خالد حردانی : مردم ستمدیده ایران

8 سپتامبر اخبار روز

مردم ستمدیده ایران

موج جدید اعدام های سیاسی که در امتداد کشتار معترضین آبان و اعتراضات به جنایت هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری اوکراینی شکل گرفته است، قلب هر انسان آزاده ای را به درد آورده و داغ سرخ پاک ترین فرزندان ملت و اشکهای تمامی مادران داغ دار همه مبارزین را دردمند میکند.

پس از اعتراضات به حق مردم به گرانی بنزین که فقر رسوخ کرده در تمامی الیه های مردم را مضاعف میکرد رژیم جمهوری اسالمی که در جریان این اعتراضات بیش از یک هزار و پانصد نفر از هموطنانمان را به شکلی جنایت بار به قتل رساند بسیاری از دستگیر شدگان این اعتراضات را با احکام سنگین زندان و حتی حکم نا عادالنه اعدام مواجه کرد و تعدادی از این فرزندان مردم را نیز اعدام کرد و این نیست مگر مصداق شستن خون با خون.

همچنین امروز شاهد آن هستیم که سیاست گذاری های غلط دولت و حکومت در عرصه اقتصاد و فساد وغارت های لجام گسیخته ثروت های این مردم توسط افراد وابسته به حکومت باعث سقوط ارزش پول ایران در برابر ارز های بین المللی و بالطبع پایین تر آمدن روز افزون توان مالی مردم برای تهیه مایحتاج اولیه زندگی شده است.

سکوت در برابر چنین بی عدالتی ها خیانت به آرمان آزادی این مردم است.

ظلم روز افزون وارده بر مردم شریف ایران را تاب نیاورده و با تمام وجود محکوم مینمایم.

 

 

 

خالد حردانی زندانی سیاسی بند ده زندان رجایی شهر، گوهردشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است