منبع: فیسبوک سیروس شاملو

مقاله روشنگری پیرامون ایرآنارشیسم (حزب علی عبدالرضایی) / به قلم سیروس شاملو

11 سپتامبر مقالات

بن بست های سیاسی اجتماعی جهان و مصیبت حکومت های خودکامه در عناوین گوناگون اما عملکردی یکسان، این روزها گرایش به آلترناتیوهای اقتدارستیز را نیرویی جمعیت گستر بخشیده است به همین دلیل اکرات ِ حکومتی سعی در نفوذ به این حیطه سربلند و آلوده کردن آن و استحاله اش را در رفرم و اصلاح درونی رژیمی دارند تا برای آن فرصت و عمر دست و پا کنند. یکی از این روش ها موازی سازی یا پاراللیسم است و ارتجاع یا تفرقه (سپاراتیسم) . این هر دو در پدیده ای به نام ایرآنارشیسم خلاصه می شود، ملغمه ای که از همه چیز و هیچ چیز جهت گلالوده کردن سر نخ های اقتدار ستیزی دریغ ندارد. همکاری ضدفرهنگی دولت ها در این مقطع خیره کننده است. هر ساله جمعی اوباش سفارش نامه (دوسیه) بهنود وار زیر بغل و گذشتن از دروازه ی بی بی سی بعنوان اپوزیسیون فرهنگی و مخالف اسلام با مدال براندازی در دانشگاه های درپیتی جهالت تدریس می کنند و به ریش پژوهندگان واقعی که در حال حاضر در مسیر گلبندک مسافرکشی می کنند قاه قاه می خندند. گنجی و قمی و شیرین خانم و نامجو و نجفی و جمع براندازان آبی ست بر آتش تک پارچه گی و آمیختن آن فرهنگ به دانش هیچ و پوچ و لمپن پروری. این شخصیت باسمه ای مورد بحث
هم طرفدار فرهنگ ما فرهنگ ما ست و اندیشه خود را با آن فرهنگ و سنت هم‌خوان می شناسد ، هم این فرهنگ ما را عقب افتاده و فناتیک و دیکتاتورساز عنوان می کند. حزب ما حزب ما می کند هم تکرار می کند طالب کسب قدرت نیست. هم مدعی است در رای گیری ها شرکت نمی کند هم اعلام می کند به دیگران در رای گیری کمک فکری می کند! باوجود این که آنارشیست ها در مورد مسئله ملی با انکار مرزهای جغرافیایی موضع مشخصی کسب کرده‌اند و کلا آزادی را برای جهان ِگسترده می خواهند و شکل گیری فدراسیون ها را فراملی (اینترناسیونال) و فرازبانی (مالتی کالچرال) و چرخشی ( دسانترال) و ضد ِ تبار ( آنتی پرامیدال) می شناسند بعکس این پدیده جدید با تحریک حس ملی یعنی همان ملیتی که به آن انتقاد دارد انترناسیونالیسم را با استعمار خارجی همسنگ می کند در حالی که مبارزه با سرمایه داری جهانی بطور کلی منوط است به همیاری جهانی نه کنج عذلت ملی (ارمیتاژ قبیله ای) . وجه مشخصه‌ی این پدیده همان روشنفکرستیزی ست بدون این که تعریف دقیقی از روشنفکر ارائه دهد و این روش کهنه ی فاشیسم در مقیاسی فرامرز است در گلالوده کردن سرنخ‌ها و ادامه ی حیات برای سیستم هایی که ستون هایش را بر خاموش فکری عمومی بنا نهاده است. در نوشته زیر قلم سیاه از نویسنده است و نقد من بر این خوابنامه سیاسی‌ در میان کروشه [ ] نهاده شده است. سیروس شاملو

ایرانارشیسم چیست؟ _ علی عبدالرضایی

یازده سال پیش که تز ایرانارشیسم را نوشتم، علاوه بر بحث در رابطه با این تز، و نشان دادن وجه اشتراک‌مان با بحث مارکس در مورد انترناسیونالیسم، نوع گاردی را هم که با شوونیست‌­­ها و جینگوییست‌های انگلیسی و ناسیونالیسم داریم، مشخص کردم. [ ما را ارجاع می دهید در آغاز بحث به یازده سال پیش ؟! آن هم برای مخاطبی که نمی داند دیروز چه غذایی کوفت کرده است؟ ] اما مسئولیت ما نسبت به منافع ملی چیست؟ [ ناگهان بحث منافع ملی پیش کشیده شد. این عنوان بحث نبود ] چرا در وهله­‌ی اول برای ما منافع ملی و ایران مهم است؟ چرا فکر می‌کنیم در این دوره­‌ی تاریخی و با توجه به شرایط حاکم، پیشنهادهای ایرانارشیسم می­‌تواند به ما کمک کند؟ اساسن ایرانارشیسم چگونه حکومتی را برای بعد از براندازی و چه مدل ساختارهای سیاسی را پیشنهاد می­‌دهد؟ مدل خاصی از ساختار سیاسی کمونالیسم (جز در مسائل فرهنگی) را در روژاوا و در پیشنهادهای موری بوکچین می‌بینیم، ولی در نوکمونالیسمی که در ایرانارشیسم آن را پیشنهاد کرده‌­ایم، این ساختار مبنای آزادی پیدا می­‌کند و ما در مینی­ سیستم‌­ها این موضوع را بسط داده و وارد جزئیات بیش­تری شده‌­ایم. طوری که از لحاظ فرهنگی با فرهنگ ما کاملن هم­خوانی دارد. [ چیزی که با فرهنگ مان هم خوانی داشته باشد لحاظ فرهنگی نمی خواهد.] این سیستم ضد اقتدار و ضد دیکتاتوری­‌ست و برای جامعه­‌ی دیکتاتورساز ما که از ملا و محمد هم شاه می‌­سازد، بسیار مفید است. البته مردم ما در حالی از محمد، شاه ساخته‌­اند که محمد ضد شاه بود و کسی را به عنوان جانشین برای خودش تعیین نکرد و به همه گفت که بعد از من رای‌گیری کنید.[ خب از میان خودی ها گفته رای گیری کنید نه از میان دشمن ها ] اما تشیع این سیستم را هم پادشاهی کرد؛ چون ایرانی­‌ها معمولن سیستم دیکتاتوری را در همه‌­ی امور وارد می‌­کنند. آ­‌ن‌­ها فردپرستند و از شخص یک خدا می­‌سازند و در اصل خدا-انسان­ انگارند. از این بابت ساختار ایرانارشیسم علی­رغم حس ملی‌گرای خودش ضد اقتدار است، [ با این حساب یعنی ایرآنارشیسم که هنوز تعریف نکرده اید خلاف حس ایرانی ها عمل می کند پس کجایش در انطباق و هم‌خوان با فرهنگ جامعه ایران است؟ اگر ایرانی ها معمولن فردپرست و دیکتاتور اندیش هستند پس ایرآنارشیسم باید به صورت ضد فرهنگ عمل کند. ] یعنی گارد و انتقاد خودش را نسبت به اقتدار کلاسیک و شاه‌ساز مطرح می‌کند ولی این موضوع باعث نمی‌شود که نسبت به وطن­ش و جهان‌وطنی حسی نداشته باشد. [ چه کسی ادعا کرده ایرآنارشیست ها نسبت به وطن و جهان وطنی حسی نداشته باشند. حال گیریم وطن پرستی و جهان وطنی با هم در تضاد عمیقی به سر می برند. گارد داشتن شما در مقابل سنت اندیشه گی ایرانی چرا باید انکار حس جهان وطنی و وطنی شما را باعث شده باشد مگر هرکه ضد سنت ایرانی بود باید در جهان وطنی اش تردید کرد اتفاقا این ستیزه به جهان وطنی او مربوط است و آن را تایید می کند! ] ما به شدت به جهان­‌وطنی معتقدیم ولی بیش از جهان‌­وطنی به وطن‌دوستی علاقه داریم و جهان­‌وطنی نباید باعث شود که نسبت به منافع وطن­مان بی‌تفاوت باشیم. [ دو مقوله ای که ربطی به هم ندارند واحتمالا ضد هم حرکت می کنند اما می توانند تکمیل کننده ی یکدگر باشند. ] ما با احزاب چپ و توده‌­ای­‌ها که جهان­‌وطنی را با وطن‌ستیزی این‌همان کردند، فرق داریم و اساسن ضد وطن‌ستیزی هستیم و هر کسی را که کوچک­ترین دشمنی با ایران داشته باشد و بخواهد بین شهروندان ایرانی فاصله بیندازد، از خود دور می­‌کنیم. [ تعریف شما از جهان وطنی خطرناک و عوام فریبانه است باید دلایلی عنوان کنید که یک جهان وطن قصد داشته بین شهروندان ایرانی فاصله بیندازد. اتفاقا این بیشتر ناسیونالیست های افراطی هستند که قصد جداسازی اقوام را دارند چون ناسیون را قومی و نژادی میدانند.] در اصل ما به پساسوسیالیسم و پساآنارشیسم نزدیک هستیم و در عین­‌حال قرائت‌های خاص خودمان را در امور مختلف داریم. ؟ [ یعنی چی؟ شما هنوز قرائتی جز بلبشو تحویل نداده اید. از یک سو عنوان کردید خلاف فرهنگ دیکتاتورساز جامعه ایرانی حرکت می کنید بعد معلوم شد مدافع فرهنگ ایران زمین و یکپارچه گی آن هستید….] ما همان­طور که در اوایل بحث گفتم من یازده سال است که ایرانارشیسم را مطرح کرده‌­ام و بیست ­و پنج سال برای شناساندن آنارشیسم فعال بوده‌­ام. [ ما هم در طول نیم قرن فقط خودمان را باد زدیم؟ ] این در حالی‌­ست که در آن زمان حتی روشن­فکران ایرانی، آنارشیسم را هرج ­و­مرج ­طلبی معنی می‌کردند. البته این توطئه‌ای بود که ملاها، روشن­فکران و به‌­خصوص حزب توده با ترجمه­‌ی کتاب‌هایی درباره­‌ی آنارشیسم کلید زدند و معنای آن را تحریف کردند، آن­‌ها بیش­تر کتاب­‌های کسانی را ترجمه می­‌کردند که در اروپا ضد آنارشیسم بودند. آنارشیسم جنبه‌­ی رادیکال دارد و اساسن آنارشیست­‌های رادیکال به فکر پیروزی زودرس­ند و حتی از ترور، تظاهرات خشن و هر سیستم براندازی استفاده می‌­کنند، چون ضد دولت­‌ند و حکوت را حق مردم می‌دانند. [ تعریف شما از آنارشیسم عوام فریبانه است در هر اندیشه سیاسی ترور و رادیکالیسم وجود دارد و این مختص آنارشیسم نیست. در آینده خواهیم فهمید چرا شما چنین قرائت ضد فرهنگی از یک مکتب استخواندار عرضه می کنید. همینجا باید اعلام کرد آنارشیست ها اگر معتقد بودند پیروزی زودرس است دربارخواه (مونارشیست) بودند چون هیچ احمقی به چیزی معتقد نیست که قابل تحقق نباشد] .. در آن زمان دولت را به عنوان نظم‌بخش تعریف می‌کردند، اما طبق تجربه‌­ی الان بسیاری از دولت­‌ها در خدمت سرمایه­‌داری هستند و در واقع دولت‌ کارگزار مراکز بانکی و سرمایه‌داری­‌ست و این موضوع در تمام دنیا ثابت شده، و حتی دولتی که مارکسیست‌ها از آن حرف می‌زدند، در نهایت منجر به چیزی جز دیکتاتوری نشد. [ حقانیت اقتدارستیزی به ناحقی اقتدار مربوط می شود و الان و گذشته ندارد. در اواح سومری و بابلی و اساطیر گیل گمش هم این اقتدار ستیزی وجود داشته است. در پرومته و اساطیر یونان در اساطیر اسکاندیناو و میان فرهنگ های شمنی و سرخپوستی…. ] در کل از این بابت ما نگاه دیگری به قضیه داریم و شعار اصلی ما انقلاب شعوری­‌ست. [ پس موضوع ناسیونالیسم وانترناسیونالیسم همه کشک است و انقلاب شعوری همه چیز را حل خواهد کرد و قرار است از حذف روشنفکران شروع شود؟. ] من به تمام ایرانی­‌ها توصیه می­‌کنم که مطالعه کنند و به شناختی از ساختارهای سیاسی برسند؛ زیرا اگر احزاب مختلف مثل اصول­گراها، اصلاح‌طلب‌ها، اقتدارگراها و… از ما سوءاستفاده می‌کنند، دلیل­ش این است که ما ساختارهای سیاسی را نمی‌شناسیم و در این‌­باره مطالعه­ نکرده‌ایم که بتوانیم از این ساختارها پیشنهاد بگیریم و یک ساختار سیاسی ایرانی را تعرف بکنیم. [ چه تعریفی بکنیم ما که فرمودید دربست دیکتاتورپرست هستیم؟ حالا ساختار ایراونی به چه کار آید؟ ] ایرانارشیسم یک تز سیاسی ایرانی است و برای اولین بار یک ایرانی زحمت کشیده و وارد جزئیات شده و به ساختارهای سیاسی مختلف، با توجه به زاویه دیدهای ایرانارشیستی نگاه می­‌کند. [ ایرانی زحمت کشیده و با سواد واهل مطالعه شما بودید؟ ]
