Statment by the anarchist organization for reconstruction of militant proletariat about the events of GARE, Kurdistan

بیانیه سازمان آنارشیست برای بازسازی پرولتاریای مبارز در مورد وقایع گاره ، کردستان

Text Size

Turkish troops have been defeated and forced to retreat from Gare, Kurdistan. The Turkish state now tries to blame Kurdish Guerrillas for the deaths of Turkish prisoners of war who were kept in a prison camp which was bombed by Turkish fighter jets. It is clear that the Turkish state is looking for any excuse to continue their fascist war against the Kurds. The PKK has never harmed prisoners of war and it is obvious that the Turkish state is using dirty tricks to try and gain support at home and abroad. The Turkish state is using this as an excuse to commit a political genocide, targeting the People’s Democratic Party (HDP). The media propaganda of the invader Turkish regime has blamed Kurdish forces for killing prisoners of war in the Gareh camps, claiming that Turkish soldiers held in these camps were executed by Kurdish forces; This is while the media lie of the invader regime of Turkey is quite obvious, because the invader regime of Turkey has killed its own captive forces by bombing the prisoners of war camps

 

Also Monday, 15 February, 718 people including administers and members of HDP, were taken into custody according to the Turkish ministry. Monday’s operation by the Turkish police proves more than ever that these lies of the invader Turkish regime to legitimize further repression against political activists inside and outside Turkey

 

Guerrilla TV broadcast video footage of the bombing of a prisoner of war camp in Gare. The soldiers of the invader Turkish regime suffered fatal blows from the Kurdish guerrillas in the occupier attacks on Gare and were forced to flee the region

The moment of the air attack of the fighters of the invading Turkish army on the prisoners of war camp(video, exist in the post)

 

According to the statement and information released by the strugglers in Kurdistan, the fascist Turkish regime has used chemical weapons in attacking the Gare region. It is quite clear that the fascist regime in Turkey intends another genocide. The Turkish regime has repeatedly shown that it wants to eliminate the Kurds from the face of the earth. Why political organizations and groups are in absolute silence? The Turkish regime’s desire for the genocide of the Kurds is an issue that should be an international solidarity to fight back against Turkish state terrorism

 

The Rojava Social Revolution is the best example in the history of humanity that proves that local self-organization, along with international solidarity and class struggle from the oppressed, can create a structure in which there is freedom, equality and social justice. It is the duty of all those who believe in self-organization and international solidarity to defend the social revolution of rojava and its achievements

 

The anarchist organization for the reconstruction of the militant proletariat, when six years ago in the same region that is today one of the regions of the liberation struggle, we started our activities in Iran under the name of “Shiraz Fighters”, the thoughts were not far from our minds that the freedom, equality and social justice that we were looking for them in Europe, suddenly came in the reeds of northern Syria. Although in 2016, we left Iran, Kurdistan, Turkey for Europe, but it is our political and historical responsibility to react to what is happening in this region and not to focus our struggles only on Europe

 

Solidarity with our comrades in Kurdistan

Long live international class solidarity

Solidarity is our weapon

Down with the state terrorism of Turkey

The anarchist organization for reconstruction of militant proletariat
۱۶ February 2021

https://www.indymedia.nl/node/49085

بیانیه سازمان آنارشیست برای بازسازی پرولتاریای مبارز در مورد وقایع گاره ، کردستان

نیروهای ترک شکست خورده و مجبور به عقب نشینی از گاره کردستان شده اند. دولت ترکیه اکنون تلاش می کند چریکهای کورد را مقصر کشته شدن اسیران جنگی جلوه دهد که در اردوگاه ها توسط جنگنده های ترکیه بمباران شده است. روشن است که دولت ترکیه به دنبال هر بهانه ای برای ادامه جنگ فاشیستی خود علیه کوردها می‌گردد. پ.ک.ک هرگز به اسیران جنگی صدمه ای نزده است و بدیهی است که دولت ترکیه با استفاده از ترفندهای کثیف سعی در جلب حمایت در داخل و خارج کشور دارد. دولت ترکیه این هدف را بهانه ای برای انجام یک نسل کشی سیاسی و هدف قرار دادن حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) قرار می دهد. تبلیغات رسانه ای رژیم متجاوزگر ترکیه نیروهای کورد را مقصر کشتن اسیران جنگی در اردوگاه های گاره می داند و ادعا می کند که سربازان ترک نگهداری شده در این اردوگاه ها توسط نیروهای کورد اعدام شده اند؛ این در حالی است که دروغ رسانه ای رژیم اشغالگر ترکیه کاملاً واضح است ، زیرا رژیم اشغالگر ترکیه با بمباران اردوگاه های اسرای جنگی، اسرای جنگ که تورک تبار نیز بوده اند، را به قتل رسانده است.

