستان تهران

 

بازگشت به قرون وسطا و صدر اسلام!

 

پنجاه ضربه شلاق به دلیل سَر خَم نکردن در برابر ستمگر؛ توسط دادگاه کیفری ۲ اُستان، مجتمع قضائی قدس شعبه ی ۱۱۶۵ به ریاست جعفر فرهمَند، “رضا محمد حسینی” زندانی سیاسی  بیست و هشت ساله را بابت اتهامِ توهین به مأمور دولت، محکوم به تحمل پنجاه ضربه شلاق، حّد کرده است.

 

حَد مجازات شلاق جنایت و فاجعه است. حضور چنین محکومیتی علاوه براین که از ابتدا ناعادلانه و فراوان بوده ، نقض صریح حقوق انسانی و جنایت علیه بَشریت است. جامعه ی جهانی؛ یعنی تمام انسان ها باید جمهوری اسلامی را بدین اَعمال وحشیانه و إعمال انواع شکنجه برای انسان ها از جمله زندان های انفرادی و زندان های سختگیرانه اش، و همچنین صدور احکام اعدام و شلاق، نه فقط مؤاخذه و محکوم که سر نگون کنند. جمهوری اسلامی مجموعه ای از جلاّدانی است که هزاران انسان را در زندان هایش مورد آزار و شکنجه قرار می دهد!

 

درگیری رضا محمد حسینی با علی صفائی یَرقانی، فرزند آیت الله یرقانی رئیس فورس اطلاعات زندان اوین در رابط با تبعیض بین ستمگر آغاز می شود. یرقانی می گوید حضور زندانیان در فروشگاه بند ممنوع است! رضا می پُرسد چرا این مأموریت فقط در مورد زندانیان سیاسی انجام می شود؟

 

زندانیانِ مالی هر وقت بخواهند به فروشگاه ها می آیند و اجناس را بدون نوبت ، بطور مستقیم  و بدون اینکه در صف بایستند، به اتاق های خود می بَرند و احتکار می کنند. طبق معمول ته مانده ی اجناس به دیگر زندانیان می رسد. چرا باید سَرگُل اجناس به یک عده از زندانیان اختلاسگر برسد و سایر زندانیان گزینه ای جز خرید اجناس بدون کیفیت نداشته باشند؟

 

یرقانی پاسخ اعتراض های محمد حسینی را با تهدید او به تبعید به زندان دور تر و کمی بالاتر می دهد. رضا به او می گوید: “تو غلط می کنی که انسانی را به دلیل دفاع از حقوق خویش تنبیه کنی”! و همین جمله مصداق جُرمِ توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه می شود و او را محکوم به تحمل پنجاه ضربه شلاق می کنند. از جمله نکات مهم این محکومیت اصرار و تحریکِ “امیر وزیری” به شکایت علیه رضا محمد حسینی است. امیر وزیری که نام دادیار ناظر بر زندانیان را یدک می کشد، بجای آنکه به وظائف خود عمل کند، به شکایت و مطالبات زندانیان رسیدگی کند، نه تنها به آئین نامه ی سازمان زندان ها و قانونی که او را دستکم به سه مرتبه بازدید از زندان در هفته موظف کرده، توجه ای نمی کند بلکه بجای آنکه دادِ زندانی را بستاند، خود نیز آن مُشت آهنینی می شود که برای حفظ حاکمیت بایست به دهان هر معترضی کوبیده شود!

 

ابراهیم رئیسی که مُدعی است جمهوری اسلامی بهتر از هر حکومتی دیگر در جهان حقوق انسانی را رعایت می کند، باید توضیح دهد که اوّلن چرا طرح طبقه بندی زندانیان اجرا نشد، و گر نه از جمله  وارد درگیری اختلافات نمی شد و مهم تر اینکه چرا دادیار ناظر زندان به وظائف خود عمل نکرده است. روزی سرد، هنگامی که زندانی، داد یاری ندارد که به او مطالبات و شکایت خود را مطرح کند، چه راهکاری برای مقابله با تبعیض و بیدادگری ها برای او باقی می ماند؟

 

زندانی اختلاسگر که باعث فقر و دُشواری مردم شده است، به مرخصی های طولانی مدت می رود و حین اندک روز هائی که در زندان است بهترین اجناس زندان را برای خود بر می دارد، در حالی که خیلی از زندانیان … و گُریزه خواب هستند. او چند تخت را تبدیل به انباری خود و محلی  برای احتکار اجناس می کند. بهترین اجناس فروشگاه، اوّل به او داده می شود و می تواند  به جاهائی بروَد که دیگر زندانیان حق رفتن به آنجا را ندارند. در مثال در زندان تهران بزرگ، این زندانیان یک شبه ثروتمند شده، می توانند از تیپ خارج شوند و در محوطه ی گلُکاری شده ی بیرون از تیپ قدم بزنند، در حالی که در هواخوری های بَعدی، هیچ فضای سبزی نیست و بجز این زندانیان نورِ چشمی دیگران، در حسرت تماشای یگ گل و یک وجب سبزه هستند بجز سیم خاردار و دیوار های بلند، هیچ نمی بینند!

 

در زندان اوین هم، عده ای اشخاص که هدایا و رشوه های مختلف به برخی از مسئولین می دهند اجازه دارند هر وقت بخواهند از بند خارج شوند و در محوطه ی بیرون از بند که بزرگ تراست و نمای بهتری دارد برای خود آزاد بچرخند. در بندهای پُر إزدحام … اتاق های آنها امکانات بیشتر از هُتل دارند و برای کسانی که اهلِ رشوه دادن نیستند، کم خوابی و ساچمه پلو می ماند!

 

این یک خلاصه ای بود از محکومیت رضا محمد حسینی به پنجاه ضربه شلاق بخاطر این که جوابِ وزارت اطلاعات را داده و اعتراض کرده به تبعیض بین زندانیانی که هستند؛ و باید یک هَجمه ای در برابر این ستمگری بشود! چون اصلِ مجازات شلاق، جنایت کارانه و ضد بشری است چه برسد به اینکه محاکمه هم نا عادلانه صورت گرفته باشد. تمام

 

————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism era , MOktober 04, 2020

P.S: The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

Federation of Anarchism era has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————- ۳- عصر آنارشیسم در توئیتر

Tweets by asranarshism

———————————–

۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

—————————————

۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام

بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ – ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ – آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان ( ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است