اخیرن در توئیتر طرحی دادیم و از ترامپ خواستیم که برجام را لغو کند، و این سوال برای خیلی‌ها پیش آمد که چگونه ممکن است آنارشیست‌­ها از سرمایه‌داری دفاع کنند؟ این عده هنوز نفهمیده‌­اند که ما از سرمایه‌داری دفاع نمی‌کنیم؛ کما این‌که من حدود دو سال پیش در کتاب‌ «آنارشیست‌ها واقعی‌ترند» و بعدها در کتاب «کارناوال‌های انتخاباتی» موضع خودم را مشخص کرده‌ام و قبل از هر ایرانی دیگری در مورد سیاست­‌های ترامپ قبل از پیروزی‌­اش در انتخابات آمریکا نوشته‌ام و در رابطه با نظام سرمایه‌داری و حوزه­‌ی دیدی که ترامپ نسبت به دنیا دارد، بحث کرده‌­ام. ما باید به منافع خودمان توجه کنیم. [ ما یعنی چه کسانی؟ کسانی که به قول شما هنوز مطالعه کافی ندارند؟ چقدر وقت میدهید آنها به فرهنگی که معلوم نیست چیست برسند و عجیب است اگر چشم داشتن به ترآمپیسم آنسوی آبها به نوع بدی از جهان وطنی پهلو نزند ] در حال حاضر مردم ما در زیرزمین جهان اسیرند، مردمی که گروگان یک حکومت ملاشاهی هستند. اسم این حکومت را حکومت ملاشاهی گذاشته­­‌ام زیرا از نظر من، ما گرفتار یک حکومت ملاشاهی هستیم و جمهوری اسلامی بیش­تر شبیه شوخی­‌ست. ما نیز ادبیات سیاسی خودمان را داریم و این‌ها کلمات من هستند که شناسنامه دارند. مثلن وقتی می‌گوییم جاعش، مادرسید، ملاگایی، ملاشاشی [ و تز علمی ایرآنارشیسم اینجاها دیگر وارد چاله میدان شد و میدان فرهنگ را ترک کرد و به مستراح کشیده شد..] درباره­‌ی تک­‌تک‌شان بحث تئوریک داریم [ بحث تئوریک و فرهنگی با چه کسانی؟ تک تک چه کسانی؟ چرا قمه ورداشتی یارو!!] و این­گونه نیست که صرفن فقط از زبان کثیف استفاده کرده باشیم. [صرفن فقط چه ترکیبی است؟] البته آدم‌های سطحی که دارای اخلاق اسلامی هستند، نگاهی منفی به این کلمات دارند. اخلاق اسلامی یعنی چه شما از [ ناسیونالیسم به انترناسیونالیسم و مارکس و باصطلاح تحلیل جامع شروع کردید و اینجا ناگهان به تحلیل مایع رسیدید! از این اسلامی تر ممکن هست؟ ] مثل کل چپی‌هایی که از سوسیالیسم اسلامی پیروی می‌کنند. اساسن هیچ سوسیالیست مسلمانی ربطی به کمونیسم اروپایی ندارد، ما با کمونیست‌های اروپایی وجه اشتراک زیادی داریم ولی وجه اشتراکی با کمونیست‌های ایرانی و روسی که مشتی ابله و مرتجع‌­ند، نداریم. آن­‌هایی که می‌گویند ایرانارشیست هستند باید بسیار مطالعه کنند و بحث‌های ما را بشنوند، چرا که شاید اصلن مخالف این بحث‌ها باشند. یکی از بحث‌های کلیدی ما کوچک کردن حکومت مرکزی است؛ زیرا ما یک سایه‌ی بلند نمی‌خواهیم که مثل پدربزرگ یا پدرخوانده بالای سر ما باشد. [ کوچک کردن حکومت مرکزی به درد کسی می خورد که در اصل حکومت مرکزی را قبول داشته باشد. خفقان بگیر.] حکومت مرکزی مثل یک دفتر مرکزی­‌ست و ما می‌خواهیم هر شهری (نه هر استانی) یک حکومت مستقل به مثابه یک کانتون داشته باشد و این شهر یا حتی بخش، باید مستقل و تولیدکننده نیز باشد.

اما آیا ما صرفن در حال ساختن یک حزب هستیم؟ آیا ما حزبی درست می‌کنیم تا قدرت را در دست بگیرد؟ آیا مثل اکثر احزاب سیاسی ایران که به فکر رسیدن به حکومت‌ند، فکر می‌کنیم؟ آیا ما رهبری را انتخاب کرده­‌ایم که در آینده نخست‌وزیر یا رئیس­‌جمهور شود؟ نه. ایرانارشیست‌ها هرگز قصد حکومت ندارند؛ زیرا این موضوع با فلسفه­‌ی آنارشیسم هم‌­خوانی ندارد و ما اساسن مشاوران مردمیم. [ نقش آنارشیست ها مشاوره با مردم نیست آنها به عنوان یک فرد از افراد جامعه دارای نظریاتی هستند که در صورت توجه ممکن است روند اقتدار را عوض کند و پیچ آن را ببندد.] در واقع آنارشیست­­‌ها چپ‌های واقعی، تنها اپوزیسیون یک حکومت و رفرمی‌ست‌ به معنای واقعی کلمه هستند. رفرمیست؟! [خب این را از اول می گفتی و از وحشت ها نجات پیدا می کردی حالا از تروریست و آدم خفه کن به رفرمیست اصلاح طلب لباس عوض می کنیم. ] شما وقتی می‌خواهید قدرت را در دست بگیرید منافعی را دنبال می‌کنید و منتقدی که منافع خاص خودش را دنبال کند، منتقد واقعی محسوب نمی­‌شود. معمولن همه­‌ی احزاب سیاسی در پی به دست آوردن قدرت­ند و می‌خواهند رئیس‌­جمهور آینده بشوند! ، برای همین از حکومت وقت انتقاد می­‌کنند [ اصلا همه انتقاد کننده گان به حکومت وقت، خائن هستند.. خوب شد!؟ ] و مدام در حال رقابت­‌اند تا رای بیش‌تری جمع کنند. ولی ما دنبال رای گرفتن و به رای گذاشتن خودمان نیستیم، ما خود رای هستیم و به مردم کمک می‌کنیم تا بهترین‌ها را انتخاب کنند [ و شما که به مردم کمک می کنید بهتر انتخاب کنند، در رای گیری شرکت نکرده اید؟! ] و وقتی که حتی سیستم بهتر انتخاب شد، منتقدش می­‌شویم تا آن سیستم خودش را اصلاح کند. [ روند اصلاحات بعد از انقلاب هم ادامه دارد در حالی که تصور کردیم درش بعد از انقلاب تخته شود. ] منظورم این است که ایرانارشیست‌ها دائم منتقدند، بدون این‌که در پی به دست آوردن قدرت باشند. در واقع کار ما انتقال آگاهی به مردم است و به همین دلیل شعار انقلاب شعوری را سر می‌دهیم. فلسفه‌ی آنارشیسم بر پایه­‌ی ضد رئیس و ضد سرور بودن بنا شده و ما در پی رهبر نیستیم. اما حالا باید چه­‌کار کنیم؟ ما بحث‌هایی در نوکمونالیسم داریم که توضیح می‌دهد چگونه دمکراسی از پایین اتفاق می‌­افتد و به‌­طور مستقیم اِعمال می­‌شود. اساسن دمکراسی مستقیم چیست؟ تاویلی که اغلب شما از دمکراسی دارید، دمکراسی غیرمستقیم است. شما نماینده انتخاب می‌کنید، مثلن شهری با جمعیت هفتادهزار نفر وجود دارد که چهل­‌هزار نفرشان به یک کاندید رای می‌دهند و او را راهی مجلس می‌کنند، اما در این میان سی­‌هزار نفر باقی‌مانده در نظر گرفته نمی‌شوند. نماینده­‌ی منتخب به مجلس می‌رود و با نمایندگان دیگر جمع شده و مجلسی را می‌سازند، در این بین قوانین مختلفی به تصویب می‌رسند و افرادی هم به عنوان وزیر و نخست‌وزیر و… انتخاب می‌شوند، اما این‌جا هم دوباره دمکراسی غیرمستقیم شکل می‌گیرد و باز هم شما به‌طور مستقیم قانون‌گذار نیستید. در نوکمونالیسم دمکراسی مستقیم را داریم و این یعنی هر وقت قانون نقض شود، شما چهار سال یا مثل انگلستان شش سال منتظر نمی‌مانید که پیشنهادتان را مطرح کنید. در این سیستم بلافاصله می‌توانید تاثیرگذار باشید. اساسن تمام ساختارهایی که ما در موردشان بحث می‌کنیم به روز شده و مربوط به جوامع امروز و آخرین تجربه‌های انسانی‌‌اند و در حال حاضر می‌توانند تنها راه پیروزی ما باشند؛ زیرا این ساختارها ‌آن‌قدر پتانسیل دارند که ایرانی‌ها را برای همیشه از شر دیکتاتوری، اتوریته و اقتدار نجات دهند. معمولن وقتی در ایران بحث حزب می‌شود، مردم فکر می‌کنند که حزب یعنی عده‌ای سنگ خودشان را به سینه می‌زنند و به دنبال قدرت، مقام و پول هستند، اما این مسئله در رابطه با آنارشیست‌ها صدق نمی‌کند زیرا آن‌ها در هیچ کجای جهان به دنبال قدرت و مقام نیستند. ما حتی در مجلس هم نماینده نخواهیم داشت و این در حالی‌ست که می‌توانیم این کار را بکنیم. اپوزیسیون بودن یعنی نقش اصلاحی و نقش روشن‌فکری داشتن. [روشنفکر صرفا به معنای اصلاح طلب نیست.] در واقع هر روشن‌فکر، شاعر و نویسنده‌ای آنارشیست است چرا که روشن‌فکر نقش اصلاحی دارد، او مدام انتقاد می‌کند؛ چون می‌خواهد جهان بهتری داشته باشد. در نتیجه می‌توان گفت که اساس آنارشیست، انتقاد است و وقتی می‌گویم تنها چپ‌های واقعی آنارشیست‌ها هستند، چپ معنای منتقد را می‌دهد. به جرات می‌توان گفت که تنها اپوزیسیون واقعی نیز آنارشیست‌ها هستند؛ زیرا اپوزیسیون در اصل به معنای مخالف است نه به معنای بدیل قدرت. آنارشیست‌ها جانشینی قدرت را نمی‌خواهند چرا که اگر در پی قدرت باشند و بخواهند بدل به رئیس شوند و ساختارهای سیاسی را در دست بگیرند و اعمال اتوریته کنند، دیگر آنارشیست نیستند. پس اساسن به دست آوردن قدرت با آنارشیسم هم‌خوانی ندارد. اگر بحث حزبی می‌کنیم و می‌خواهیم جمعیتی صاحب صدا داشته باشیم، به این دلیل است که چنین جمعیتی می‌تواند اعمال فشار کند و سیستم را درست کند. [ سیستمی که احتمالا نگران سقوط اش هستیم؟ ] در حال حاضر ما توسط گروه‌هایی که خودشان را برانداز می‌دانند مدام سانسور می‌شویم و این در حالی‌ست که آن‌ها از بحث‌ها و حتی اسامی ما استفاده می‌کنند! اما چرا اسم ایرانارشیسم حذف می‌شود؟ چون آن‌ها این تز را نمی‌شناسند و حال مطالعه کردن هم ندارند و کورکورانه سعی دارند فضاسازی کنند. مثلن می‌گویند فلانی ایرانارشیست است ولی از ترامپ حمایت کرده! آن‌‌ها نمی‌فهمند که ما از ترامپ و هیچ سرمایه‌داری حمایت نمی‌کنیم، ما فقط از ایران و چیزی که به نفع مردم است، حمایت می‌کنیم. ممکن است دو گرگ به جان هم بیفتند. یکی گرگ نزدیک باشد و دیگری گرگ دور، منطق و سیاست می‌گوید که باید اول گرگ نزدیک را از بین برد چرا که در حال دریدن است، و اگر از پس گرگ نزدیک بربیایید، گرگ دور اول به او غالب می‌شود و در نهایت نابودش می‌کند. البته ما در هر شرایطی گرگ‌ستیزیم اما اول باید گرگی (ملائیسم، ملاشاهی و جمهوری اسلامی) که دارد مردم را می‌درد و منافع ملی ما را از بین می‌برد، نابود شود. پس ما از هر امکانی برای تحقق این خواسته استفاده می‌کنیم و در صورتی که لازم باشد وارد معامله می‌شویم. [ آنارشیسم به معامله ملکی رسید..] ما مسلمان و ایدئولوژیک نیستیم و شیوه‌ی خر رنگ‌کنی را پیشه نخواهیم کرد. این‌که به دروغ ادعای استقلال و آزادی بکنیم و در عین‌حال، انگشت روسیه از شمال و انگشت چین از جنوب در کون ما باشد و دو استعمار کثیف ما را چپاول بکنند، تنها از حکومت مادرسید جمهوری اسلامی ساخته است. ما ترجیح می‌دهیم با آمریکا تعامل داشته باشیم و مثل ژاپن و کره جنوبی و یا حتی مالزی بشویم. [ با آنارشیست های محبوس کره و مالزی و ژاپن هم صحبت کنید شاید نظر را در مورد شبیه کردن ایران به ژاپن عوض کردند.] ایرانی که این‌همه استعداد ژئوپولتیک و ژئواکونومیک و در عین‌‌حال استعدادهای انسانی فراوانی دارد، چرا باید از بین برود؟ سالانه حداقل یک‌ونیم میلیون مغز از کشور خارج می‌شوند، این‌ عده چه کسانی هستند؟ کانادا و استرالیا در صورتی مهاجر می‌پذیرند که فرد موردنظر تحصیل‌کرده و فوق لیسانس به بالا باشد. چرا مغزهای ما از ایران می‌روند تا آن‌جا کار کنند؟ مگر آن‌ها سرمایه‌ی ما نیستند؟ تمام روشن‌فکرهای ژنی ما از کشور رفته‌اند و آن‌هایی که مانده‌اند، یا کشته شده‌اند و یا حاشیه‌نشین هستند. این یعنی ضرر! اصلن من چرا باید این‌جا باشم و طی سه سال گذشته با اینترنت برای شاگردانم کارگاه شعر برگزار کنم؟

[کارگاه شعر ظاهرا از مرزهای شعر به مرزهای دیگری کشیده شد ….]

 

منبع : فیسبوک سیروس شاملو

بن بست های سیاسی اجتماعی جهان و مصیبت حکومت های خودکامه در عناوین گوناگون اما عملکردی یکسان، این روزها گرایش به…

سیروس شاملو‎ paylaştı: 10 Eylül 2020 Perşembe

 

 

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

———————————–

۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

—————————————

۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام

بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

 

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است