روز دوشنبه ، ۱۵ فوریه ، بر اساس اعلام وزارتخانه ترکیه ۷۱۸ نفر از جمله مدیران و اعضای HDP ، بازداشت شدند. عملیات روز دوشنبه توسط پلیس ترکیه بیش از هر زمان دیگری ثابت می کند که این دروغهای رژیم متجاوزگر ترکیه برای مشروعیت بخشیدن هر چه بیشتر بر سرکوب علیه فعالان سیاسی در داخل و خارج ترکیه.

گریلا تی وی ، تصاویر ویدئویی از بمباران اردوگاه های اسرای جنگی در گاره را منتشر کرده است (که در این ویدئو مشخص است که جنگده های تورکیه، اسیران جنگی را به کام مرگ کشانده اند) . سربازان رژیم متجاوزگر ترکیه در حملات اشغالگرانه خود به گاره متحمل ضربات مهلک از چریک های کورد شدند و مجبور به فرار از منطقه شدند.
لحظه حمله هوایی جنگنده های ارتش متجاوز ترکیه به اردوگاه اسیران جنگی (فیلم در پست موجود است)

طبق بیانیه و اطلاعات منتشر شده توسط مبارزان در کردستان ، رژیم فاشیست ترکیه از سلاح های شیمیایی در حمله به منطقه گاره استفاده کرده است. کاملاً واضح است که رژیم فاشیستی در ترکیه قصد یک نسل کشی دیگر را دارد. رژیم ترکیه بارها نشان داده است که می خواهد کوردها را از روی زمین از بین ببرد. چرا سازمان ها و گروه های سیاسی در سکوت مطلق به سر می برند؟ تمایل رژیم ترکیه به نسل کشی کوردها موضوعی است که باید یک همبستگی بین المللی برای مقابله با تروریسم دولت ترکیه ایجاد کند.

انقلاب اجتماعی روژاوا بهترین نمونه در تاریخ بشریت است که ثابت می کند خود سازمان دهی محلی ، همراه با همبستگی بین المللی و مبارزه طبقاتی توسط مستضعفان ، می تواند ساختاری را ایجاد کند که در آن آزادی ، برابری و عدالت اجتماعی وجود داشته باشد. دفاع از انقلاب اجتماعی رژاوا وظیفه همه کسانی است که به خودسازمان دهی و همبستگی بین المللی معتقدند.

سازمان آنارشیست برای بازسازی پرولتاریای مبارز ، وقتی شش سال پیش در همان منطقه ای که امروز یکی از مناطق مبارزه برای آزادی است ، فعالیت خود را با نام “مبارزان شیراز” در ایران آغاز کرد ، دور از ذهن ما نبود که آزادی ، برابری و عدالت اجتماعی که ما در اروپا به دنبال آن بودیم ، ناگهان در نیزارهای شمال سوریه سر بیرون خواهد آورد. اگرچه در سال ۲۰۱۶ ، ایران ، کوردستان ، ترکیه را به مقصد اروپا ترک کردیم ، اما این مسئولیت سیاسی و تاریخی ما است که به آنچه در این منطقه اتفاق می افتد واکنش نشان دهیم و مبارزات خود را فقط به اروپا معطوف نکنیم.

همبستگی با همرزمان در کردستان

زنده باد همبستگی طبقاتی بین المللی

همبستگی سلاح ماست

تروریسم دولتی ترکیه

سازمان آنارشیست برای بازسازی پرولتاریای مبارز
۱۶ فوریه ۲۰۲۱

https://www.indymedia.nl/node/49085

—————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism era, MOktober ۰۴, ۲۰۲۰

P.S: The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

Federation of Anarchism era has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر

Tweets by asranarshism

———————————–

۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

—————————————

۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

Home

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام

بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ – ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ – آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان ( ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل