نیکلای توزف و جنبش زیرزمینی آنارشیست در شوروری

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print

 

نیکلای ایوانوویچ توزف در سال ۱۹۰۳ در یک خانواده کارگر در روستای کارگری کولباکی در استان نیژنی نووگراد روسیه متولد شد. در سال ۱۹۱۹ به عنوان داوطلب به ارتش سرخ ملحق شد. در همان سال او در دانشکده کارگری نیژنی شروع به تحصیل کرد. همچنین، در سن هفده سالگی، بنابر اظهاراتش در بازجویی های پلیس مخفی شوروی ( او جی پی یو)، با یکی از اعضای حزب کمونیست به نام یاکوف گریگوریویچ سامارین پیوند دوستی پیدا کرد. سامارین عقاید آنارشیستی داشت و بخشی از اپوزیسیون کارگری بود. در سال ۱۹۲۱ در هنگام بحث و جدل در حزب کمونیست که اپوزیسیون کارگری هم در آن حضور داشت، سامارین برخی از اعضای کوسموسول(شاخه جوانان حزب کمونیست) را دور خود جمع کرد.

توزف در بازجویی میگوید: در نتیجه تاثیر سامارین، گرایشات آنارشیستی در من به وجود آمد، که با گذشت زمان و مطالعه ادبیات آنارشیستی عمیقتر شد. او موفق شد کتابی از سباستین فور از کوسموسول و نسخه ای از خداوند و دولت باکونین را از کتابخانه ویسکا بدست آورد.

در ۱۹۲۲، با بسیج کوسموسول، او به ناوگان بالتیک ارتش سرخ منتقل و تا ۱۹۲۴ در آنجا خدمت کرد. انضباط سفت و سخت ارتش و نگرش تحقیرآمیز افسران، که تعداد قابل توجهی از آنها ریشه در خاندانهای اشرافی دوران تزار داشتند. وی را عمیقا منزجر می کرد. فعالیتهای او و اشاعه ایده های آنارشیستی در نیروی دریایی به تبعید او به ژیرانسکی کرای در شمال غربی روسیه در سال ۱۹۲۵ منجر شد. در آنجا در دهکده ای که از قضا اسلوبودا (آزادی) نامیده می شد، او توانست با آنارشیست ثابت قدم، ملوان سرگئی چوچکف و طرفدار آنارشیستش پاول پوپوف دیدار کند.

بعدا توزوف موفق شد به اوست سیسولسک برود و با آنارشیست های تبعیدی، ایوان الکسوی مالوف و سارا مویزئونا دوئسکایا،که کتابهای کروپوتکین(تسخیر نان و مزارع،کارگاه ها و کارخانه ها)

را به او قرض داد ارتباط برقرار کند.

همچنین ادعا شده است که وی با آنارشیست هایی همچون ایوان کلاچف و ایوان الکسویچ اخرامیف ارتباط داشته و پس از پایان تبعیدش با آنان در مکاتبه بوده است.

تزوف پس از پایان تبعیدش به ویسکا در استان نیژنی نووگراد نقل مکان کرد و در آنجا یک گروه آنارشیستی تشکیل داد. اولین جلسه گروه در ۱۳ آوریل ۱۹۲۸ تشکیل شد. جایی که طبق شهادت یکی از شرکت کنندگان آن، تزوف در مورد تبعید خود و اصول کاری و سیاسی سازمان آنارشیستی، در مورد بنیانگذاران آنارشیسم، باکونین و کروپوتکین و در مورد چهره های مشهور آنارشیست در زمان حال مانند آرشینوف و آرون بارون صحبت کرد. وی همنچنین به بازدید وی از بیوه کروپوتکین، سوفیا گریگورینا اشاره کرد که به نمایندگی از آنارشیست های تبعیدی، یک کشتی قایقرانی به او اهدا کرد. همچنین ادعا می شود که او آدرس خانه های امن آنارشیستها را به او داده است.(لازم به ذکر است که این اطلاعات توسط پلیس مخفی تحت فشار روحی و جسمی گرفته شده است. پس باید در صحت آن کمی تردید کرد)

