فدراسیونِ عصرِآنارشیسم : مردم خود را برای قیامِ نهایی آماده می‌کنند

15 دسامبر مقالات

در این یادداشت فدراسیونِ عصرِآنارشیسم، به صورتِ نظری، به توصیفِ گام‌هایی پیشنهادی، برای نتیجه‌ای بهتر در قیامِ نهاییِ مردمِ منطقۀ جغرافیاییِ ایران می‌پردازد.

مهمترین و تأثیرگذارترین گام، گامِ اول برای شروعِ قیام است، اعتراضاتِ محله‌محور و خودسازماندهی محلّاتی، (https://t.me/asranarshism/5867) کنشی ست که نمودِ آلترناتیوِ جامعه‌گرایی در برابر دولت‌‌گرایی ست. این خودسازماندهی کنشی ست براساسِ نظامِ ارزش‌های انسانی و نوعِ موردِقبول ساماندهی/سازماندهی یعنی خودسازماندهیِ از پایین به بالای اجتماعی.

دربابِ شورش‌های محله‌محور باید تاکید کرد که هسته‌های شورشی از ابزارهای متنوعِ صوتی و سلاح‌ها و… برای دفاع‌وحمله استفاده کنند. هر ابزاری که برای نیروهای سرکوب ایجاد زحمت کند مفید است. هدف از این نوعِ اعتراض بین‌بردنِ هماهنگیِ بینِ نیروهای سیستم و در نهایت گروگانگیری ایشان است. گام بعد تسخیر و تسلطِ بر محله است که هسته‌ها با پشتکار و همبستگی و ارائه‌دادنِ ایده‌های مستقل باید به برداشتنِ این گام کمک کنند. به نیروهای سرکوب‌گر، تا جایی که به نفعِ قیام تمام شود، نباید اجازۀ حمله داد. پس از قیام‌ها در محلات، مردم باید به سرعت بعد از تسخیر محله‌ها، پایگاه‌های خود را ایجاد کنند و هدفِ خود یعنی اتحاد را فراموش نکنند و پیشگامِ گسترشِ زنجیرۀ اتحاد و همبستگی با محله‌های دیگر باشند و برای پیروزیِ نهایی خود را آماده کنند.

آنارشیسم، خواهانِ نظم و مروجِ نظم است. آزادی مادرِ نظم است. جامعه‌گرایی و خودآموزشی/خودسازماندهی‌/خودتجهیزی‌های کمیونتی‌های محلاتی، در برابرِ سیوسایتیِ تحتِ‌سلطه، نه تنها آغازِ قدرت‌مندی در روندِ قیامِ نهایی ست، بلکه می‌تواند پایانی باشد بر هرج‌ومرج‌هایی که سیستم‌های حاکم به جامعه تزریق می‌کند.
شکل‌گیریِ کمیونتی‌های محلاتی نه تنها چنان که توصیف شد، مهره‌ای کلیدی در پایانِ هر نظامِ توتالیتر می‌تواند باشد بلکه امکانی ست بر خودآموزشیِ خودمدیریتی و مشارکتِ همگانی محلاتی و یادگیریِ دفاع از کمیونتی در برابر سوسایتی. کمیته های مخفی محلات در مرحله قیام کنترل محلات را به دست می گیرند و بعد از سرنگونی دولت به جای کمیته های مخفی موقت محلات، شورای محلات توسط همه مردم ، اداره محلات را تشکیل و به عهده می گیرند تا مانع ایجاد دولتی جدید گردند و فورا شورا های شهر و روستا و ادارات و کارخانه جات و همه مشاغل ، شورای خود را جهت خودمدیریتی جمعی تشکیل می دهند و هسته های مخفی مقاومت مردمی از الان تا زمان شورش و انقلاب نقش ضربه زدن به اهداف نظامی و ارگان های حساس و مهم رژیم را ایفا خواهند کرد. همچنین اتحاد را نباید فراموش کرد و در موقعِ قیام از آن غافل شد. هرچه پیشروی شورش‌ها در محله‌ها سرعت و قدرت داشته باشد، سونامی اتحادِ مردم با سرعت و قدرت بیشتری تشکیل می‌شود. مردم عاصی و معترض تجمع‌کننده تا وقتی که نیروهای سیستم به منطقه نزدیک نشده‌اند باید باز هم تلاش به گسترش تجمع کنند و سلاح جمع‌آوری بکنند.

آماده شدن برای رودررویی با نیروهای سیستم، گام بعدی است که باید زنجیرۀ اتحادِ مردم با سرعتِ هرچه بیشتر، نیروهای سرکوب‌گرِ رژیم را خلع سلاح کنند و آن‌ها را به عنوانِ گروگان در ردیف‌های زنجیرۀ اتحادِ خود جای دهند تا سپری تهیه شود که سیستم به سهولت نتواند دستور تیر به نیروهای خود بدهد. این چنین قیام‌هایی باید به صورتِ مستقل و محله ای انجام شود تا سیستم نتواند نیروهای خود را به جاهای دیگر منتقل و متمرکز کند.
مردم می‌دانند که اتحاد کلیدِ پیروزی است.

نه بد می‌خوایم نه بدتر
نه پارلمان نه رهبر
شورا به جای دولت
نه ملیت نه قدرت

 

—————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism era, MOktober ۰۴, ۲۰۲۰

P.S: The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

Federation of Anarchism era has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر

Tweets by asranarshism

———————————–

۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

—————————————

۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام

بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ – ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ – آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان ( ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است