اعضای این گروه، در ویسکا یک آرتل به نام صنعتگر سرخ تشکیل داده بودند که برمنبای اصول آنارشیستی یاری متقابل و اصل آنارشیستی از هرکس به اندازه توانش به هرکس به اندازه نیازش اداره می شد. این آرتل ۱۳ عضو داشت و قصد داشت تا طرفداران پنهانی آنارشیسم را جمع کرده و بدون اینکه حساسیت حزب کمونیست را تحریک کند به تمرین آنارشیسم در زندگی روزمره بپردازد. متاسفانه این آرتل خیلی زود به علت کمبود سرمایه سقوط کرد. از اعضای این آرتل می توان بهکلاچف ، الکساندر شاخوفسکی ، والنتین ایوانوویچ تاراخانوف، کیاشین، فدور سمنوویچ ماتیوگف، ایوان رزچنسکوف و آبراموف اشاره کرد. رزچنسکوف از چهره های برجسته آنارشیست در روستاهای اطراف ویسکا بود.

ادعا می شود که کلاچف شخصی است که در اشاعه پروپاگاندای آنارشیستی به تزوف کمک می کرده است.

ماتیوگف ، متولد ۱۸۹۸ ، رئیس ارشد راه آهن بود. او با خواهر تزوف، الکساندرا، ازدواج کرده بود

ظاهراً این گروه قصد داشت سخنرانی های آنارشیستی را در اول ماه مه سال ۱۹۲۸ انجام دهد و بنر های سیاه آنارشیست را به نمایش بگذارد. با دستگیری تزوف در آن روز، همراه با ماتیوگف و رزچنسکوف، این امر متوقف شد. تزوف به یک ماه زندان محکوم شد.

پس از زندان او به لنینگراد بازگشت و سه دوره را در مدرسه نیروی دریایی به عنوان ناوی گذراند. در سال ۱۹۳۳ او به جرم مشارکت در اعتراضات ملوانان در مورمانسک به سه ماه کار اجباری محکوم شد. وی سپس به عنوان همیار کشتی در یخ شکن اکتبر در لنینگراد کار کرد.

دو سال بعد، در ۱۰ اوت ۱۹۳۵ هنگام تحقیق او جی پی یو در مورد جنبش زیرزمینی آنارشیستی در نیژنی نووگراد دستگیر شده و در ۱۴ فوریه ۱۹۳۶ به ده سال کار اجباری در جمهوری کومی محکوم شد. وی در آنجا در ۸ مارس ۱۹۴۱ مجددا توسط ان کی وی دی دستگیر و سرانجام در ۱۴ نوامبر ۱۹۴۱ تیرباران شد.

ماتیوگف به ۷ سال کار اجباری محکوم شده و حدود یک ماه بعد از تزوف در ۲۸ دسامبر ۱۹۴۱ تیرباران شد. الکساندرا خواهر تزوف به همراه یکی از اقوام شوهرش، نیکلای الکسیویچ ماتیوگف، در سال ۱۹۳۵ دستگیر و هر دو در سال ۱۹۳۷ تیرباران شدند.

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

———————————–

۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

—————————————

۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام

بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۲- عصر آنارشیسم در تلگرام
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۱ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۲ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۵ – تلگرام آنارشیستهای مریوان
۱۶- آدرس تماس با ما 

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com
۱۷ – سایت عصر آنارشیسم
۱۸ – کانال تلگرام آنارشیستهای کردستان - بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی
۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۲۰- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۲۱- فیسبوک  “دختران آنارشیست افغان ”
۲۲- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۳– اینستاگرام آنارشیستهای شهر بوکان ( ئانارکیسته کانی بوکان )
۲۴- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۵ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۶- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۷ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۸ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۹ – تلگرام جامعه دگرباشان فارسی زبان
۳۰ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۳۱- تلگرام آنارشیستهای مشهد
۳۲ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۳۳ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۳۴ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۵ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۶ – تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۷ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۸ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۹ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۴۰ – فیسبوک آنارشیستهای اهواز
۴۱ – فیسبوک آنارشیسم سبز
۴۲ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۴۳ – تلگرام قیام مردمی

کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.